Nyheder

Hver tredje i arbejde mærker angst eller depression 

Der er mange sundhedsgevinster i at have et arbejde. Men nye tal viser, at det står skidt til med det mentale helbred i arbejdsstyrken.

Foto: Shutterstock
1. november 2023

Der er mange sundhedsgevinster i at have et arbejde. Men nye tal viser, at det står skidt til med det mentale helbred i arbejdsstyrken. 

Mange erhvervsaktive danskere oplever store udfordringer med deres mentale helbred. Det viser en ny undersøgelse.

Mens knap halvdelen af alle erhvervsaktive danskere har problemer med at sove, har en tredjedel symptomer på angst eller depression. Det er en væsentlig stigning i forhold til 2013. 

Bekymrende udvikling

Stress, depression, angst og søvnproblemer er blandt de selvrapporterede mentale helbredssymptomer blandt erhvervsaktive danskere.  

Det fremgår af en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, der viser udviklingen i forekomsten af mental sundhed blandt erhvervsaktive i Danmark i alderen 18-75 år i perioden 2013-2021. 

For eksempel er andelen af erhvervsaktive danskere med søvnbesvær steget fra 36 procent i 2013 til knap 46 procent i 2021. I samme periode er andelen, der har depressive symptomer, steget fra 25 procent til 34 procent, mens andelen med angst er steget fra 21 til 29 procent. 

– Lav mental sundhed er forbundet med nedsat produktivitet, øget sygefravær og tidlig tilbagetrækning og kan have store konsekvenser for den enkelte, virksomhederne og samfundet som helhed. Derfor er det selvfølgelig foruroligende, at en så stor andel erhvervsaktive oplever dårlig mental sundhed, og at andelen er stigende, siger professor Lau Caspar Thygesen, der har været med til at udarbejde rapporten. 

Stigningen i forekomsten i perioden 2017-2021 kan dog være påvirket af Covid-pandemien, der skabte usikkerhed omkring bl.a. økonomi. Det har påvirket befolkningens mentale sundhedstilstand. Det skal dog tilføjes, at tendensen allerede var klar før pandemien.

Især unge og kvinder er udsat 

Rapporten bygger på en kombination af selvrapporterede data over mentale helbredssymptomer samt registerdata over danskere, der er eller har været i behandling for angst, depression og søvnproblemer.   

Den viser blandt andet, at andelen, der oplever mentale helbredssymptomer, er størst blandt de 18-24-årige. 

Der er også markante kønsforskelle. Kvinder er langt har langt højere forekomst end mænd. For eksempel rapporterer 35 procent blandt kvinder angstsymptomer i 2021, mens det gælder 23 procent blandt mænd. 

Samtidig er der langt flere kvinder end mænd i behandling for henholdsvis depression, angst og søvnproblemer. 

Derudover oplever flere offentligt ansatte mentale helbredssymptomer i forhold til ansatte i den private sektor. Og der er også forskel på, om man er fastansat eller ej. Forekomsten af mentale helbredssymptomer er højest blandt ansatte uden fast arbejdsplads, og generelt falder forekomsten, jo større virksomheden er. 

Forekomsten er størst i hotelbranchen og sociale institutioner   

Rapporten viser også, hvilke brancher der er særligt udsatte. 

For eksempel er forekomsten af mentale helbredssymptomer størst blandt ansatte i hotel- og restaurationsbranchen og ansatte på sociale institutioner, såsom daginstitutioner og plejehjem. 

Samtidig er andelen, der er i behandling for depression, angst og søvnproblemer, størst blandt ansatte i sociale institutioner og i sundhedsvæsenet. 

Data i rapporten stammer blandt andet fra omkring 300.000 erhvervsaktive danskere, der har deltaget i Den Nationale Sundhedsprofil i enten 2013, 2017 og 2021.  

Rapporten er finansieret af Velliv Foreningen. 

Kilde: SDU.dk

Forrige artikelHar du fået dagens ration af cholin?

Næste artikel7 urter, der hjælper med at falde i søvn

Thomas la Cour

Journalist

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.