Giv dig selv en omgang belønningsmotion

25. september 2009

Du ved det godt: Motion giver dig velvære – både fysisk og psykisk. Alligevel vinder sofaen kampen om din gunst. Derfor har vi på Naturli konstrueret et nyt træningskoncept, ”Belønningsmotion”, som netop hen­vender sig til dig, der har svært ved at få gode intentioner om motion ført ud i livet.

Menneskekroppen er skabt til bevægelse. Samfundsudviklingen har dog gjort, at dagligdagen stiller langt færre krav til bevægelse, end det tidligere har været tilfældet. Forskerne har regnet sig frem til, at gennem­snitsmennesket i dag har et dagligt energiforbrug, som svarer til ca. 40 pct. af det energiforbrug, man havde for 10.000 år siden. Menneskets gener kræver aktivitet for at fungere, og stimu­leres disse ikke med tilstrækkelig fysisk akti­vitet, muterer de, og man rammes af de såkaldte livsstilssygdomme som f.eks. type 2 diabetes og hjertekarsygdomme.

For at holde sig sunde og raske bør mange mennesker derfor supplere deres daglige fysiske aktivitet med egentlig motion. Men på trods af de positive effekter på både det fysiske og psykiske helbred får mange mennesker alligevel ikke motioneret tilstrækkeligt i hverdagen. Naturli har derfor konstrueret et nyt træningskoncept, som henvender sig til dig, der egentlig gerne vil motionere, men som alligevel kun alt for sjældent får det gjort. Træningskonceptet har vi døbt ”Belønningsmotion”.

Koncept Belønningsmotion

Hovedmålet med Belønningsmotion er at øge den ugentlige motionsmængde og -kvalitet. Konceptet bygger i højere grad på såkaldte procesmål frem for egentlige præstationsmål. Præstationsmål som f.eks. et bestemt vægttab eller det at træne sig op til at løbe ti kilometer er derfor ikke umiddelbart en del af konceptet. Grundtanken er, at fundamentet, motionen, skal på skinner, før præstationsmålene evt. skal bringes i spil. Da målgruppen for dette koncept er personer, som har svært ved at få gang i motionen, sigter hele konceptet mod at få motion forbundet med glæde og fornøjelse. For at nå hertil skal du kun arbejde med motionsformer, du kan lide, ligesom en gennemført træningsgang honoreres efter belønningstabellen.

Trin 1: Vælg din motion

Som nævnt skal motion være så tæt forbundet med glæde og fornøjelse som muligt. Det er derfor helt afgørende at finde en motionsform, du synes er sjov og rar at deltage i. Du skal ikke skele til, om det er en effektiv træningsform, eller hvordan motionsformen opfattes af andre. Du skal ene og alene vælge ud fra mavefornemmelsen. Der er intet galt i at vælge flere motionsformer, hvis du godt kan lide større grad af variation.

Trin 2: Motionsplan

Lav en vejledende motionsplan til dig selv, som viser hvor, hvornår, hvordan og hvor lang tid du har tænkt dig at motionere i den kommende uge. Ved at lave planen kan tidspunkterne for motionen føres i kalenderen, så der er større chance for, at andre aftaler ikke kommer på tværs. Planen er 100 pct. fleksibel og kan ændres konstant. Hvis du ikke er i humør til motion, skal du ikke motionere. Omvendt skal der også være plads til motion, hvis du pludselig får lyst, og det ikke står på planen. Husk, at motion skal være glæde og fornøjelse – ikke sur pligt!

Trin 3: Lav belønningstabel

Et centralt element i Belønningsmotion er, at al gennemført motion belønnes. Belønningen udmåles efter belønningstabellen, som tager højde for både omfanget og kvaliteten af motionen. I tabellen findes tre motionsniveauer. Motionsniveauet er afhængigt af, hvor lang tid du motionerer (kort, mellem og lang). Du definerer selv, hvordan dine tre niveauer skal se ud. Tilsvarende afhænger belønningen også af træningens kvalitet bedømt ud fra intensiteten. Igen placerer du selv intensitetsniveauerne.

Er du avanceret, kan du bruge pulsen, og ellers er åndedrættet et godt mål. Kan du uhindret tale, er intensiteten lav, er du stakåndet og har problemer med at samtale, er det moderat, og hiver du så kraftigt efter vejret, at en samtale er umulig, er det højeste niveau. Du laver selv fem belønningsniveauer, hvor belønning 5 er den største belønning. Hvordan belønningen afhænger af motionsniveauet og intensiteten, kan du se i belønningstabellen.

Trin 4: Motionsstart

Til slut er det bare at komme i gang med motionen. Husk løbende at overveje, om der kunne være andre interessante motionsformer, og at få tilpasset ugeplanen og belønningstabellen. God træning, og held og lykke med Belønningsmotion.

Forrige artikelStyr på de kvindelige sager

Næste artikelNår vi bare vil have det, vi ikke må få

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.