Nyheder

Luftforurening kan øge risikoen for astma hos børn

Foto: Adobe Stock
1. september 2020

Et nyt dansk studie finder sammenhæng mellem risikoen for at børn udvikler astma og en række parametre – herunder luftforurening. Undersøgelsen er den seneste i rækken af studier som peger på den negative sammenhæng.

Astma er en af de mest udbredte sygdomme blandt børn på verdensplan. Risikoen for at et barn udvikler astma er større hvis en eller begge forældre også lider af sygdommen, hvilket peger på en genetisk sammenhæng. Det virker dog usandsynligt, at generne i sig selv kan forklare den stigning i antallet af børn, som udvikler astma.

Derfor arbejdere forskere på at finde andre mulige forklaringer. I den henseende er det oplagt at se på miljøet, som børn vokser op i, og her har forskere særligt kastet deres interesse på luftforurening og luftpartikler.

[relateredehistorier]

I et nyt studie har danske forskere undersøgt forekomsten af astma blandt børn født i perioden 1997 – 2014. Man har sammenholdt data for børn med og uden sygdommen med en række risikofaktorer. Om moderen røg under graviditet, forældrenes indkomst- og uddannelsesniveau, hvor de har boet op indtil diagnosen blev stillet og mængden af luftforurening i det givne område. Resultaterne er udgivet i det internationale tidsskrift BMJ og viser, at både forældrenes baggrund, om fostret er blevet udsat for cigaretrøg samt luftforurening alle sammen øger risikoen for at barnet udvikler astma.

Mere luftforurening end i resten af Skandinavien

Luftforurening kan skyldes mange forskellige typer af partikler, men særligt de små partikler fra biler er udbredt i luften. Når netop små partikler kan være særligt skadelige skyldes det, at de kan trænge dybt ned i lungerne og sågar kan komme ud i kredsløbet. Det er teoretiseret, at det at være udsat for en luftforurening øger mængden af oxidativt stress, inflammation og autoimmune reaktioner, som leder til astma.

I det pågældende studie har forskerne ikke set på inflammation og andre bagvedliggende fysiske årsager til at sygdommen udvikles, men blot identificeret risikofaktorer. Luftforureningen er i sagens natur svær at se, medmindre niveauerne er meget høje og fører til smog over byerne, som vi kender det især fra Kina.

Men selv herhjemme, hvor niveauet er lavere end i eksempelvis større byer i Østeuropa, men højere end i resten af Skandinavien, lader det altså til at være nok til at øge risikoen for astma hos børn. Derfor peges der også på, at en måde at vende udviklingen i astmatilfælde, kan være at mindske partikelforureningen yderligere. En anden mulighed er at skærme sine børn, særligt mens de er helt små, fra for meget forurening, ved blandt andet at undgå områder med meget trafik og dermed meget forurening.

Læs også: Nu skal de mindste beskyttes mod forurening

Forrige artikelSå er det nu, du skal plukke brombær!

Næste artikelKlassisk burger med krydret bønnebøf