Krop

Mandesport – med eller uden kvinder

7. april 2010

Når vi denne gang har manden som tema, burde det være let at hive nogle rigtig maskuline sportsgrene frem i lyset. Det er det for så vidt også – hvis man vil acceptere, at kvinderne også blander sig. Få en guide udi mandesporten.

Traditionelt har boksning, golf og fodbold været mandesport – og det er da også stadig de mandlige professionelle udøvere, der får mest opmærksomhed i medierne. Men de seneste 30 år er der sket en voldsom vækst i antallet af kvinder, der dyrker idræt og motion, og i dag er kvinderne lige så aktive som mændene. Det betyder, at 6 ud af 10 voksne danskere i dag dyrker en eller anden form for idræt mindst en gang om ugen. En række idrætsgrene har altid været betragtet som mandesportsgrene. Generelt dyrker ca. 80 pct. af kvinderne de blødere idræts- og motionsaktiviteter som gymnastik, dans, yoga og andet, der stort set ikke har noget med bolde og holdspil at gøre. På den anden side dyrker mange mænd fortsat boldspil. Alligevel synes der at være en trend i retning af, at der ses stadig flere kvinder i de såkaldte mandesportsgrene, som i mange tilfælde gi­ver meget effektiv og alsidig fysisk træning.

Boksning – alsidig træning

Boksning er en traditionel mandesport, der i høj grad appellerer til det mandlige kampinstinkt. For mange er selve kampdelen ved boks­ning dog ikke årsagen til at dyrke denne motionsform. I stedet deltager mange blot i den fysiske del af boksetræning, som traditionelt foregår med meget høj intensitet og er meget alsidig. Boksetræning omfatter blandt andet løb, sjipning, reaktionstræning, balancetræning, styrketræning, skyggeboksning og sparring, hvilket tilsammen er aktiviteter, der forbedrer både konditionen og muskelstyrken, mens motorikken (koordinationen) også kan forbedres gennem f.eks. slagtræning. Det effektive træningskoncept har betydet, at mange fitnesscentre i dag udbyder boksetræning som en del af deres holdtrænings­aktiviteter, og mange bokseklubber har ligeledes oprettet hold, der primært sigter mod deltagere, som ikke har ønske om at skulle i ringen. At kvinder også har taget boksetræningen til sig, kan ses ved, at der tilbage i 1988 var 200 registrerede kvinder (og 5200 mænd) i Dansk Bokse Union, mens tallet i dag er 4000 (og 7000 mænd).

Fodbold – sjovt og sundhedsfremmende

Fodbold er verdens mest populære spil, og i Danmark er over 250.000 danske mænd regis­trerede fodboldspillere ved Dansk Boldspils Union. Siden 1988 er antallet af registrerede kvinder fordoblet fra 34.000 til 64.000, mens antallet mænd er uændret. Professionelle fodboldspillere tilbagelægger op til 16 km under en kamp, hvoraf meget foregår med høj hastighed. Fodbold forbedrer både konditionen og muskelstyrken, ligesom spillet også stiller store krav til motorikken og opfattelses- og reaktionsevnen, der således også forbedres. En ny dansk undersøgelse fra Københavns Universitet har vist, at fodbold er mere effektiv træning end en løbetur af samme varighed som fodboldtræningen. Undersøgelsen viste fremgang i fodboldspillernes kondition, muskel- og knoglestyrke, mens fedtprocenten, blodtrykket og kolesteroltallet faldt. Fodbold har derfor også en stor sundhedsfremmende effekt. Forskerne konkluderer, at årsagen til de mange positive effekter ved fodboldtræning skal findes i fodboldspillets intervalkarakter, hvor der i perioder arbejdes med meget høj intensitet. Samtidig opfattede fodboldspil­lerne aktiviteten som mindre hård at deltage i, end de, som deltog i løbetræning. Endelig er fodbold en holdsport med den sociale dimension, der ligger i det. Du kan læse mere om motionsfodbold her: http://www.ifi.ku.dk/Forskning/projekter. Klik på Integreret fysiologi og vælg projektet Fodbold og sundhed.

Golf – har sundhedseffekt

Golf er i mange år blevet regnet for en mandedomineret overklassesport, og der har da også i de sidste 30 år været ca. dobbelt så mange mandlige som kvindelige udøvere. Mange opfatter ikke golf som en krævende sportsgren, og det er da også sådan, at golf hverken giver store muskler eller en super kondition. Spillet stil­ler dog store krav til koncentrations­evnen, da en golf­runde ofte tager mere end 4 timer. Samtidig har undersøgelser vist, at en golf-runde i gennemsnit kræver 10-11.000 skridt, hvorfor en golfrunde opfylder sundhedsstyrelsens anbefalinger om mindst 10.000 skridt pr. dag. Den komplekse svingbevægelse, der udgør et golfsving, gør golf til god motorisk træning, ligesom vandringen frem mod bol­d-en giver god mulighed for at få snakket med sine spillepartnere.

Vægtløftning og styrketræning

Vægtløftning bliver fortsat i stor udstrækning betragtet som en mandesport, men i løbet af de seneste 30 år er antallet af kvindelige vægtløftere fordoblet. Vægtløftning er den mest effektive måde at forbedre sin muskelstyrke og power på, men træningen har til gengæld ingen effekt på konditionen. Traditionelle vægttræningsdiscipliner som træk og stød er komplicerede bevægelser, der påvirker mange muskelgrupper og som resulterer i betydelige motoriske forbedringer. Styrketræning er udsprunget af vægtløftning og er i dag blevet en kæmpe sportsgren, der kan dyrkes i stort set alle træningscentre. Man kan i dag lave styrkeøvelser for stort set alle muskelgrupper under meget sikre og kontrollerede former i træningsmaskiner, der isolerer træningen for den pågældende muskelgruppe. Træningen er meget effektiv til at øge muskelstyrken, men stiller ikke samme motoriske krav til koordinationen. Også rigtig mange kvinder benytter styrketræning som en væsentlig del af deres træning, når de er i fitnesscenter. Du kan læse mere om vægtløftning her: http://www.weightlifting.dk/

Forrige artikelNår flaget ikke vil op

Næste artikelOmega 3-fedtsyrer – myter og fakta

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.