Liv

Peter Gøtzsche: Vrede og forargelse er hans drivkraft

29. februar 2016

Psykofarmaka kan slå ihjel – og spørgsmålet er, om det overhovedet redder så mange liv, som medicinalindustrien vil have os til at tro. Vi har mødt professor Peter Gøtzsche til en snak om den korrupte industri og den forskning, der har fået ham til at reagere med to meget kritiske bøger.

Kontoret er spækket med bøger og papirer. Langs den ene væg står reoler side om side med bøger fra gulv til loft. På skrivebordet ligger der stabler af papirer. Nysgerrigt griber jeg det øverste, et nyhedsbrev fra IRF, Institut for Rationel Farmakoterapi, som jeg hurtigt kan se omhandler antidepressiv medicin.

Jeg læser den første sætning i indledningen højt: ”Rigtig pille i rigtig mund – og gerne til den rigtige pris”.

– Det er jo nogenlunde det samme, som det du mener, siger jeg og kigger på professor Peter Gøtzsche, der smiler og trækker på skuldrene.

– Bortset fra, at jeg ikke bryder mig om sådan nogle floskler, griner han så.

Vi er på professor Peter Gøtzsches kontor i Nordisk Cochrane Center i København, hvor han er direktør og dermed den daglige leder, hvilket han har været, siden centret startede i 1993.

Centret er en del af det såkaldte Cochrane-samarbejde, et internationalt netværk af forskere og andre, der kritisk gennemgår information fra hele verden om effekten af forskellige behandlinger.

– Jeg har samlet oplysninger i 30 år, siger professor Gøtzsche, og fortæller, han blev forarget over det, han fandt ud af.

– Til sidst flød det over, og jeg kunne ikke rumme det mere, siger han. Så må det ud, og jeg var nødt til at skrive en bog.

Bogen kom til at hedde ”Dødelig medicin og organiseret kriminalitet” med undertitlen ”Hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet”, og den blev udgivet i 2013.

Det tog kun Peter Gøtzsche lidt over et halvt år at skrive bogen.

– Jeg havde jo samlet materiale i mange år, fortæller han.

– Jeg har været forsker i 30 år. Jeg startede på min disputats i 1985 og begyndte straks at samle materiale. Jeg gik mine litteraturarkiver igennem og valgte det ud, som jeg syntes, var interessant. Og her var fordelen, at jeg havde samlet en stor viden og meget materiale. For nogle gange er det som at finde en nål i en høstak, men pludselig er man heldig og finder en artikel, der er helt afgørende for at beskrive noget, der ikke er i orden, og så går man ud og finder yderligere dokumentation.

Fik medicinalindustrien op ad stolen

Bogen vakte enorm opsigt over hele verden og vil indtil videre udkomme på mindst 14 sprog. Peter Gøtzsche kom på forsiden af alverdens medier og udtalte sig på utallige tv-stationer.

Indtil bogen udkom, havde der i ny og næ været småangreb på medicinalbranchen, angreb som den havde været både døv og blind over for. Men den kunne ikke lukke øjne og ører for den mediestorm, som Peter Gøtzsches bog afstedkom.

Der blev da også omgående svaret igen. Dog ikke fra selve medicinalindustrien. Men Peter Gøtzsche kom under skarpt angreb. Han kunne dog tilbagevise alt, da alle oplysninger i bogen er veldokumenterede.

Psykiatrien er et morads

Bogen indeholder et kapitel – Psykiatri – medicinalindustriens paradis – som professor Gøtzsche siden uddybede i en bog nummer to ”Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse”, som udkom i 2015, ligesom stormen efter ”Dødelig medicin” var ved at løje af.

– Hvor stort et problem psykiatrien er, fik jeg for alvor øjnene op for i 2007, fortæller han. Margrethe Nielsen fra Forbrugerrådet ville lave en ph.d., hvor hun sammenlignede antidepressiva med ”nervepiller”, og det, syntes jeg, var en glimrende idé. Og det var i den forbindelse, jeg fandt ud af, hvilket morads psykiatrien er.

– I psykiatrien er der en række falske påstande, som psykiaterne har gentaget i årevis, og som befolkningen efterhånden er kommet til at tro på, og der finder en overdiagnosticering og overmedicinering sted i stor stil, fortsætter han.

Kan fjerne størstedel af psykofarmaka

– Hvis medicin gavner mere end det skader, har jeg ikke noget imod det, fortæller han, men i psykiatrien er det omvendt. Jeg mener, at der i psykiatrien bruges meget mere psykofarmaka end nødvendigt, og det skader mere end det gavner. Vi kunne roligt skære forbruget ned med 98 pct., så vi bruger meget lidt, fortrinsvis i akutte situationer og i kort tid. Så ville vi opnå meget for folkesundheden. Og vi ville opnå, at ikke så mange ville dø. Der er desværre mange, der dør af psykofarmaka.

Endnu engang blev vrede og forargelse drivkraften for Peter Gøtzsche, som følte, at han måtte skrive en bog om emnet.

Da han gik i gang, havde han det held, at han kunne arbejde sammen med den i England kendte psykiater, forfatter og kritiker, David Healy, der lå inde med en masse upubliceret materiale i forbindelse med retssager mod industrien.

Psykiatrien holdt sig væk

Da bogen udkom i slutningen af august 2015, inviterede Peter Gøtzsche til konference den 16. september i Bethesda i København.

Psykiatrien var naturligvis inviteret, men foretrak ikke at møde op. Det gjorde til gengæld flere end 150 mennesker, der målløse lyttede til de rædsler, der blev afsløret for dem.

Konferencen havde blandt andre den videnskabelige, prisvindende journalist og forfatter Robert Whitaker som taler.

Udover en hjemmeside, Mad in America, der er stærkt kritisk imod psykiatrien, udgav han i 2013 bogen, ”Den psykiatriske epidemi” på dansk, hvori han gør opmærksom på det besynderlige faktum, at der er sket en stigning i antallet af sindslidende, parallelt med udskrivningen af psykofarmaka.

Størst indtryk gjorde imidlertid en række såkaldte vidner, der var kommet rejsende fra henholdsvis USA og Irland for at fortælle om en ægtefælles eller barns selvmord udløst af antidepressiva.

Ansigter bag dødsfald

De blev præsenteret af Peter Gøtzsche med ordene fra hans bog, hvor de er nævnt som cases:

– Vi skylder dem, der er døde på grund af en grådig, kriminel og svindelagtig medicinalindustri, bistået af alt for industrivenlige lægemiddelagenturer og korrupte psykiatere, at fortælle nogle af deres historier. Tusind dødsfald er en ansigtsløs statistik. Men der er rigtige mennesker bag tallene, og når vi fortæller, hvad der skete for rigtige mennesker, er andre mennesker mere tilbøjelige til at tage dødsfaldene alvorligt.

Det var rystende at høre om en 57-årig advokat, der var sprunget ud foran et tog, fordi han ikke kunne holde bivirkningerne ud, en 37-årig familiefar, der også havde taget livet af sig af samme årsag, og en 14-årig dreng, der havde skudt sig selv med familiens jagtgevær, samt et par andre lignende sager.

Mange i den flere end 150 personer store tilhørerskare græd.

Hvor psykiatrien ikke deltog i konferencen  – angreb den til gengæld Peter Gøtzsche i både de offentlige medier, videnskabelige tidsskrifter og især i Ugeskrift for læger.

Selv om Peter Gøtzsche har travlt og rejser verden rundt for at holde foredrag om medicinalbranchens svindel, sørger han for at tilbagevise alle påstande og angreb.

Derudover kan han tage enhver kritik stille og roligt. Han har dokumentationen på sin side.

Virker psykofarmaka overhovedet?

Psykiatrien selv har dårlig evidens for deres midlers positive virkning.

– Det er et helt kapitel for sig at finde ud af, om pillerne virker efter hensigten, siger han. For at finde ud af det, er man nødt til at kaste sig ud i et meget stort gravearbejde, og det er ikke engang sikkert, man når frem til sandheden, fordi de artikler, der er publiceret, er temmelig vildledende.

Hvis man får adgang til al den forskning, der er lavet, og hvis man får adgang til firmaernes store studierapporter, som giver baggrund for at publicere noget af det, får man et helt andet billede af psykofarmaka, som er væsentligt mindre positivt end det, der bliver publiceret, siger han.

Peter Gøtzsche har gravet meget dybt og meget længe, og han mener, den positive effekt af eksempelvis antidepressiver er stærkt overvurderet, ligesom han også mener, at effekten i det hele taget er diskutabel.

– Man skal kigge på de lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen får placebo og den anden halvdel aktivt lægemiddel, fortsætter han. Og det er dem, jeg har gennemanalyseret og fundet data frem på, som ikke er rigtigt kendte. For eksempel har jeg konstateret, at der må have været 15 gange så mange selvmord på de aktive præparater, end hvad den amerikanske sundhedsstyrelse har fortalt os, og den erkendelse er jeg nået frem til ud fra de samme lodtrækningsforsøg, som den amerikanske sundhedsstyrelse har kigget på, men de har ikke gjort deres arbejde godt nok, hvilket jeg også beskriver i min bog.

Hvad med dem, der får hjælp?

Peter Gøtzsche udtaler stor utilfredshed med, at han ofte mødes med argumentet fra enkelt-personer om, at pillerne har reddet deres liv.

– Men det kan man ikke bruge til noget. De døde kan jo ikke stå frem og fortælle, at de døde af pillerne. Så der kommer en voldsom skævhed.

Peter Gøtzsche er ikke helt færdig med psykofarmaka.

– Jeg har prøvet at finde ud af, hvor mange mennesker, psykofarmaka slår ihjel, men det er vanskeligt. Mit bedste bud er, at hos ældre er psykofarmaka den tredje hyppigste dødsårsag efter hjertekarsygdomme og kræft.

– Det er svært at trænge igennem, når vi har nogle lægemiddelmyndigheder, der ikke er kritiske nok, og en lægemiddelindustri, der er temmelig kriminel, og som skjuler skadevirkninger og overdriver de gavnlige virkninger ganske meget, slutter den omstridte professor.

Se selv konferencen

Filmskaberen Paul Englar filmede hele konferencen den 16/9, og resultatet er lagt ud på youtube i sin helhed. Du kan se hele konferencen på:

http://www.deadlymedicines.dk/

hvor der er link til de forskellige afsnit.

 

Forrige artikelBegræns kemi i hverdagen – for dit barns skyld

Næste artikelParabener – hvilke skal du passe på?