Liv

Bruce Lipton: Hold op med at tænke!

Foto: Peter Gonzales
12. august 2019

Din ubevidste adfærd blev programmeret til din hjerne, inden du selv vidste, det skete. Se på dit liv i dag, for det er en udskrift af de programmer. Alt det, du drømmer om, og som er kommet nemt til dig, har gjort det, fordi programmerne understøtter det. Alt, du drømmer om, men som er svært, er det, fordi programmerne ikke er kodet til, at du skal ende der. Men der er en måde at tage magten fra programmerne tilbage, mener cellebiolog Bruce Lipton.

Du styrer selv, om du bliver syg. Om du bliver ulykkelig. Om du får succes. Om du finder kærligheden. Det er ikke bare pointer fra en dårlig selvhjælpsbog, det er faktisk biologiske og fysiske love. Du har magten til at føre dit liv i den retning, du drømmer om. Men det kræver, at du tager styringen.

Nu tænker du måske, at du har styringen. Har et solidt greb om rattet. Ved, hvor du vil hen. Men at det jo ikke er din skyld, at du har dårlige gener, at universet er imod dig, eller at andre ikke kan se, hvor fantastisk du er. Det er da alle andres skyld. Eller er det?

Vi er energi

Ifølge cellebiolog og forfatter til bogen ‘Intelligente celler’ Bruce Lipton er svaret nej. Det er ikke de andres skyld. For du er som menneske hverken offer for dine gener, underlagt en universel skæbne eller ude af stand til at påvirke, hvordan andre ser dig. Du er som menneske energi.

Albert Einstein sagde: ”Partikler styres af feltet omkring dem.” Og hvad betyder det så? Det betyder, at feltet – altså energien – former massen.

Energi bestemmer, hvad der sker i din krop og din tilværelse. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan du så ændrer din energi i en lykkelig og positiv retning, mod det liv med succes, kærlighed og sundhed, du drømmer om?

Det går galt, når vi danner underbevidstheden

For at forstå, hvordan det hænger sammen, skal vi tilbage til det første af et menneskes liv. Mere præcist perioden op til syv-årsalderen, hvor hjernen arbejder i det, der hedder theta-bølger, som egentlig er en form for hypnosetilstand, hvor barnet indlærer færdigheder til underbevidstheden.

De lærer at gå, tale, være en del af en familie. Evner, som ikke senere skal genlæres, fordi de er blevet til ubevidste vaner. Det er smart, fordi det betyder, at når bevidstheden begynder at vise sig med ønsker, drømme og kreativitet, så har vi lært de basale færdigheder, som skal til, for at vi kan udleve og udfolde vores potentiale.

Men der er et problem med de ubevidste færdigheder.

– 70 procent af de vaner og færdigheder, vi lærer fra omgivelserne i de første syv år, er dårlige, negative og selvdestruktive. Det betyder, at vi ikke kan skabe gode ting i kroppen og tilværelsen, hvis vi forfalder til vores underbevidsthed, forklarer Bruce Lipton.

Din underbevidsthed sidder ved rattet

Og vi forfalder ofte til at lade underbevidstheden tage kontrollen. Det sker hver gang, vi bruger vores bevidste sind til at tænke. For når vi gør det, rykker bevidstheden ind i tankevirksomheden, og så kan vi ikke samtidigt bruge den til at handle og agere.

Du kender sikkert det med at sidde i bilen og lige i det, du sætter dig ind, er du opmærksom på vejen, på andre billister, på at køre ordentligt, men så hører du noget i radioen, som får dig til at tænke. Og selvom du stadig kører bilen, så er det ikke længere dit bevidste selv, der har kontrollen.

Det er underbevidstheden. Vanen. Og hvis vanen er at køre hasarderet, så kommer du til at gøre det. Samme princip gør sig gældende i 95 procent af livet, fordi vi bruger 95 procent af vores vågne tid på at tænke, og derfor lader vi autopiloten handle for os langt størstedelen af dagen.

Men hvordan hænger det sammen, at vi går rundt og tror, at vi styrer livet, når vi i virkeligheden ikke er til stede det meste af tiden?

Jeg er ikke ligesom mine forældre!

Det er fordi, vi ikke selv kan se, når underbevidstheden tager over.

– Vi kan ikke se, når vi saboterer os selv med dårlig opførsel, fordi bevidstheden er optaget af andre ting – tanker. Alle andre kan se det, men vi kan gå rundt hele livet og ikke vide, at vi nogensinde selv spillede en rolle i al den dårligdom, der ramte os, siger Bruce Lipton.

Lyder det usandsynligt?

Kan det virkelig passe, at vi udviser dårlig adfærd, som vi har lært fra vores omgivelser i barndommen, uden at opdage det?

Forestil dig det her scenarie: Du har en ven, lad os kalde ham Kasper. I har kendt hinanden, siden I var børn, og derfor kender du også Kaspers forældre. En dag, du er sammen med Kasper, ser du ham opføre sig præcis som sin far. Du siger det til ham, og det afføder hurtigt en meget afvisende reaktion fra Kasper, som på ingen måde mener, at han minder om sin far.

Du kan se det, men Kasper, som kun opfører sig som sin far, når hans bevidsthed er travlt optaget, har ikke den fjerneste anelse om, at han agerer ud fra en opførsel, han har tillært sig ved at se på sin far, da han bare var en knægt.

Du er Kasper. Jeg er Kasper. Vi er alle sammen Kasper. Og vi er det 95 procent af tiden. Det er skidt, fordi det betyder, at vi ikke selv kan se, hvorfor livet går skævt.

Tanker påvirker energi, som former tilværelsen

Vi vender lige tilbage til den første påstand: Du styrer selv, om du bliver syg. Om du bliver ulykkelig. Om du får succes. Om du finder kærligheden.

Nu forstår du, at langt de fleste mennesker går gennem livet uden at opdage, at de bruger størstedelen af deres tid på at udvise negativ adfærd og gengive deres forældres dårlige og selvdestruktive vaner, men du mangler måske koblingen mellem den sandhed og livets ulykker.

– Bevidsthed styrer biologi, gener og adfærd. Men når vi tænker, slipper vi kontrollen, og underbevidstheden tager over. Og når 70 procent af underbevidsthedens programmer er dårlige, så er det, at problemet opstår, siger Lipton.

Han uddyber med at forklare, at sundhed er en afspejling af adfærd, og adfærden – størstedelen af tiden – bliver styret af en uhensigtsmæssig autopilot, der sender negative energier til feltet omkring os – og lad os lige stoppe op et øjeblik, og gentage det:

Tanker sender negative energier til feltet omkring os. Det er faktisk videnskabeligt bevist.

– Med ny teknologi kan vi læse hjernens vibrationer uden nogensinde at røre huden. Det betyder altså, at tanker ikke kun sker inde i hovedet. Tanker bliver sendt ud i omgivelserne, hvor de kan ændre energien, og så er vi tilbage ved Einsteins pointe om, at energi former masse. Altså kan tanker styrer, hvad der sker både i og uden for kroppen, siger Bruce Lipton.

Vi har lært at gå til lægen for at få det bedre

Så selvom vi ikke ønsker, at der sker dårlige ting i livet, er vi altså selv med til at få sygdom og ulykke til at regne ned over os, fordi vi lader underbevidstheden forme feltet omkring os. Vi tager et eksempel. Da du var barn, og mor eller far blev syg, hvad sagde de så til hinanden?

Sandsynligvis sagde de, at de skulle til lægen. Det samme sagde de nok til dig, hvis du var syg. Du skal til lægen. Det betyder, at du ubevidst har lært at for at blive rask, skal du til lægen. Hvad, du nok ikke har lært, er, hvad lægen så skal gøre. Du ved bare, at du skal se ham, før du kan få det godt. Og så har du måske prøvet, at du på vej derhen, eller mens du sidder i venteværelset, begynder at få det bedre?

– Kroppen kan hele sig selv, men fordi vi har lært fra barns ben, at vi skal til lægen for at blive raske, kan kroppen ikke gå i gang med den proces, før vi har set lægen, eller i hvert fald er tæt på at se ham, fordi det er det, vi er blevet indpodet til at tro, siger  Bruce Lipton.

Heller ikke generne bestemmer alt

Et andet eksempel er den forståelse, vi har fået af gener.

– Alle siger, at gener skaber sygdom. Men sandheden er, at det kun er en procent af sygdomme, der er linket til et gen. Vi er altså ikke ofre for vores gener, og videnskaben begynder at anerkender det, der hedder epigenetik, altså noget der er over generne og styrer dem, og det er bevidsthed, siger Lipton.

Igen er vi altså tilbage ved, at vi med bevidsthed kan styre gener og dermed også sygdom, men fordi vi har lært, at gener udløser sygdom, og det faktum er indlejret i underbevidstheden, som sidder ved rattet det meste af tiden, udløser vi de genetiske reaktioner, der skal til, for at sygdommen opstår.

Den lille røde pille

Nu begynder det forhåbentligt at give mening. At vi har magten til at skabe det liv, vi drømmer om, men at vi saboterer os selv ved at overgive styringen til destruktive vaner og negative tanker, som sender energier ud i omgivelserne og former kroppens biologi.

Men hvordan får vi kontrollen tilbage? Det gør vi ved at stoppe med at tænke. For hvis vi i stedet for at bruge 95 procent af tiden på at trække bevidstheden ind i tankevirksomheden, men brugte vores kreative og handlende bevidsthed på at lede os mod håb, drømme og lykke, ville de underbevidste vaner ikke blive aktiveret.

Og hvordan holder man op med at tænke? Det gør man ved at tage den lille røde pille.

– Jeg kan godt lide filmen Matrix. Folk siger, at den er science fiction, men det er den ikke. Det er en dokumentar, for vi er alle sammen blevet programmeret. Men ligesom i filmen, kan vi også tage den lille røde pille og stoppe med at leve efter programmerne, siger Bruce Lipton.

Forelskelse er som en rød pille

Den røde pille for mennesker er tilstedeværelse. Mere specifikt kan det være at blive mindfull eller forelske sig. For når man falder hovedkulds for et andet menneske, har man ikke brug for at flygte ind i sine tanker. Man vil bare være til stede med det her menneske, som man har ledt så længe efter.

Hvis du har prøvet det, ved du, hvordan hele verden på bare 24 timer kan ændre karakter markant. Musikken lyder bedre. Maden smager bedre. Det kedelige arbejde er ikke så træls.

Og forklaringen er simpel. Det er fordi, du er i kontrol. Dit kreative bevidste sind er i kontrol og sender positive energier ud i feltet omkring dig, hvorfra den ikke kun påvirker dit syn på verden, men også har direkte positiv indflydelse på dine celler.

Det er også derfor, at lykkelige og forelskede mennesker har en særlig glød omkring sig.

Så hold op med at tænke.

Kan vi udvikle os til sommerfugle?

Nu troede du måske, at åbenbaringerne ville stoppe her, men nej. For lige såvel, som energier kan forme biologi ved at påvirke cellerne, kan energi også forme verden ved at påvirke mennesker.

– Hvis vi indser, at alle mennesker er som celler, der skal arbejde sammen, for at skabe harmoni i kroppen, så vil det påvirke den måde, vi behandler hinanden. Lige nu er det som om menneskeheden lider af en autoimmun sygdom, hvor vi celler bekæmper hinanden, og det ender med at slå kroppen ihjel, siger Lipton.

Hvis vi skal undgå den skæbne, vi står overfor, kræver det, at vi gør op med de indkodede forestillinger om, at hvert menneske er et separat individ, som ud fra darwinistiske antagelser skal kæmpe om sin plads på jorden. Og ligesom det kræver vores fulde bevidsthed at ændre vaner i forhold til eget liv og sundhed, gør samme princip sig gældende her.

Vi står lige nu på en knivspids, men som vi har lært, så har vi skaberkræften til at bestemme udfaldet. I hvert fald, hvis vi er klar til at tage nye skridt i vores udvikling som art. Om vi klarer den, er op til os, men endnu uvist, hvis man spørger Lipton.

– Hvis du sætter en sommerfuglelarve på et blad, spiser den det og ødelægger derved sit eksistensgrundlag. Men så går larven ind i sin puppe og nedbryder sig selv. Hvis man kigger ind i puppen, mens det sker, er det kaos, fordi larvens celler er ved at blive til noget andet.

– Vi mennesker har været larven og ødelagt vores eksistensgrundlag, men vi kan vælge en ny vej og flyve ud som sommerfugle, hvis vi arbejder sammen, siger han.

 


 

Skal du med?

Få mere energi, et bedre helbred samt indre fred!

Bruce Lipton kommer til Danmark og kan opleves i København 27 Sep. 2019 med foredraget:

‘The Turning Point: Thriving Through Evolutionary Chaos’

Du kan bestille din billet her: www.alun.dk/Bruce

Forrige artikelRabarbertrifli med hvid chokoladecreme

Næste artikelGo Grøn: Kan jeg spise mit klimaaftryk mindre?