Nyheder

Kommuner prioriterer børns sundhed

13. marts 2008

En undersøgelse fra Fødevarestyrelsen, viser hvor langt kommunerne er kommet i arbejdet med at formulere politikker for mad- og bevægelsesområdet i skoler og institutioner.

Kommunerne er i fuld gang med at formulere politikker for mad og bevægelse i skoler og institutioner. Men der et stadig et stykke vej, før aktiviteter med mad og bevægelse bliver en integreret del af hverdagen i skoler og institutioner. Desuden er der er et behov for at evaluere, hvilke initiativer der virker bedst. Det viser en rapport, som Fødevarestyrelsen har udsendt som led i styrelsens projekt ”Sunde mad- og motionsvaner i dagtilbud og skoler”. Rapporten bygger på en kortlægnings- og behovsanalyse, der er gennemført i perioden august til december 2007.Mad- og bevægelsespolitikker er i fokusUndersøgelsen viser, at hovedparten af kommunerne er i en fase, hvor de er ved at formulere mad- og bevægelsespolitikker. Generelt er kommunerne længere fremme i arbejdet med politikker på madområdet end på bevægelsesområdet. Ca. 65 procent af kommunerne har eller forbereder en overordnet politik på madområdet, mens ca. 45 procent har eller forbereder en overordnet politik på bevægelsesområdet.Kommunerne arbejder med en bred vifte af mål for deres mad- og bevægelsespolitikker, og en række kommuner har gennemført målrettede aktiviteter, der sætter skoler og dagtilbud i stand til at implementere politikkerne. Det er dog under halvdelen af de kommuner, der arbejder aktivt med mad og bevægelse, der er nået så langt, at de er i stand til at gå i detaljer med målene og aktiviteterne for deres mad- og bevægelsespolitikker.Brug for viden og redskaberI undersøgelsen er der også langt vægt på at afdække, hvilke behov kommunerne har for hjælp til at komme videre i arbejdet. Her peger kommunerne på, at de især har brug for viden om, hvad der virker, procesguider for arbejdet med mad og bevægelsespolitikker på forvaltnings-, skole- og institutionsniveau samt redskaber til evaluering og måling af indsatser. Kommunerne peger samtidig på, at det er meget vigtigt, at støtten og materialet er så praksisnært som overhovedet mulig. Hjælp til kommunerne på vejRapporten bygger på resultater fra en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse stilet til kommunale chefer med ansvar for mad- og bevægelsesområdet. Der er opnået en svarprocent på 81 i spørgeskemaundersøgelsen. Herudover er der gennemført interviews i ni kommuner med medarbejdere på chefniveau og konsulentniveau i forvaltningerne samt med ledere på skole- og institutionsniveau. I 2008 vil Fødevarestyrelsen deltage i udviklingen af materialer, der kan støtte kommunerne i at sætte fokus på mad og bevægelse i skoler og institutioner. Kilde: www.folkesundhed.dk

Forrige artikelRugbrød til de små børn

Næste artikelVi lever (meget lidt) længere