Nyheder

Giftstoffer virker værst sammen

6. august 2008

Nu er det bevist: Udsættes du for flere kemiske stoffer samtidig, kan det give en effekt, som det enkelte stof ikke giver.

Gode råd

Det kan du selv gøre for at nedsætte belastningen for dig og dit ufødte barn:
  • Brug så få pleje- og kosmetikprodukter som muligt.
  • Vælg svanemærkede produkter. Det sikrer, at produkterne er blandt de mest miljøvenlige. Derudover er der også taget hensyn til sundheden.
  • Køb økologiske fødevarer.
  • Variér typerne af fisk du spiser og køb primært danske økologiske fisk.
  • Sørg for jævnlig rengøring og luft ud mindst tre gange dagligt. Det fjerner støv, som stofferne kan sidde på, samt begrænser mængden af stoffer i luften.
  • Undgå udsættelse for røg fra cigaretter mm.
  • Lad andre om malerarbejde mm. når der skal laves værelse til den nyfødte.
  • Lad de nye møbler til børneværelset afdampe udenfor eller i et rum, hvor I ikke opholder jer.

Kilde: Informationscenter for Miljø & Sundhed

Mistanken om, at flere forskellige kemikalier kan forstærke hinandens skadelige virkninger på mennesker ser nu ud til at være bevist. Det viser undersøgelser fra Uppsala Universitet i Sverige, skriver Informationscenter for Miljø og Sundhed på sin hjemmeside. Færøske børn klarede sig dårligere I en undersøgelse af børn på Færøerne og børn på Seychellerne, der i begge tilfælde var påvirket af metylkviksølv, der kan påvirke hjernen, fandt man en dårligere udvikling af nervesystemet hos de færøske børn end hos børn fra Seychellerne. Forskellen var, at de færøske børn også var blevet påvirket af PCB (Polyklorerede biphenyler). I dyreforsøg, udført på Uppsala Universitetet, har man også netop kigget på kombinationseffekten af forskellige stoffer som metylkviksølv og PCB. Stofferne skader hukommelsen Disse forsøg viste, at udsættes forsøgsdyr for de to stoffer i koncentrationer, der ikke hver i sær giver nogen skadelig virkning, opstår der alligevel en samlet giftpåvirkning og skader som følge af dem på forsøgsdyrene. Skaderne opstod blandt andet som hyperaktiv adfærd, nedsættelse af indlæringsevnen og evnen til at huske. Nikotin til fosteret Samme hold undersøgte også, om en påvirkning af nikotin i fosterperioden kan ses senere i livet. Forsøgene viser, at påvirkningen kan medføre en forøget følsomhed overfor et bestemt organofosfat (pesticid), samt overfor stoffet donepezil, der anvendes til behandling af Alzheimers. Effekterne var ændringer i den spontane adfærd. Forskerne konkluderer på baggrund af deres undersøgelser, at forskellen mellem menneskers reaktion på forskellige stoffer, ikke nødvendigvis er arvelig, men også kan skyldes en tidlig påvirkning af lave koncentrationer af toksiske stoffer.
Kilde: Politiken

Forrige artikelVi er OECD's næststørste sukkergrise

Næste artikelSalmonella-epidemi sætter ny rekord