Nyheder

Lykkeligere efter rygestop

15. maj 2009

Det er sjovere at være ryger. Sådan lyder en udbredt myte, som nu bliver manet i jorden af engelske forskere. I en undersøgelse blandt 879 eksrygere svarer ca. 70 pct., at de er blevet gladere og mere tilfredse, efter at de er stoppet med at ryge.

Mange rygere har ikke lyst til at stoppe med at ryge, fordi de mener, at de derved går glip af noget livskvalitet. Er de først kommet gennem den første svære tid, ser det dog ikke ud til, at livet uden tobak er hverken værre eller mere trist end livet som ryger. Tværtimod, viser en undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nicotine & Tobacco Research.

Blandt 879 eksrygere svarede 69,3 pct., at de var blevet gladere efter deres rygestop. Hos 26,6 pct. var humøret det samme, og kun 3,3 pct. oplevede, at de var mindre glade end før.

-Resultaterne i undersøgelsen passer fint med vores erfaringer: Det er svært at finde eksrygere, som har fortrudt, at de holdt op. Det er derimod let at finde rygere, som har fortrudt, at de begyndte, siger Niels Them Kjær, der er projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

Eksrygere får både i pose og i sæk At mange opfatter livet uden tobak som mindre festligt kom blandt andet frem, da Forebyggelseskommissionen for nylig fremlagde sine anbefalinger om bl.a. en strammere rygelov. Reaktionen var for nogles vedkommende, at de sådan set gerne ville gå glip af tre leveår og så have det sjovt, så længe de lever. Men det ene behøver faktisk ikke at udelukke det andet, lyder det fra Niels Them Kjær:

-Der er opstået en myte om, at hvis man holder op med at ryge, så får man nogle ekstra leveår, men til gengæld giver man slip på noget livskvalitet. Men de eksrygere, som er kommet igennem den første tids abstinenser, får både i pose og sæk: De føler stolthed over at kunne holde op, føler sig fri af afhængigheden, har mere energi og møder anerkendelse for deres præstation. De er kort sagt kommet på vinderholdet, siger han.

Fokus på livskvalitet frem for sundhed Det med at flytte fokus fra alle sundhedsskadelige konsekvenser ved rygning til alle de positive gevinster ved at blive ikke-ryger er noget Kræftens Bekæmpelse i stigende grad vil bruge i foreningens arbejde med at uddanne rygestoprådgivere. Det er nemlig ikke frygt og løftede pegefingre, der motiverer folk:

-Vi er ved at udvikle nye metoder, hvor vi undlader at fokusere på sygdom og sundhed, men udelukkende på den livskvalitet, som røgfrihed giver. Metoderne er opstået via forsøg med rådgivning om rygestop til kræftpatienter. De blev glade, blandt andet fordi de følte, at de med et rygestop selv gjorde en forskel, siger Niels Them Kjær.

Bedre med tiden

Ifølge undersøgelsen bliver den øgede tilfredshed mere udtalt, jo længere tid der går, fra man er stoppet med at ryge. Men selv hos eksrygere, hvor rygestoppet var ganske nyt, var det alligevel størstedelen, som følte sig gladere nu. Yngre eksrygere var mere glade efter deres rygestop end ældre. Derimod gjorde det ingen forskel, om man var storryger eller kun røg få cigaretter om dagen.

Kilde: Kræftens bekæmpelse

(Oprettet 20. maj 2009)

Forrige artikelMindre salmonella hos øko-grise

Næste artikelAlternativer til antibiotika