Hvordan bygger vi på værdierne?

Min interesse er med henblik på artiklen “Kender du dine værdier?” fra naturli.dk. Den måde man skal anskue sine værdier på giver god mening for mig, for hvordan skulle vi kunne styre vores liv, hvis vi er på ustabil grund?

Mit spørgsmål er derfor, om I kan komme med nogle gode råd omkring, hvordan man kan finde frem til sine kerneværdier?

For en ting er, at opskrive de værdier og egenskaber, der skaber værdi for ens liv – og en anden ting er, at man skal kunne bruge dem som “byggesten” til, hvordan man gerne vil leve sit liv – og kunne bruge dem i alle sammenhænge.

Jeg håber, at det gav mening.

Mvh

Pernille

 


 

Tak for din henvendelse. Det er meget vigtigt at være bevidst om sine værdier, så jeg er glad for, at klummen ”Kender du dine værdier” har vakt din interesse (til andre læsere: findes på naturli.dk, søg på titlen). Klummens formål var at sætte lys på værdiernes betydning for vores selvforståelse, hvordan vi indretter vores liv, og hvordan vi behandler andre/vores omgivelser. En nærmere indføring i arbejdet med personlige kerneværdier kræver til gengæld mange sider.

Der er skrevet flere bøger om værdier og etik/moral, f.eks.: ”Det ordentlige menneske” (om personlige moralbegreber) af Henrik Jensen, ”Tag etikken tilbage” af bl.a. Steen Hildebrandt (om bæredygtigt samfund), for ikke at tale om klassikeren Aristoteles ”Etikken”. Det er altid interessant at dykke ned i disse debatter og begreber for at forstå vores egne liv og verden bedre. Folkeuniversitetet har mange kursustilbud om filosofi og psykologi, hvor disse emner indgår.

I filosofien opfattes værdier ofte som etik, altså moral, idet vores værdier – det vi sætter højt – er styrende for vores moralske adfærd. Men når vi taler om værdier i hverdagens sammenhæng, vil det ofte handle om vores ”prioriteringer” – hvordan vi prioriterer moralske og følelsesmæssige elementer i vores liv, f.eks. ærlighed, kærlighed, omtanke for andre, ømhed, nærhed osv.

Det er her coachingen og terapien spiller sin rolle – i afklaringen af vores personlige værdier og ikke mindst arbejdet med, hvordan vi faktisk lever efter dem og undgår at nedprioritere kerneværdier til fordel for praktiske og sociale hensyn, herunder ”husfred”, tryghed eller umiddelbar vinding. Dvs. at bøger, kurser og artikler, som f.eks. handler om at ”kende dig selv”, ”træde i karakter”, ”kunne sige nej” o.lign. alle handler om kerneværdier – hvordan vi er tro mod dem og tør vise, hvem vi er. Og der er der masser at kaste sig over – blot søg på de nævnte emner, så har du masser at gå i gang med.

Selvom pladsen her er meget begrænset, vil jeg gerne forsøge at give nogle ’hurtige’ tip til, hvordan du kan begynde at spore dig ind på dine egne kerneværdier:

1. Hvad vil du ikke undvære i dit liv?

Undgå at se direkte på materielle ting, og undersøg i stedet, hvor ”livets mening” findes for dig, f.eks.:

a) mennesker og de følelser og egenskaber, der er knyttet til dem

b) betingelser, du mener, er en menneskeret og

c) det, du vil kæmpe for, selv om du måske risikerer at miste noget derved.

e) Notér værdierne ned, og sæt gerne konkrete eksempler ud for hver værdi (f.eks. navne, steder, situationer).

I klummen er der et spørgsmål, som kan være næste trin i dit arbejde:

2. Hvordan fungerer dine værdier i praksis (overholder du dem)?

Træd et skridt tilbage og undersøg, om du faktisk styrer efter dine værdier, eller om andre hensyn får lov at komme forrest.

Hvis det sidste er tilfældet, vil du ofte kunne kende det på følelsen af en utilfredshed med dit liv og dig selv, fordi du – sikkert ubevidst – har nedprioriteret det, der er allervigtigst for dig.

Nummerer først dine kerneværdier efter vigtighed. Og lav derefter en ny ”rangering” ud fra, hvor meget den enkelte værdi fylder i praksis – i forhold til, hvordan du har indrettet dit liv, din hverdag, tidsforbrug, centrale beslutninger såsom parforhold, børn, karriere, omgangskreds, fritid.

Det er en god idé at få en hjælpende hånd til disse spørgsmål/opgaver, f.eks. gøre det sammen med en god ven eller opsøge en coach eller terapeut. Efter et stykke tid vil du kunne se et mønster for, hvordan du reelt lever i forhold til dine værdier. Du kan glædes ved og føle styrke ved de områder, hvor dine værdier faktisk fylder det, du ønsker. Og der, hvor dine prioriteringer er ’løbet ud i sandet’, kan du begynde at se på, hvordan du kan ændre på dit liv, din adfærd osv. for at få dine kerneværdier til at fylde det, du reelt ønsker.

Denne proces er omfattende, men hele arbejdet værd.

Venligste hilsner

Birgitte Aaggard, coach

Skriv din mening - ikke til spørgsmål, send dem gennem brevkassen i stedet.

Skriv et svar

Husk at krydse af her!Denne anordning er desværre nødvendig, da vores inbox ellers oversvømmes af spam-mails, afsendt automatisk fra såkaldte mailrobotter.

*