Nyheder

Kommende læger er positive overfor alternativ behandling

26. november 2008

En ny undersøgelse foretaget blandt medicinstuderende på Københavns Universitet viser, at de medicinstuderende har et højt kendskab til alternativ behandling i forhold til andre landes medicinstuderende og resten af befolkningen. Et flertal af de studerende synes desuden, det ville være en god idé at indføre undervisning om alternativ behandling på universitetet. Det forslag hilses velkommen hos Kræftens Bekæmpelse.

Undersøgelsen er lavet af Studenterforeningen Gruppen for Integreret Medicin, og offentliggøres i Ugeskrift for Læger i dag. I dag tilbydes de medicinstuderende ingen undervisning i alternativ behandling, men det synes et flertal af især de kvindelige studerende, at der bør laves om på. Generelt er det også de kvindelige studerende, der har størst kendskab til alternative behandlingsmetoder. Alternativ behandling bruges af halvdelen af kræftpatienter
Cirka halvdelen af alle kræftpatienter bruger alternativ behandling, hvis vi medregner kosttilskud, vitaminer og mineraler. – Vi bakker derfor meget op om, at de kommende læger bliver undervist i alternativ medicin. Dels er der det medicinske aspekt, hvor alternativ behandling kan påvirke effekten af den traditionelle behandling, f.eks. kemoterapi. Dels er der det menneskelige aspekt, hvor det vil være godt for patienterne, at lægen har en indsigt i og forståelse for deres ønske om aktivt at deltage i behandlingen af deres sygdom og om at supplere den traditionelle behandling med alternative metoder. Og ideelt set kunne lægen måske vejlede lidt i junglen af alternativ behandling, siger Christine Paludan-Müller. Modvilje skyldes ofte manglende viden En af dem, der selv har erfaring fra både det etablerede sygehusvæsen og den alternative behandling, er Ingrid Holst Olsen. Hun er nyuddannet læge fra Københavns Universitet, og arbejder på en mave-tarmkirurgisk afdeling som led i sin kliniske basisuddannelse. Hun har stor interesse for alternativ behandling og har selv prøvet zoneterapi, akupunktur og dybdegående massage blandt andet som led i behandling af sportsskader. Hun er også en varm fortaler for, at de medicinstuderende får et indblik i de alternative behandlingsmetoder gennem et obligatorisk kursus på studiet.
– Min erfaring er, at jo mere vi i sidste del af studiet lærte om patienternes brug af og erfaringer med alternativ behandling i praksis, gennem vores ophold på hospitaler og hos praktiserende læge, jo mere positive blev mine medstuderende. Jeg tror, at meget af den modvilje, der trods alt findes blandt studerende og læger, skyldes manglende viden. Derfor mener jeg, at kurset skulle indeholde praktisk brug af f.eks. akupunktur, så man lærer det som et håndværk lige så naturligt, som man f.eks. lærer at sætte en skulder på plads, siger Ingrid Holst Olsen. Undervisningen skulle gives af en læge, som kan tale til de studerende med den videnskabelige baggrund og tilgang, de kender, mener Ingrid Holst Olsen, og fortsætter: – Det er især på de sene dele af studiet, at erfaring med alternativ medicin vil være en fordel, for det er der, vi kommer ud til patienterne, hvor vi forventes at kunne forskellige behandlingteknikker i praksis. Hvis man kommer ud på f.eks. en fødeafdeling eller som anæstæsi-læge, vil man med stor sandsynlighed møde patienter, der ønsker alternativ behandling i form af bl.a. akupunktur som smertelindring. Og for at kunne forstå og behandle patienten som et helt menneske, mener jeg indsigt i alternativ behandling næsten er uundværlig for en læge i dag, siger Ingrid Holst Olsen.
Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Forrige artikelMere frugt på skoleskemaet næste år

Næste artikelMange gevinster ved bevægelse

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.