Nyheder

Jaloux – eller bare usikker?

18. maj 2015

Hvad er mest ubehageligt eller pinligt? At være jaloux – eller være usikker på sig selv? Sagen er, at det er to sider af samme sag – og hvis du ikke gør noget ved usikkerheden, kan du godt glemme alt om at blive jalousien kvit!

For dig, der kæmper med jalousi i dine vigtige relationer – kæreste, familie, venner eller kolleger – kan det være forfærdelig pinligt at indrømme. Du spørger måske dig selv, om du er lidt ”gammeldags” og besidderisk af natur – eller om du ’bare’ er selvcentreret og har svært ved at tåle, at andre en gang i mellem får mere opmærksomhed end du?

Tag det helt roligt – du behøver ikke straks dømme dig selv så hårdt!

Det paradoksale er nemlig, at du sagtens kan være både et rummeligt og uselvisk menneske OG have en tendens til jalousi.

 

Jalousiens selvdestruktive ’motor’

Jalousien er først og fremmest grim og farlig, når den gemmes væk og ikke bliver udfordret. Dine vrangforestillinger kan bygge sig op og vikle dig ind i et klistret spind af fortolkninger af, hvad andre har sagt og gjort. Det hele foregår i dit hoved, og til sidst kan du føle dig både paranoid og hysterisk.

Jalousi handler om manglende selvværd, og når følelsen af at være valgt fra eller ikke at være god nok bliver lukket inde i dit eget tankespind, vil den være selvdestruktiv.

Når de negative forestillinger om modpartens manglende troskab, kærlighed eller interesse ikke bliver afprøvet, vil jalousiens ’motor’ forvandle gisninger til sandhed og få dig til at reagere irrationelt, uhensigtsmæssigt og dermed NETOP ikke særlig elskeligt.

 

Grund til at være jaloux?

For at få bugt med jalousien og igangsætte en konstruktiv udvikling, er det nødvendigt at få ’svesken på disken’: Er jalousien begrundet eller ubegrundet?

Begrundet: Når du taler åbent om sagen og konfronterer modparten, kan han/hun forhåbentlig afkræfte dine negative forestillinger.

HVIS der er en reel årsag til din jalousi, kan du til gengæld reagere ’relevant’ i forhold til situationen, håndtere det problem, der måtte være, og forvandle jalousien til retmæssig vrede eller skuffelse.

Begrundet jalousi er reelt mistro – fordi erfaringen har vist, at bange anelser holdt stik.

Dette kan give anledning til senere ubegrundet jalousi, men vil dog oftest fortage sig, når nye erfaringer genopretter tiltroen. F.eks. når den svigtende part ændrer adfærd, bliver udskiftet eller mentalt skubbet ud på et sidespor som ”en, jeg ikke kan regne med”.

Ubegrundet: Hvis der ikke er noget om snakken, er det desværre ofte sådan for den jaloux anlagte person, at selv de mest dybfølte forsikringer og direkte ”dokumentation” for, at jalousien er ubegrundet, ikke løser problemet helt. Usikkerheden vil stadig sidde og gnave og ligge på lur, indtil næste spæde anledning antænder den.

I så fald er det tid til at grave et spadestik dybere og få endnu en ’sveske på disken’: Den usikkerhed, der fodrer din jalousi, handler ikke længere om alle andre og deres uklare signaler, ufølsomme bemærkninger eller iver efter at vise andre opmærksomhed. Der er ingen undskyldninger – det er DIG, der skal have ryddet op i dine tanker.

 

Usikker, men stærk

Det kan være meget svært at indrømme, når jalousien er ubegrundet – og at det er i dit hoved, det hele foregår. Det kan føles, som om du taber ansigt, fordi ’skylden’ for dine følelser nu ligger hos dig selv: din egen usikkerhed. MEN det er til gengæld utroligt stærkt at opleve den person, der står ved sit ansvar for egne følelser!

At indrømme sin egen usikkerhed er udtryk for stor styrke!

Hvem kan ikke sætte sig ind i og føle med mennesker, der er usikre på sig selv? Det er et menneskeligt træk, som kan virke direkte sympatisk og modent, da personen ikke puster sig op til at være mere end vedkommende er – og tilmed har modet til at vise og tage ansvaret for sin egen usikkerhed.

Forsøg ALTID at være åben om din usikkerhed – om ikke andet, så for at forhindre, at jalousien vokser vildt og ukontrollabelt i mørket.

 

Jaloux – af hvad?

Ingen andre end du selv bærer ansvaret for behandlingen af din jalousi, men det kan give god mening at se på, hvorfor du har let ved at blive jaloux.

Ved at forstå baggrunden for din jalousi, kan du sætte dine følelser i den rette sammenhæng og begynde at ændre din selvforståelse og dine reaktionsmønstre.

Den hyppigste årsag til ’sygelig’ jalousi er et udækket behov for omsorg eller positiv opmærksomhed, f.eks. som følge af favorisering eller utilstrækkelig eller negativ opmærksomhed, især i opvæksten.

Hvis du ikke har fået den opmærksomhed, du havde brug for eller normalt kunne forvente, bliver selvfølelsen – opfattelsen af egen identitet og værdi – skrøbelig. Barnet (og den jaloux voksne) vil angle efter bekræftelse og opmærksomhed – blive set og spejlet, så vedkommende kan føle, at han/hun ’er til’ og er god nok.

Meget kort fortalt opfatter barnet langt hen ad vejen de voksne som de ”til enhver tid kompetente”. Barnets selvværd vil derfor lide skade, hvis de voksne ikke giver den omsorg og opmærksomhed, der skal opbygge barnets selvfølelse og dermed vise barnet, at han/hun er omsorgen ”værd” eller er ”lige så meget værd” som andre (i søskendeflokken, gruppen, klassen osv.).

Med andre ord kan en jaloux voksen meget let være et barn, der enten er blevet overset, tilsidesat, kritiseret eller mobbet af de voksne eller andre nære/vigtige personer i barnets liv, som skulle have givet barnet troen på sig selv og sit værd.

 

Lille spejl på væggen der …

Hvis du kæmper med jalousien og måske også kan genkende elementer af den baggrund, der er skitseret ovenfor, er tiden kommet til at give dig selv den omsorg og opmærksomhed, du har manglet.

Du kan på et tidspunkt føle behov for at ’gøre op’ med de personer, der har svigtet – dette er en hel udfordring i sig selv, som skal varetages med omtanke og ikke må tage fokus fra dit behov for at se fremad.

En del af jalousiens fastholdende mønster består netop i at gemme sig bag offerrollen, hvor det er andre, der har handlet forkert og derfor ’bør’ løse problemerne – dække dine behov – for dig. Hvis du reelt vil bryde den onde cirkel – standse jalousiens motor – er du før eller siden nødt til at tage ansvaret for dine egne behov, herunder lære at bygge dig selv op og blive mere uafhængig af bekræftelse udefra.

Du høster efter indsats: Jo mere energi og tid, du lægger i din egen udvikling, desto mere kan du forvente at opnå! I udgangspunktet er det altid godt at søge viden, reflektere, tale med fortrolige og gøre gode ting for dig selv! Men overvej alvorligt at søge professionel hjælp til denne store opgave.

De rette spørgsmål, perspektiver og personligt tilpassede øvelser kan være det, der gør det muligt for dig at udfordre din egen usikkerhed – uden at springe over, hvor gærdet er lidt for lavt. Først når du kigger dig i spejlet – og en professionel eventuelt sørger for, at du holder blikket fast – får du netop chancen for at få øje på din egen indre styrke og finde troen på dig selv.

 

Forrige artikelAnd i grøn karry med blomkålsris

Næste artikelPCOS – en overset hormonforstyrrelse