Nyheder

Kun en smøg om dagen

27. april 2007

Stor sjællands kommune tager radikalt skridt for sundheden. Ansatte i Roskilde må kun ryge én gang om dagen, for byrådet har besluttet, at de ansatte kun må ryge i frokostpausen.

De kommunale medarbejdere må kun ryge en cigaret om dagen, det skal være uden for, og det skal være i deres frokostpause. Sådan lyder nye bestemmelser i den store sjællandske kommune. Det har 21 ud af 31 byrådsmedlemmer i Roskilde Byråd bestemt på vegne af sine godt 7.500 ansatte. Fremover må lærere, pædagoger og alle andre ansatte i kommunen indstille sig på, at to rygepauser om dagen er et brud på reglerne. »Det er et flertal af medarbejderne, som her bestemt det, og i den demokrtaiske proces, så må vi politkere sige ja til det. Det er de demokratiske spilleregler. Jeg ved ikke, hvor mange der i Hovedudvalget har stemt for eller imod, men jeg evd at der er flertal. Og det går jeg ud fra«, siger Annie Larsen (V), medlem af Roskilde Byråd og formand for kommunens Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Politikere uenige om nye reglerKommunen er ledet af Den socialdemokratiske borgmester, Poul Lindor-Nielsen, der fik sit partis 11 medlemmer af byrådet til at stemme for forslaget. Anderledes uenige var de i Venstre, kommunen næststørste parti med ti personer i byrådet. Fire medlemmer stemte imod forslaget, heriblandt Bjørn Dahl, som er tidligere borgmester i Roskilde. »Jeg bryder mig ikke om den holdning til medarbejderne. I sin yderste konsekvens skal vi have et kontrolkorps, der kan rende rundt, og det bliver rigidt. Jeg har ikke lyst til at være med til at lege politi over for kommunens medarbejdere«, siger Bjørn Dahl (V). Han understreger, at han selvfølgelig er for en generel rygepolitik i kommunen, der hindrer, at borgere og ansatte ikke generes af røg. Byrådet har desuden vedtaget, at ældre mennesker med behov for hjemmehjælp ikke må ryge i eget hjem, når de får besøg fra en af kommunens hjemmehjælpere. I det nye forslag fremgår det ikke, hvordan et eventuelt brud på reglerne skal sanktioneres.

Kilde: Politiken

Forrige artikelPiger tager mere på end drenge

Næste artikelDanskere køber meget mere økologisk