Nyheder

Luftforurening slår ihjel

Foto: Adobe Stock
29. januar 2020

Luftforurening er skadeligt. Det er ikke ny viden. Hvad, der til gengæld er nyt, er, at selv luftforurening under de etablerede grænseværdier udgør en sundhedsrisiko. Særligt risikoen for hjertestop hos mennesker over 65 år stiger.

Luftforurening er nærmest et grundvilkår i verden i dag. Nogle steder er luften mere beskidt end andre, men alle større byer har en grad af luftforurening fra biler, industri, byggeri, marker og meget andet. I en årrække har sundhedsfarende ved luftforurening været meget lidt belyst. Derfor er der også mange aspekter af, hvordan de små partikler påvirker menneskekroppen, som vi endnu ikke ved.

Men nu slår ny forskning fast, at luftforurening er associeret med en højere risiko for hjertestop – særligt hos mennesker over 65 år. Og det særligt skræmmende er, at selv luftforurening i mindre mængder – altså under de grænseværdier, som man har besluttet, er sikre, faktisk ikke er det.

[relateredehistorier]

Det nye studie er udgivet i The Lancet og lavet af en række australske forskere, som har undersøgt data fra Japan over en toårig periode. De har både kigget på data for landets luftforurening og akutte medicinske reaktioner som hjertestop. I perioden, som strakte sig fra januar 2014 til december 2015, fandt forskerne 249.375 tilfælde af hjertestop udenfor hjemmet. Næsten alle tilfælde fandt sted, mens indholdet PM2.5 partikler i luften lå under de japanske og amerikanske grænseværdier.

PM2.5 partikler er bittesmå, og derfor kan de både bevæge sig langt ned i lungerne og ud i blodbanen, når de bliver indåndet.

Grænseværdier er utilstrækkelige

I Japan og USA har man sat en grænseværdi for de små partikler, der lyder på 35 mikrogram per kubikmeter. Herhjemme henholder vi os til værdierne fastsat af WHO, som dikterer en grænseværdi på 35 mikrogram per kubikmeter. Desværre peger de australske forskere på, at de tal er utilstrækkelige, hvis vi vil undgå luftforureningsrelaterede dødsfald. 92 procent af hjertestop i Japan i den undersøgte periode fandt nemlig sted, mens mængden af PM2.5 partikler var lavere end de 25 mikrogram per kubikmeter.

Forskerne konkluderer, at de særligt for hjertestop hos mennesker over 65 år fandt en stærk association mellem luftforurening og hjertets manglende evne til at slå. Derfor konstatere de også, at der ikke er noget, der hedder en sikker grænse for luftforurening, og at man bør genestimere, hvor meget partikelforurening vi kan tillade. De peger på, at niveauet skal så langt ned som muligt.

Det kræver, at man både kigger på biler, industri og andre syndere, som vi til dels kan kontrollere, men også behovet for at kontrollere og minimere risikoen for skovbrande. De seneste brande i Australien er skyld i en enorm mængde luftforurening. Vest for Sydney har man registreret omkring 500 mikrogram PM2.5 per kubikmeter. Dertil kommer, at NASA har konstateret, at partiklerne har spredt sig halvvejs rundt om kloden og påvirker luftkvaliteten i mange andre lande.

100.000 døde før tid

Der er stadig meget om luftforurening, vi ikke ved. Men mere og mere forskning peger på risikoen for en lang række sygdomme øges, når vi er i kontakt med usunde partikler i luften. Alt fra hudsygdomme til hjerteproblemer, lungesygdomme og nyresvigt er blevet linket til luftforurening.

En analyse konstaterer også, at forureningen er skyld i øget dødelighed over en bred kam. I USA alene, mener man, at der i 2011 var 100.000 mennesker, som døde før tid, grundet den dårlige luftkvalitet.

Forrige artikelLisbeth bruger kroppen som kompas

Næste artikelEr screening bedre end vaccine?