Nyheder

Mange unge lever usundt

18. juni 2008

Men de fleste lever fortsat sundt, viser en undersøgelse af sundhed og trivsel blandt elever i 7. klasse.

Omkring hver tredje elev i 7. klasse
– spiser fastfood en eller to dage om ugen
– har prøvet at ryge, og de fleste var 11-12 år, da de prøvede første gang
– har drukket mere end fem genstande, sidst de drak alkohol
– er blevet mobbet.
Det er et udpluk af en lang række resultater om unges sundhedsadfærd i den landsdækkende undersøgelse Ungeshverdag.dk, som Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet offentliggør i dag i et notat. Notatet præsenterer data fra undersøgelsens første år, hvor 12.500 elever i 7. klasse deltog. Resultaterne viser, at størstedelen af danske unge har en fornuftig adfærd og trives godt, men der findes også unge, som ikke trives og hvis adfærd kan give dem problemer nu og senere i livet. Resultater fra undersøgelsen Kost
– Piger har sundere kostvaner end drenge
– En betydelig andel (ca. en femtedel af pigerne og en tredjedel af drengene) spiser frugt og grønt højst to dage om ugen
– En lille andel (5 % af pigerne og 9 % af drengene) spiser fastfood mere end to dage om ugen
– Omkring hver femte pige og hver tredje dreng drikker sodavand tre til fem gange om ugen eller hyppigere
Rygning
– Hver tredje af de unge i 7. klasse har prøvet at ryge, og gennemsnitsalderen blandt 7. klasses elever for første gang at have prøvet at ryge er 12 år for piger og 11 år for drenge
– Få af de unge er storrygere, og 2 % af pigerne og 3 % af drengene er dagligrygere
– Omkring hver syvende af de unge ryger lejlighedsvist, og langt størstedelen af de unge er ikkerygere
Alkohol

– Hver fjerde elev i 7. klasse har oplevet at mærke en virkning af alkohol

– Gennemsnitsalderen for første gang at have været fuld er 13 år

– Hver tiende elev har drukket alkohol en, to eller flere gange i ugen op til de deltog i undersøgelsen

– Godt en tredjedel har drukket mere end de anbefalede fem genstande sidst de drak alkohol

– Alkoholsodavand og spiritus er de unges foretrukne alkoholiske drikke

Motion
– Betydeligt flere drenge end piger er fysisk aktive – både i forhold til at bevæge sig i løbet af dagen og dyrke sport i løbet af ugen
– Omkring 80 % af de unge bruger en time eller mere om dagen på at bevæge sig
– Omtrent hver tiende af de unge dyrker ikke sport eller idræt i deres fritid
Overvægt
– Omkring hver tiende af de unge er overvægtige og 1 % er svært overvægtige
– En lidt større andel af drengene end pigerne er overvægtige, mens en større andel af pigerne selv mener de er for tykke
Selvvurderet helbred
– Langt størstedelen af de unge (86 % af pigerne og 90 % af drengene) har et godt eller virkelig godt selvvurderet helbred, mens ca. hvert tiende angiver at have et nogenlunde helbred
– Kun få procent (1 % af pigerne og 2 % af drengene) angiver at have et dårligt eller meget dårligt selvvurderet helbred
– Drengene vurderer deres helbred bedre end pigerne
Medicin
– Hver anden af pigerne og knap hver tredje af drengene har taget hovedpinepiller inden for de sidste to uger
Psykisk trivsel
– Langt størstedelen af de unge har angivet at de ikke har depressive – eller angstsymptomer
– Hver tredje pige og hver femte dreng har dog angivet at have minimum et depressivt symptom
– Hver fjerde pige og hver syvende dreng har angivet at have minimum et angstsymptom
Mobning
– En tredjedel af de unge er blevet mobbet
– Flere drenge end piger har mobbet andre
Seksuelle erfaringer
– Færre end hver tiende af de unge har haft deres seksuelle debut
– En lidt større andel af drengene end af pigerne har haft samleje
Hash
– 3 % af pigerne og 5 % af drengene har prøvet at ryge hash eller pot
Socioøkonomisk position
– De fleste unge lever i familier der tilhører de mellemste socioøkonomiske positioner

Forrige artikelRygning giver dårligere hukommelse

Næste artikelUndersøgelse af kinesisk urtemedicin