Nyheder

Læg nakken tilbage – tranerne trækker

30. marts 2007

Østenvind og sol lover tranetræk over Østdanmark. I 2005 blev der de sidste dage af marts set flere tusinde traner over Sjælland.

De kommende dage er det tid at lægge nakken tilbage, hvis man vil have kontakt med et af de mest imponerende syn i forårets tidlige fugletræk. Den aktuelle vejrudsigt tyder på en genudsendelse af de imponerende trane-kiler, der pløjer himmelen. Det er et af de fugletræk, der lader længslen og drømmene flyve med. Det er tranernes kiler på vej mod skovmoserne i nord.

Garanti for udsyn til tranerDe kommende dage vil der med garanti være traner i himmelrummet over den østlige del af Danmark.- Jeg tror godt, at vi tør love traner i tusindtal, når vinden nu går i øst, mens temperaturen stiger, siger Michael Grell, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.- Store mængder af traner forlader i disse dage Tyskland og Frankrig for at trække mod Hornborgasjön i Västergötaland øst for Göteborg, der er de store fugles centrale stoppested inden sidste etape mod ynglepladserne. De fleste traner trækker på denne årstid fra Rügen i Tyskland mod den svenske østersøkyst. Med østenvinden er der nu lagt op til en garanti for tranetræk over den østlige del af Sjælland. Det skyldes, at vinddrift forskyder trækket over Østersøen vestpå, forklarer biologen.Afdelingsmeteorolog Stig Rosenørn fra DMI uddyber: I de kommende dage bygger et højtryk op over Mellemskandinavien. Det giver østlig vind og bringer forholdsvis lun luft frem til Danmark helt nede fra Sydøsteuropa, siger meteorologen og fortsætter: Østenvinden er en hyppig gæst i forårsmånederne. Den kommer, når det kolde kontinentale vinterhøjtryk over Europa er brudt ned, mens et tilsvarende højtryk over Skandinavien eller Rusland er intakt. Vejret i weekenden og starten af næste uge bliver forårsagtigt. Vi får sol og dagtemperaturen når op omkring 12°C. Til gengæld kommer det til at blæse en hel del – men hvis vinden giver masser af traner, så skal den være velkommen, tilføjer Stig Rosenørn.

Ud at kigge på Sjælland og Falster– Der vil i weekenden og i næste uge kunne ses traner over Falster, Møn, Sydsjælland, Østsjælland, Københavnsområdet og ikke mindst Amager og i Nordsjælland. Særligt mange traner vil forlade den nordsjællandske kyst og trække ud over Øresund ved Rørvighalvøen, Gilbjerghoved, Hellebæk eller Helsingør, siger Michael Grell.Tranerne trækker som regel i flokke fra en halv snes fugle til 100 individer sammen. De flyver ofte i rækker eller kiler i stil med gæs.De fleste fugle trækker i reglen fra ved middagstid og til ved 17-tiden. Da er termikken, de lune opadstigende luftstrømme, som kan bære de bredvingede svæveflyvere nordpå, størst.

TompetererTraner har for vane at standse deres målrettede rejse, hvis de når et højdepunkt i landskabet. Da kan de begynde at kredse over en bakke eller en skov, mens de trompeterer med deres rullende stemme, der er ophav til fuglens latinske navn: “Grus grus”. Ved Hornborgasjön vil tranerne de næste uger samles til en slags afdansningsbal for vinteren og et hop ind i foråret. Og når foråret i april for alvor slår igennem på tranernes ynglepladser i de øde moser mod nord, vil fuglene bryde op fra Hornborgasjön og fordele sig i deres kæmpeland.

Europas højeste fuglDe seneste år har der i begyndelsen af april være samlet cirka 12.500 traner ved den store sø 120 kilometer øst for Göteborg. Størsteparten af disse fugle er fløjet over Østdanmark og Sydsverige.Tranen er med sine 120 centimeter Europas højeste fugl.Dansk Ornitologisk Forening kan i kraft af optællinger dokumentere, at Danmark i disse år huser cirka 60 par ynglende traner. De fleste har deres reder i moser og hedeområder i Vendsyssel og Thy, men også Bornholm huser flere par. Endnu mangler Sjælland og Fyn at blive hjemsted for tranepar.Frem til 1990 ynglede blot tre par traner i Danmark, men særligt efter 1999 er denne store fugl tiltaget markant i antal.Og tranen er i fremgang overalt i Nordvesteuropa.I det østlige Tyskland yngler flere end 2.000 par, og nu har tranen bredt sig til den vestlige og nordlige del af Tyskland.I Nordtyskland har man målrettet beskyttet tranen. Det nyder vi måske også godt af i Danmark.I Holland yngler flere og flere par. Og Frankrig fik i 2000 sit første ynglende tranepar i 100 år.Også de talstærke bestande af traner i Sverige og Norge er i fremgang. Sverige har mindst 12.500 par traner, mens Norge huser 1.500 par. Grundlaget for en stigende tranetrafik er til stede.Kilde: Dansk Ornitologisk Forening

Forrige artikelDu er skøn som du er!

Næste artikelBørn spiser mere slik end rugbrød