Nyheder

iPads gør børn overvægtige

Foto: Shutterstock
26. maj 2022

Et nyt studie fra SDU viser, at mindre brug af iPads, smartphones eller pc får børn til at bevæge sig markant mere. Men de voksne bliver i sofaen. 

Overvægtige børn er en stigende og bekymrende tendens. I 2020 kiggede Statens Institut for Folkesundhed på sundhedsdata fra 300.000 danske børn og unge. Tallene viste, at 19 pct – eller næsten hver femte – af de 14-15-årige led af overvægt eller svær overvægt. For indskolingsbørnene på 6-7 år var tallet 14 pct.  

Overvægtige børn har en meget høj risiko for at forblive overvægtige og udvikle livsstilssygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme senere i livet. Det, man engang kaldte “gammelmandssukkersyge”, type 2-diabetes, rammer nu både unge mænd og kvinder helt ned i teenagealderen.  

Brænder få kalorier af i sofaen

Den teknologiske udvikling med gaming-computere, tablets og smartphones får tit skylden for fedmeepidemien. For der brændes ikke mange kalorier af, hvis du sidder inaktiv i sofaen og spiller spil eller ser videoer på YouTube. Det er naturligvis noget sundere at spille fodbold på græsplænen eller cykle en tur med vennerne.  

Men er det i virkeligheden skærm-underholdningen, der bærer skylden? Eller er børn og unge bare generelt lidt for gode til at slappe af?  

Børn er nemlig stillesiddende det meste af tiden, når de er vågne. Det har været et faktum, hver gang forskere har målt bevægelse blandt grupper af børn uanset kultur og geografi – også før smartphonen, iPad’en og spillekonsollen. 

Derfor har der også været uenighed blandt forskere, hvorvidt børns mange timer foran skærmen i dag påvirker deres bevægelse. Eller om de ville sidde stille, uanset om de havde skærmunderholdningen eller ej. 

Familieeksperiment med og uden skærme

Dette spørgsmål forsøgte en gruppe forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU) at besvare grundigt i et nyt studie. 

I studiet blev 89 familier (181 børn, 164 voksne) tilfældigt fordelt i to grupper. 

I den ene gruppe skulle familierne undvære deres smartphones og tablets i to uger. De skulle også skære deres fritidsbrug af computere og TV ned til max. tre timer om ugen. I den anden gruppe skulle deltagerne fortsætte med deres normale skærmvaner. 

Deltagernes daglige bevægelse blev målt med to accelerometre over en uge. Det skete både før og efter deltagelse i skærmbegræsningsgruppen og kontrolgruppen. 

– Vi fandt at børnene i familierne, der reducerede deres brug af skærm i fritiden, bevægede sig i gennemsnit 45 minutter mere om dagen i fritiden sammenlignet med kontrolfamilierne. Forskellen mellem de to grupper var størst i weekenderne, hvor børnene i skærmbegrænsningsgruppen i gennemsnit havde 73 min mere aktivitet om dagen, fortæller Jesper Pedersen, ph.d.-studerende ved SDU. 

De voksne bliver ikke markant mere aktive

Højst overraskende viste det sig, at tendensen ikke gik igen blandt de voksne. De voksne var stadig sofakartofler, uanset om de havde underholdning eller ej.  

– Vi var noget overrasket, da vi så tallene for de voksne forsøgspersoner. Det kan nok forklares med, at voksne typisk ikke er spontant aktive ligesom mange børn, fortæller Anders Grøntved, professor ved SDU og medforfatter til studiet.

De voksnes vaner smitter dog af på børnene, så fælles aftaler om skærmfrie timer kan være sunde og gavnlige for alle parter.  

Kilde: SDU.dk 

Forrige artikel6 tips til mindre høfeber

Næste artikelAntiinflammatorisk kost mod diabetes og hjertekarsygdom

Thomas la Cour

Journalist