Nyheder

Mange bryder kontakten med nærmeste familie

9. juli 2009

Vi er blevet hurtigere til at smide relationer væk, og familiebåndene kappes hyppigere i dag. Hver 10. voksne dansker brudt kontakten med et nært familiemedlem.

Blodets bånd er stærkt. Alligevel har hver 10. voksne dansker brudt kontakten med et nært familiemedlem. Det viser en Rambøll-undersøgelse foretaget for Morgenavisen Jyllands-Posten blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Duer ikke – væk!

Knap 10 pct. af de adspurgte svarer ja til, at de har brudt kontakten til blodsbeslægtet familie – hvad enten der er tale om en forælder, en bror, en søster eller et (voksent) barn. Og mændene er tilsyneladende mere definitive, når det gælder konflikter med familien: 12 pct. af mændene har brudt familiebåndene, mens det er 7,5 pct. af kvinderne.

En række psykologer vurderer samstemmende, at familiebruddene forekommer hyppigere i dag. Vi er blevet mere individualistiske, og vi smider de relationer væk, som vi ikke kan bruge. Oftest er det de voksne børn, der bryder med forældrene – sjældent omvendt.

Ændring på godt og ondt

»Forventningerne til vores relationer har ændret sig på godt og ondt. Vores forhold til andre mennesker er mere præget af lyst end af pligt, og det handler meget om, hvad jeg kan få og ikke så meget om, hvad jeg kan bidrage med og har pligt til at give andre,« siger Anette Due Madsen, psykolog og leder af Center for Familieudvikling.

Omvendt peger hun og direktør i Kempler Instituttet Susanne Broeng på, at der også er en del tilfælde, hvor bruddet sker, fordi det følelsesmæssigt er en nødvendighed for den ene part at lægge afstand. For eksempel et voksent barn, der har haft en barndom præget af mange svigt, vold, misbrug eller psykisk sygdom hos en af forældrene.

Brud mellem søskende

Men de fleste brud i familien sker mellem søskende, viser Rambøll-målingen. Næsten seks af ti familie-brud handler om, at søskende opgiver kontakten med hinanden, mens tre af ti brud sker, fordi et voksent barn afbryder kontakten til forældrene. Kun i 10 pct. af tilfældene er der tale om, at en forælder skærer båndene over til et (evt. voksent) barn.

Spørgeundersøgelsen afslører også, at det sjældent er økonomi, som leder til brud, men derimod personlige forhold og holdningskonflikter.

Kilde: fpn.dk

(Oprettet 27. juli 2009)

Forrige artikel75-årige med 10 år yngre hjerner

Næste artikelAdvarsel til EU: Alt for slappe regler for anprisning af fødevarer på vej