Nyheder

Gravides stress årsag til fedme

17. juni 2014

Forskere fra Aarhus Universitet er kommet frem til en mulig, ny forklaring på fedmeepidemien: Kvinders stress under graviditeten øger risikoen for, at barnet udvikler fedme i voksenlivet.

Hver syvende dansker er svært overvægtig, og næsten hver anden dansker er moderat til svær overvægtig. Det viste tal fra Sundhedsstyrelsen i 2013. Fedme er blevet så stort et problem i den vestlige verden, at vi taler om en fedmeepidemi.

Mulig årsag til fedme

Der er ikke enighed om årsagerne, men årsagen til uenigheden er givetvis, at der er mange forskellige årsager og mange variabler, der påvirker hinanden på ugunstig vis.

Men nu har forskere fra Aarhus Universitet fundet frem til endnu en forklaring. Studiet bygger på data fra 119.908 unge, danske mænd, der var på session mellem 2006 og 2011. Forskerne har undersøgt deres mødres historier og fundet frem til dem, der oplevede at miste en nær pårørende lige op til eller under graviditeten. Hvis en moderen f.eks. havde mistet sin mand under graviditeten, var risikoen for, at barnet siden udviklede overvægt, dobbelt så stor.

Stress under graviditet programmerer fedme

– Samlet set tyder vores resultater således på, at stress kan skabe en programmering af det ufødte barn, som gør det følsomt for at tage på i vægt efter fødslen. Vi har lagt en lille brik til forståelsen af, hvorfor vi oplever en fedmeepidemi, hvor hvert femte barn i Danmark er overvægtigt, siger ph.d. Lena Hohwü fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Der kan være mange kilder til stress, men da forskerne af gode grunde ikke kunnet undersøge mødrenes arbejdssituation og eventuelle stress så mange år tilbage i tiden, valgte man at fokusere på den stress, dødsfald i den nærmeste familie skaber.

Kortisolniveauer skal undersøges nærmere

Forskerne vil undersøge nærmere, hvordan andre former for stress kan påvirke ufødte børns BMI senere i livet. F.eks. vil man undersøge, hvordan kortisolniveauer i gravides blodprøver har betydning, og om eksempelvis skilsmisse under graviditeten kan have samme helbredsmæssige konsekvenser for det ufødte barn.

Kilde: AU.dk

Forrige artikelDet skjulte salt

Næste artikelBritiske læger i oprør over statinanbefaling