Nyheder

Menneskets aldring kan bremses 

Selen og coenzym Q10 kan ifølge en gruppe nordiske forskere holde kroppens celler længere i live. Dermed får du lettere ved at holde dig rask i alderdommen.  

Foto: Shutterstock
7. september 2022

Selen og coenzym Q10 kan ifølge en gruppe nordiske forskere holde kroppens celler længere i live. Dermed får du lettere ved at holde dig rask i alderdommen.  

Alle celler i kroppen har en udløbsdato, men den kan muligvis forlænges, viser en ny undersøgelse. Et team af svenske og norske forskere har udgivet resultaterne i det internationalt anerkendte tidsskrift Nutrients. 

I undersøgelsen kiggede forskerne på telomerernes længde. Det er en anerkendt målemetode til at vurdere, hvor lang tid en celle har igen, før den går til grunde. Samtidig målte forskerne på en række kendte aldrings-markører, som ligeledes underbyggede resultatet. 

Selen og Q10 gav længere telomerer 

Man gav en stor gruppe raske ældre tilskud af enten selen og coenzym Q10 eller tilsvarende placebo. Derefter kunne forskerne måle længden af blandt andet cellernes telomerer. Dermed var det muligt at se, om der var en afgørende forskel imellem de to grupper. 

I den gruppe af forsøgspersoner, som fik de to aktive præparater, SelenoPrecise og Bio-Quinone Q10, var telomererne længere end i den gruppe, som fik placebo. Med andre ord havde de to stoffer udsat cellernes udløbsdato, og det kan have stor betydning for aldringsprocessen. 

Langsommere ”celleslid” 

Telomerer sidder for enden af alle DNA-strenge og beskytter dem. Funktionen kan sammenlignes med den måde, som plastic-dutterne for enden af snørebånd forhindrer disse i at trevle. 

Hver gang en celle deler sig, afkortes telomererne, og når de er helt opbrugt, optrevles DNA-strengen, og cellen dør. 

Det tyder på, at mineralet selen og det vitaminbeslægtede stof Q10 kan beskytte telomererne, så deres afkortning forløber langsommere end ellers. 

Oxidativ stress og inflammation 

Det seneste studie er foretaget ved hjælp af blodprøver, som forskerne har taget regelmæssigt fra de i alt 443 forsøgsdeltagere over en periode på fem år. 

– Vi mennesker er udsat for en accelererende aldringsproces, hvor øget oxidativ stress og øget inflammation sætter ekstra fart på processen, specielt hvis vi har lave niveauer af selen og Q10. Hvis folk, som mangler de to stoffer, tager et tilskud, kan det bremse aldringsprocessen, så den forløber i et langsommere tempo, forklarer professor Urban Alehagen, som er kardiolog ved Universitetshospitalet i Linköping i Sverige og leder af undersøgelsen. 

Hovedundersøgelsen blev offentliggjort allerede i 2013 i International Journal of Cardiology, og her kunne forskerteamet se, at de forsøgspersoner, som fik selen og Q10, havde en 54 % lavere risiko for at dø af hjertekarsygdom. Normalt er det en af de mest almindelige dødsårsager hos ældre. Det gjorde dem nysgerrige efter at finde en forklaring, så de begyndte systematisk at analysere de over 50.000 blodprøver, som var blevet opbevaret på køl. 

Modvirker biologiske forandringer 

Siden 2013 er det blevet til mere end 20 opfølgningsstudier, hvor forskerne bl.a. har set på forskellige biomarkører. De har kunnet se, at selen og coenzym Q10 ser ud til at modvirke nogle af de biologiske forandringer, vi forbinder med kroppens aldring. 

Nu er det telomer-længden og en række specifikke bio-markører, der er med til at vise tempoet på aldring. Kombinationen af selen og Q10 ser ud til at hjælpe ældre med at bevare et godt helbred.  

Almindeligt at mangle selen 

– Indtil videre har vi blandt andet set, at de to stoffer har en positiv indvirkning på fibrose, som er mest udtalt i forbindelse med ældningen af hjertekar-systemet. Vi har også set på andre markører, og kan se, at der findes en relation imellem selenindtag og biologisk alder, fortæller professor Alehagen. 

Det gennemsnitlige selenindtag i store dele af Europa er relativt lavt. Selen i landbrugsjorden er ikke særlig højt sammenlignet med andre steder i verden. 

Forskning viser, at vi skal have over 100 mikrogram dagligt for at være dækket ind. Men indtaget ligger på under det halve. 

Kilde: “Selenium and Coenzyme Q10 Intervention Prevents Telomere Attrition, with Association to Reduced Cardiovascular Mortality—Sub-Study of a Randomized Clinical Trial”, Nutrients 2022, 14, 3346. 

Forrige artikelHvad får vi, når vi vælger økologisk eller biodynamisk?

Næste artikelKosttilskud – value for money

Thomas la Cour

Journalist