Sind

Kender du dine værdier?

13. maj 2012

Efter de sidste 15 års ‘værdisnak’ – både i privatlivet og erhvervslivet – kan det paradoksalt nok opleves, som om vi nærmest har glemt, hvad ‘værdier’ egentlig er …


Begrebet ‘værdier’ er måske blevet devalueret i strømmen af coaching- og management-værktøjer? Men værdierne – i form af vores fundament af overbevisninger og moralske pejlemærker – har akkurat samme afgørende betydning for, hvordan vi lever, og hvordan vi har det med os selv og hinanden, som de altid har haft. Derfor er det vigtigt at finde og kende sine værdier. Men hvordan gør vi bedst det?

Det glemte manifest

I kraft af diverse netværksarbejde har jeg jævnligt min gang i forskellige virksomheder – her bemærker jeg ofte, at der enten i modtagelsen eller administrationen hænger indrammede ‘virksomheds-manifester’ i form af en række centrale værdier, som virksomheden har besluttet sig for at følge i deres arbejde. De figurerer også gerne på hjemmesiden. Det er smukke ord, og der er tydeligvis gjort en stor indsats for at formulere sig klart og dækkende.

Samtidig hører og oplever jeg også, at det ikke altid føles af medarbejderne, som om disse værdier lever. I bedste fald ligger de ubevidst under overfladen, men de flotte ord bliver kun sjældent forbundet direkte med det daglige arbejde.

Et tydeligt og aktivt værdisæt kan uden tvivl styrke en virksomheds eller en persons sammenhængskraft og fundament, men ofte går det lidt i glemmebogen og bliver måske ikke udnyttet optimalt.

Værdier er fast grund under fødderne

Når jeg taler værdier med mine klienter, handler det om det, der på ingen måde kan undværes, hvis personen skal kunne acceptere sig selv og sit liv. Vi er helt nede ved fundamentet.

For de fleste er det faktisk ikke specielt svært at nå frem til, hvad der virkelig betyder noget – måske fordi vi er trænede i at tænke i værdier gennem magasiner og medier, som har haft dette emne på dagsordenen siden slutningen af 90’erne. Mange er i dag så bevidste om deres værdier, at de henviser til dem direkte som et argument for de valg, vi træffer i livet – hvad enten det handler om, hvordan vi lever sammen (frihed, loyalitet), hvilket arbejde vi har (kreativitet, stabilitet), hvordan vi opdrager vores børn (nærvær, rummelighed), eller hvilket parti vi stemmer på (lighed, ansvarlighed osv.).

Bevidstheden om, hvad vi styrer efter og værdsætter, giver fast grund under fødderne – og gør det også i et personligt udviklingsforløb lettere for den enkelte at skelne mellem, hvad vi vil prioritere, og hvad der er brug for at udfase for at leve det liv, som vi inderst inde gerne vil. Denne bevidstgørelse rummer dog en fare – vi risikerer at have mere travlt med at formulere og indramme vores erklæringer end at leve efter dem.

En reklamefilm om dit liv

Selv i forbruget får værdierne plads – hvad enten det handler om de økologiske gulerødder, den alternative opvarmning af huset eller vores indkøb af kurser, bøger osv. Vi ved det godt, men glemmer det ofte: Reklamebranchen sorterer os i forbruger-segmenter, bl.a. ud fra hvilken levestil og hvilke bagvedliggende holdninger, vi har.

Også ved at vise interesse for bestemte trends signalerer vi til omverdenen, hvilke værdier vi har – Feng Shui, simple living, mindfulness, “Nuets kraft” er f.eks. nogle af tidens “bevægelser”, som handler om at leve (og forbruge) efter sine værdier og inderste behov. Men der er en faldgrube og selvmodsigelse i disse bevægelser: De kan have en tendens til at fjerne fokus fra det essentielle.

Disse bevægelser med deres metoder og leveregler skifter løbende – ligesom mode inden for tøj og madvarer – og min opfattelse er, at de uanset deres velmente udgangspunkt (!), ofte bliver drevet frem af de forkerte kræfter. Det omfattende “setup” af kurser, bøger, cd’er, interviews af guruer osv. tager ofte for meget af opmærksomheden – akkurat ligesom i enhver anden reklame.

Det betyder, at vi – måske uden at være bevidste om det – bliver deltagere i en personlig branding af vores eget liv, frem for opbygningen af et solidt og varigt værdisæt. Der ligger enorme kræfter i en mode eller bevægelse: entusiasmen omkring “det nye sort” eller “de nye sandheder” løber af med os, og vi risikerer reelt at miste os selv og vores personlige fundament i en momentan fanatisme.

Aftenbønnens afløser

Men hvordan holder vi fast i det essentielle – der hvor metoder, smukke ord, guruer, guder og overskrifter ikke forblænder og styrer os?

Det springende punkt er jo at integrere værdierne i vores daglige liv og ikke brande vores værdier ved konstant at fremvise eller erklære det, vi tror på: “Jeg mediterer hver morgen”, “Vi spiser slet ikke mælkeprodukter mere…” eller som jeg hørte en sige: “Jeg har overvejet at blive buddhist!”. Og jeg tænkte: Fint nok, men hvordan kan du overveje at blive det? Hvis du faktisk tror på Buddha, så er du jo buddhist…

Jeg kommer til at tænke på den gamle tradition med aftenbøn. Selvom jeg personligt ikke rigtig har forstået det traditionelle indhold – at lægge sit liv i en guds hænder – kan jeg se formålet med rammen og handlingen: Du sætter din tro – eller dit fundament og værdisæt – på dagsordenen i et kort, fuldstændig privat øjeblik, for derefter at fortsætte livet. Det giver i hvert fald mening for mig at bruge de små, upåagtede øjeblikke i løbet af dagen, til at “tage temperaturen” – som når jeg kører på langtur i bil eller tog, sidder og venter hos lægen eller frisøren, eller på autopilot gennemfører aftenritualet med sæbe, creme og tandbørstning.

At slippe værdierne løs

I enhver realisering eller genfinding af vores værdier, er det nødvendigt at gøre to ting løbende:

1) Se på, hvordan dine værdier fungerer i praksis – holder de? (dvs. holder du dem?)

2) I givet fald: Omformulere/præcisere dine værdier og træffe nogle andre praktiske valg.

Herefter og hurtigst muligt skal du lade tanker og ord ligge, og leve frit. For det er nemlig først, når vi slipper værdierne løs, at vi realiserer dem. Det er først, når vi glemmer de gyldne paroler og fortænkte tanker og begynder at stole på vores egen evne til at leve det “rigtige” liv, at vi når ind til kernen af vores værdier, vores fundament og personlighed. At du måske tager på spirituel retreat, spiser raw food i 3 uger eller deltager i en møderække om “virksomhedens ånd”, det gør for så vidt ingen skade – så længe du hurtigt kommer tilbage til det rigtige, levede liv, hvor du “bare” er dig selv, og dine værdier virkelig kommer i spil.

Forrige artikelMotionsmodstander? Du kan også omvendes …

Næste artikelHjælp til selvhjælp: Træk i smertebremsen

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.