Sind

Hvad arbejder du for?

Mange af os aner ikke, hvad vi arbejder for. Vi passer bare jobbet hver dag og inkasserer den månedlige løn. Men stadig flere af os begynder at efterspørge en dybere mening med det, vi laver.

27. juni 2022

Mange af os aner ikke, hvad vi arbejder for. Vi passer bare jobbet hver dag og inkasserer den månedlige løn. Men stadig flere af os begynder at efterspørge en dybere mening med det, vi laver. Vi vil med andre ord gerne bidrage ved at arbejde for noget frem for bare med noget.

Måske kender du det kun alt for godt fra dig selv. Du har det ‘rigtige’ job, et snorlige CV, den lækre mand og de smukke børn, hus, bil og vovhund. Alligevel går du rundt med følelsen af en murrende utilfredshed i maven. Det er som om, der mangler noget.

Den gode nyhed er, at du langt fra er den eneste, der har det sådan.

Ifølge udviklingskonsulent Jette Bülck er det en tendens i tiden.

– Rigtig mange mennesker føler en larmende tomhed indeni, fordi de går på arbejde hver dag fra 9-16 uden at vide, hvad de dybest set arbejder for. De arbejder bare med noget og savner simpelthen følelsen af at bidrage med noget, der gør en forskel for dem selv – og andre, siger hun.

Hvad hun lige mener med at arbejde for noget frem for med noget, forklarer hun således:

– Du kan for eksempel arbejde som psykolog eller zoneterapeut, fordi det er det fag, du har uddannet dig til – og altså arbejder med. Du tænker ikke over, hvad den dybere mening er med dit arbejde. Du udfører bare dit fag. Eller du kan arbejde for eksempelvis at gøre livet lettere for mødre til autistiske børn eller for at skabe lindring hos kræftpatienter. Du vender det altså rundt og taler ikke om, hvad du arbejder med, men hvorfor du gør det, forklarer Jette Bülck.

Dyb mening og bidrag

Selv arbejder hun for at få folk til at bidrage til andre og verden og gøre den forskel, de er her for. Det gør hun som selvstændig konsulent med base i Århus.

– Jeg brænder for, at folk bidrager med det, de er i stand til, så alle de fantastiske ressourcer ikke går til spilde. I dag er der jo et kæmpe ressourcespild både personligt og på arbejdspladserne, fordi folks ressourcer ikke er i spil på en meningsfuld måde.

Hendes målgruppe er ansatte og selvstændige, der ikke ved, hvad de vil.

– Vi har alle sammen noget, vi elsker at lave, og som vi er de allerbedste til. Når vi sætter det i spil, bliver vi i stand til at bidrage til andre på en meningsfyldt måde, samtidig med at vi selv oplever dyb mening med det, vi laver. Ofte er det sådan, at det, vi elsker at lave, giver dyb mening for os selv, fordi det hænger tæt sammen med vores livshistorie. Som i eksemplet med den mor, der har som formål et lette livet for mødre til autistiske børn, fordi hun selv har været meget udfordret af at have et barn med autisme.

Det hele menneske i arbejdslivet

Tendensen mod, at vi ønsker mere mening og formål med det, vi laver, er vokset frem de senere år.

– Vi bliver lige nu puffet til at blive klar på, hvad vi vil elske at arbejde for og bruge vores ressourcer til på en måde, der giver mening, siger hun.

Hvor vi tidligere har stillet os tilfreds med at uddanne os, arbejde for en løn, samvær med kolleger og efteruddannelse, retter vi nu blikket et helt andet sted hen. Væk fra os selv og over mod andre. Vi stiller spørgsmålet: ‘Hvordan kan jeg bidrage?’

– Vi ønsker at vide, hvad vi skal bruge al vores viden til. Vi vil gerne give den en meningsfyldt retning. Det er ikke længere nok at tjene penge og arbejde for bundlinjen i andres virksomheder. Vi har fået et indre behov for mere mening i det, vi arbejder for, siger Jette Bülck og citerer sociolog Emilia Van Hauen.

– Hun taler om en mega-trend, der tager de næste 20-30 år, hvor vi stiller spørgsmålet: ‘Hvad er mit livsformål, og hvilken forskel kan jeg gøre?’ Hun taler om det som en bølge, der vil påvirke os både indefra og udefra. Så vi har åbnet op for at ville gøre en forskel og lave noget, der giver mening for os. Du kan sige, at det er sjælens behov for at få det hele menneske i spil i arbejdslivet.

Stor mening for alle

For nylig arbejdede Jette Bülck med en sosu-assistent, der var ansat på et forsorgshjem. Hun var kørt træt i sit job og overvejede at skifte, tage et kursus eller videreuddanne sig. Det, hun lavede, gav ikke længere mening for hende.

– Det er helt typisk, at vi føler, vi skal jagte mere viden, men det er ikke svaret. Vi skal i stedet stoppe op og se på alle de ressourcer, vi allerede har, og så finde ud af, hvordan vi kan sætte dem i spil på nye måder, der gør os glade for at gå på arbejde – og som gør en forskel for andre også. Og så er det ligegyldigt, om du er ansat eller selvstændig med din egen forretning.

Det gjorde sosu-assistenten. Hun fandt ud af, at hun elskede at male, og fik sat i værk, at hun i sit job kunne male sammen med beboerne en dag om ugen. I dag er hun igen glad for sit arbejde på forsorgshjemmet.

– Hun arbejder for at få mere glæde ind i livet ved at arbejde med sin kreativitet. Ikke bare for sig selv, men også for beboerne. Det er ikke arbejdspladsens formål, men de får glæde af det, hun arbejder for, fordi det matcher stedets formål, som er at støtte beboerne bedst muligt. På den måde kommer det til at give stor mening for både hende, beboerne og arbejdspladsen, siger Jette Bülck.

De rigtige spørgsmål

De fleste af os har taget en uddannelse uden at mærke efter, hvad vi virkelig brænder for og har lyst til at bidrage med. Måske kiggede vi i ‘Hvad kan jeg blive’, eller lyttede til studievejlederens eller vores forældres gode råd. Med det resultat, at hver anden af os som voksne faktisk overhovedet ikke aner, hvad vi vil.

– Problemet er, at vi kun kigger på de allerede eksisterende hylder med uddannelser og jobs og forsøger at få os selv til at passe ind. Med det resultat, at mange af os føler os som en trekant, der skal passe ind i en cirkel, siger hun.

Løsningen er ifølge Jette Bülk, at vi stopper op og nysgerrigt begynder at undersøge, hvad vi virkelig brænder for og bare elsker at lave. Fordi det fører os til svaret på, hvad vi gerne vil – sådan rigtigt. Når vi har fundet svaret, er næste del af øvelsen at få det sat i spil i arbejdslivet, så vi oplever mening og glæde.

Det er, hvad Jette Bülck hver dag hjælper ansatte og selvstændige med.

– Når folk kommer til mig, er det fordi, det kan være svært selv at svare på, hvad man vil, uden at få stillet de rigtige spørgsmål, fordi vi har en tendens til at stille spørgsmålet ud fra de allerede eksisterende muligheder. Men hvad nu, hvis det er muligt at skabe et nyt job eller en selvstændig forretning ved at turde sætte sine uddannelser, erfaringer og kompetencer i spil på helt nye måder med udgangspunkt i, hvad man brænder for og gerne vil bidrage med? Spørger Jette Bülck.

Er du klar?

Spørg dig selv, om du er villig til at se på dig selv med nye briller. Det, du har med dig, og det du laver.

Er svaret ja, så begynd at se på, hvilke ting der gør dig glad og giver dig energi. Begynd derefter at skabe mere plads til de aktiviteter.

Se på, hvordan det kan dække et behov og skabe værdi der, hvor du er. For dig selv og din arbejdsplads eller forretning.

Var svaret nej, så vent, til du er klar.

Må man virkelig det?

Måske sidder du lige nu og tænker, at det lyder rigtig besnærende, og så melder den næste tanke sig, om det nu også er okay bare at lave det, man brænder for og elsker? For må man virkelig det?

Den tanke er helt naturlig, fordi vi er specialtrænet til at gøre det, andre siger, vi skal, fortæller Jette Bülck.

– Det kræver et skift i tankegang at få øje på, at der er en verden uden for de kasser, andre har skabt. Tænker du traditionelt, eller tapper du ind i de nye muligheder, du har? Samtidig kræver det mod at turde give sig selv lov til at skabe et helt nyt og mere meningsfyldt arbejdsliv baseret på sine egne behov for at bidrage og få mere mening. Men det er i den grad muligt. Det ser jeg hele tiden.

Og, understreger hun, det er muligt uden at skulle jagte mere viden og uddannelse.

– Du mangler ikke noget, men kan få glæde af det, du allerede har, ved at kombinere dine ressourcer, kompetencer og erfaringer på nye måder. Du er med andre ord allerede kompetent og god nok.

Tør vi tænke nyt og finde modet frem, vil der dog dukke et behov op for at lære spillereglerne i det, Jette Bülck kalder den nye tids arbejdsliv.

– Du får brug for ny viden og nye færdigheder som for eksempel at lære, hvordan du er nødt til at tænke og agere, når du arbejder FOR noget frem for MED noget. Men det kræver bare lidt træning.

Verdens bedste job

Jette Bülck siger selv, at hun har verdens bedste job. Den følelse vil hun gerne, at flere af os når frem til. Og tør vi gå vejen, vil vi opnå en følelse af at have fundet vores plads i verden. Vi vil tydeligt vide, hvad vi vil og skal, og vil derfor føle, at der er en mening med os og det, vi går rundt og laver, siger hun.

– Det er et fantastisk sted at komme fra, fordi du føler, at du giver noget, der er unikt, fordi du gør det på en måde, der er naturlig og særlig for dig. Og når du er bevidst om dit unikke personlige bidrag og formål, får du også mere glæde af dine ressourcer, og det gør det lettere at bidrage med det, du ønsker.

Måske mærker du nu tvivlens stemme igen, som spørger, om det her nu også er noget for dig. Svaret er, at det er det, hvis du virkelig vil.

– Det kræver, at du er villig til at se dig selv og det at arbejde på en ny måde. Du skal også være villig til at lede dig selv, for det kræver det, fordi du er medskaber af din egen hylde, uanset om du er ansat eller selvstændig. Så porten til forandring åbnes indefra, siger Jette Bülck.

Om Jette Bülck

Selvstændig konsulent med base i Århus. Hjælper ansatte og selvstændige til at skabe sig et arbejdsliv baseret på, hvad de brænder for og gerne vil lave og bidrage med, frem for hvad de er uddannet til.

www.jettebülck.dk

Forrige artikelHelseteket: Tranebær og andre superbær

Næste artikelSlap af i ferien – uden mavekneb

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.