Nyheder

Luk luften ind

31. oktober 2007

Informationscenter for Miljø & Sundhed hilser ny kampagne om indeklima velkommen.

Luften i boligen kan indeholde mere end 900 forskellige kemikalier, partikler og mikroorganismer. Nogle af dem belaster indeklimaet og giver gener som fx hovedpine. Luft ud, gør rent og køb indeklimavenlige produkter, lyder nogle af rådene i Miljøstyrelsens nye kampagne “Luk luften ind – Godt klima i hjemmet”, der netop er skudt i gang. – Hver dag opholder vi os mange timer indendørs, og derfor er det vigtigt, at belastningen fra fx kemiske stoffer bliver så lille som mulig. IMS får mange henvendelser fra forbruger som ønsker at tage hensyn til indeklimaet, når de køber produkter, og derfor er det godt, at Miljøstyrelsen nu også sætter fokus på problemstillingen, siger miljøkonsulent Hanne Svenningsen fra Informationscenter for Miljø & Sundhed. Særlig fokus på produkterHun glæder sig over, at kampagnen bl.a. handler om produkter, vi køber og bruger i hjemmet. Rengøringsmidler, elektronik, møbler og legetøj kan nemlig indeholde en lang række kemiske stoffer, som tilsammen belaster indeklimaet og dermed tegner sig for nogle af de stoffer, vi bliver udsat for gennem livet . Særligt nye produkter og apparater frigiver kemiske stoffer, men også produkter vi bruger forkert giver anledning til problematiske stoffer. Det sker fx, hvis vi maler køkkenvæggen med en maling, der indeholder stoffer som er uegnede til indendørs brug. Nogle produkter afgiver desuden flere problematiske stoffer end andre, ligesom nogle produkter tilfører luften overflødige stoffer. Det gælder fx parfumerede rengøringsmidler. Derfor er der god grund til at vælge og bruge produkter med omhu.- Selvom det kan være svært at vide om det ene produkt er mere indeklimavenligt end det andet, når man fx står i supermarkedet eller hos møbelforhandleren, er der heldigvis nogle ledetråde at gå efter. Hvor det er muligt kan man fx gå efter de officielle miljømærker Blomsten og Svanen samt indeklimamærket, forklarer Hanne Svenningsen. Hvad er problemet?Nogle af de stoffer produkterne frigiver binder sig til støv. Det gælder de tunge flygtige stoffer som fx ftalater og bromerede flammehæmmere. Andre stoffer er lettere i det og hvirvels derfor rundt i luften. Det gælder fx formaldehyd og toluen. Nogle af stofferne mistænkes for at være hormonforstyrrende (fx ftalater) mens andre mistænkes for at være kræftfremkaldende (fx formaldehyd). Andre stoffer igen (fx visse opløsningsmidler) kan give hovedpine, svimmelhed og irritere slimhinderne. Da vi bliver udsat for stofferne fra mange kilder, er det altid en god ide at begrænse mødet, også selvom det enkelte stof ikke umiddelbart er sundhedsskadeligt. Hertil kommer at nogle er mere sårbare overfor påvirkning end andre. Det gælder fx børn, gravide, gamle og folk der lider af astma og allergi. Desuden mangler vi stadig viden om, hvordan mange af de kemikalier vi bliver udsat for påvirker os. Andre kilder til forureningByggematerialer som fx plader, maling og gulvbelægninger kan også belaste indeklimaet med kemiske stoffer. Men også forurening som fx radon fra grunden og luftforurening udefra spiller en rolle. Hertil kommer vores måde at leve på, hvor fx madlavning, tørring af tøj, tobaksrygning, afbrænding af levende lys er med til at belaste. Der er således forskellige kilder til forurening af indeklimaet. Det kan du gøreKampagnen peger på fem vaner til et godt indeklima:- Luk luften ind. Sørg for gennemtræk to gange fem minutter om dagen – Gør hyppigt rent, fjern bl.a. støv en gang om ugen – Sov ikke med tændt elektronik og sluk det efter brug – Brug produkterne korrekt – Brug næsen når du køber nye produkter. Fravælg produkter der lugter kraftigtUd over at følge de fem gode vaner anbefaler IMS følgende råd:– Brug mærkerne når du køber ind. Vælg produkter mærket med Svanen eller Blomsten eller Dansk Indeklimamærke – Vælg uparfumerede produkter og undgå produkter på sprayform – Sørg for lav fugtighed i hjemmet. Høj fugtighed kan medføre vækst af skimmelsvamp. Undgå at tørre tøj indendørs og stands evt. kilder til fugt – Mal kun når det er nødvendigt og brug andre gør-det-selv produkter med omtanke. Vælg produkter med laveste MAL-kode– Vask og luft om muligt alle produkter, inden de tages i brug – Luft ekstra ud i hjemmet, når du bader, laver mad, har malet eller fået nye møbler – Vær særlig opmærksom på at holde rent på børneværelserne. Børn er generelt mere følsomme overfor påvirkning end voksne Kilde: Miljø & Sundhed

Forrige artikelKroner til klimaet

Næste artikelSkaldyr giver små børn