Nyheder

Mange pesticidrester i frugt og grønt

2. oktober 2013

Det er ikke ligegyldigt, hvor du køber dine grøntsager og din frugt. Nogle forhandlere ser stort på reglerne og importerer frugt og grønt, der er spækket med pesticidrester.

Der bruges pesticider i alle former for landbrug – også de økologiske. Pesticider er en fællesbetegnelse for stoffer og gifte, der skal kontrollere og bekæmpe skadedyr, svampeangreb m.v. Mange vil sikkert hævde, at økologer ikke bruger pesticider, men det er f.eks. almindeligt at bruge svovl til at bekæmpe svampeangreb i økologiske æbleplantager. Her er tale om et såkaldt naturligt pesticid, som dog også er omfattet af regler for grænseværdier i det færdige produkt.

Begrænset kontrol med pesticidforbruget udenfor EU

Der er omfattende kontrol af pesticidforbruget i EU-landene og reststofferne i den handlede frugt og grønt. Det ser noget anderledes ud i lande som eksempelvis Kina, Afghanistan, Egypten og Indien. Fødevarestyrelsens Rejsehold har afsløret store mængder pesticidrester i importeret frugt og grønt fra bl.a. disse lande. Det er ikke små overskridelser, der er tale om. I enkelte tilfælde blev grænseværdierne overskredet 80 gange. Det skriver Søndagsavisen.

Fødevarestyrelsen har udvidet stikprøvekontrollen i Kastrup Lufthavn, hvor man blandt andet har fundet for mange pesticidrester i to ud af seks målinger.

Kreative metoder for at få frugt og grønt ind i landet

EU har en restriktionsliste med lande, der producerer frugt og grønt med for mange pesticidrester. I øjeblikket er der 16 lande på listen. Der er skærpet opsyn med fødevareimport fra disse lande, men kreativiteten er stor, når kontrollen skal snydes. F.eks. importeres varerne igennem et EU-land, hvor de blandes sammen med EU-produceret frugt og grønt.

Andre pesticidtyper end i EU

Men en ting er grænseværdierne, der overskrides. Noget andet er, at der i lande uden for EU kan benyttes pesticider, der er ulovlige at bruge her. Det kan f.eks. være svært at vide, hvilke pesticider, man benytter i Azerbaijan.

For mange pesticider i frugt og grønt er ikke umiddelbart livstruende, men mange af pesticiderne er hormonforstyrrende og kan give fosterskader. Andre pesticider er insektgifte, som kan påvirke nervesystemet hos små børn og give varige hjerneskader.

Kilde: Søndagsavisen

Forrige artikelHepatitis E i dansk svinelever

Næste artikelDyrere røg lig med mindre druk