Liv

Kan en bank tilbyde fællesskab?

Foto: Shutterstock
26. september 2021

Andelskasserne spillede en vigtig rolle i udviklingen af Danmark for ca. 100 år siden med deres fokus på solidaritet. I dag er kun 4 tilbage. Andelskassen Oikos oplever dog stigende tilslutning i disse år.

”Penge”.

Sådan vil de fleste nok svare, hvis du spørger, hvad bankforretning handler om.

Men egentlig er ”værdier” et bedre svar. Og det fører samtidig til en masse tanker om, hvad værdi egentlig er. I Andelskassen Oikos betyder værdier, at der både er en økonomisk balance og en menneskelig balance, og andelstanken har stigende tiltrækning i disse år.

“Andelstanken handler om at støtte hinanden og stå sammen. Det er det princip, som vores indlånere foretager et bevidst valg af, når de bliver kunde” – Githa Kurdahl, filialdirektøren for Oikos.

Finansiel inklusion

Naturligvis skal en bank tjene penge, og naturligvis skal kunderne ikke have udgifter ved at vælge et pengeinstitut frem for et andet.

Forskellen mellem Andelskassen Oikos og de fleste andre pengeinstitutter er politikken for, hvor man vælger nye kunder og hvordan man bruger overskuddet.

Oikos arbejder med princippet om ”finansiel inklusion”, som bl.a. har ført til samarbejde med et antal flygtningen, der ønskede at starte egen virksomhed. Denne målgruppe kan have svært ved at blive kunder i andre banker, men Oikos har gode erfaringer med at støtte deres start-ups.

Princippet betyder også, at andelskassen sender en del af sit overskud til NGO-formål; bl.a. Vest-Kenyas venner og som sponsor for en fodboldklub i Zanzibar.

Vejledning til grøn investering

Ifølge andelstanken gør sammenhold stærkere. De store forretninger kan kun sælge deres varer, hvis andre har penge til at købe hos dem. Et overskud har mest værdi, når det dækker hele fællesskabet.

– Kunder hos Oikos mener generelt, at værdiskabelse er andet end penge. Det er fx også at gøre det etisk korrekte.

– Derfor yder Oikos også en vigtig hjælp og vejledning ved investering, så det bliver lettere for vores kunder at træffe de grønne og bæredygtige valg, når de skal investere deres frie midler, forklarer Githa Kurdahl.

Udfordringen i disse år for de små pengeinstitutter er den stigende regulering af branchen. Med under 20 ansatte er omfattende dokumentationskrav en belastning af en lille andelskasses administration.

– Hvis vi fortsætter kundefremgangen, kan vi forhåbentlig følge med og udbygge personalet, så vi fortsat kan være et vigtigt alternativt til den traditionelle bank-branche, siger Githa Kurdahl, Andelskassen Oikos.

Om Oikos

Andelskassen Oikos er et værdibaseret pengeinstitut med privatkunder i hele landet. Oikos, som har kontor i Nørregade i hjertet af København, støtter projekter og mærkesager i udviklingslande og Danmark. Oikos er en del af Faster Andelskasse, som har hovedsæde i Astrup i Vestjylland.

Forrige artikelK for knogler og K for katalysator

Næste artikelHæld grønt i glasset!

Carsten Gottlieb

Redaktør