Krop

Metamedicin: Forstå hvor sygdommen kommer fra

10. oktober 2011

Tag alt det gode fra den konventionelle og alternative verden og foren dem til glæde for patienten. Metamedicin handler om at se på tværs af grænser og forstå sammenhængen mellem hoved og krop.

Der er brug for nye måder at forstå sygdom på. At det hele spiller sammen: Sind, sjæl, sygdom og helbredelse. Det er det, metamedicin handler om – en forståelse, som er baseret på naturlove, altså stadig med rod i det biologiske. Indenfor metamedicin er kræft et eksempel på, hvordan et uventet, stærkt  følelsesmæssigt chok via hjernen påvirker kroppen, så der opstår sygdom. En del af nytænkningen i metamedicin består i, at sygdommens symptomer er en del af helbredelsesfasen.

Helhedssyn hele vejen rundt

Metamedicin forbinder den traditionelle medicin med komplementær og alternativ behandling, hvilket giver de bedste resultater. Den giver et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens egen intelligens. Den bygger på naturlove, som giver logiske forklaringer på kroppens biologiske adfærd.

Hver eneste celle i kroppen er intelligent og reagerer på signaler fra vores omgivende miljø og fra vores sind. Hver eneste celle er forsynet med receptorer i cellemembranen, der opfatter vibrationer og signaler fra hjernen, andre celler og vores omgivende miljø. Fra cellevæggen går der så kemiske  signaler til cellekernen, hvor DNA, vores gener, bliver aktiveret og sender signaler til cellens andre dele, så de kan udføre det nødvendige arbejde. Dårlige gener skal altså sættes i gang eller slås til, før sygdom opstår, bl.a. via sindet.

Metamedicinen hjælper med at oversætte tanker og følelser til cellebiologi og koncentrerer sig om at finde årsagerne til sygdomme, der ofte har deres udgangspunkt i sindet, når det bliver udsat for konfliktchok, som lammer og medfører stress-symptomer. Der er ved konfliktchok tale om noget uventet,  dramatisk og isolerende, hvor man ikke kan finde ud af, hvad man kan gøre – nul strategi. Kort sagt en UDIN.

Man har en række ubehagelige symptomer, men den egentlige sygdom opstår først i helbredelsesfasen, når konflikten er ved at blive løst. Det er en helt ny måde at anskue sygdom på, hvor sygdommen anses som en positiv reaktion, når kroppens selvhelbredende kræfter er aktiveret.

Skuddrama udløste metamedicin

Metamedicinen er udviklet på baggrund af den tyske læge Dr. Ryke Geerd Hamers oprindelige teorier, der var baseret på en personlig oplevelse. Han søn blev skudt og døde i hans arme. Seks måneder senere fik Dr. Hamer testikelkræft. Han så selv en klar sammenhæng og begyndte at undersøge, om andre kræftpatienter havde haft en ckokerende oplevelse, inden de fik kræft. Han startede med at interviewe kvinder med æggestokkræft og fandt, at alle kvinderne uventet havde mistet en nærtstående. Siden har han undersøgt fakta hos over 31.000 patienter og konstateret, at svære sygdomme  starter med helt uventede konfliktchok. Dr. Hamers teorier er kontroversielle og ikke accepteret af lægeverdenen, og han har oplevet at være blevet forfulgt og fængslet for sine synspunkter.

Der er imidlertid gennem årene flere og flere læger, naturlæger og sundhedskonsulenter, der har indset værdien i den metamedicinske tankegang og har fået viden gennem kurser og deres arbejde med metamedicin. I 2004 dannedes en international forening, The International Meta-Medicine Association, der er en non profit-organisation med formålet at oplyse og afholde kurser og kongresser i metamedicin, certificere metamedicinere og forske i metamedicin.

Konfliktchok central i metamedicin

Sygdomsprocessen starter med et helt uventet følelsesmæssigt konflikchok, der typisk slår ned som et lyn fra en klar himmel. Det er stærkt og dramatisk og kan medføre isolation fra andre mennesker, og man kan ikke se nogen udvej eller løsning.

Konfliktchokket påvirker også hjernen fysisk, hvilket ifølge Dr. Hamer vil kunne ses i en CTscanning af hjernen som ringformationer i det område af hjernen, der rammes af chokket. Der kommer frekvensforandringer i området, og informationen til det organ eller det væv, der styres fra området, ændres. Brugen af CT-scanninger her er lægeligt set meget kontroversiel, og den er ikke nødvendig for at bruge metamedicin.

Det ubevidste, autonome nervesystem spiller en stor rolle i sygdomsprocessen. Det har en sympatisk del, der typisk sætter kroppen i stand til at kæmpe eller flygte og lukker ned for mange af kroppens funktioner, for at vi kan klare det. Den anden del af det ubevidste nervesystem er det parasympatiske, der gavner fordøjelsen og organerne, får pulsen og blodtrykket ned og letter udskillelsen af affaldsstoffer. Normalt er der balance mellem de to dele af det ubevidste nervesystem.

Oplever vi et konfliktchok og går ind i en konfliktfase, vil den sympatiske aktivitet stige, vi bliver stressede, grubler og kan ikke sove, får øget puls og blodtryk, kolde hænder og fødder, og det går ud over vore organers vedligeholdelse og funktion. Bliver konflikten løst, går vi ind i en helbredelsesfase, hvor det parasympatiske system gør os trætte, men stimulerer de reparerende og genopbyggende processer. Der kommer typisk afslappede muskler, varme hænder og fødder, lavere blodtryk og øget appetit.

I konfliktfasen kommer der typisk celletilvækst, cellenedbrydning eller uregelmæssigheder i kropsdelens eller vævets funktion. I helbredelsesfasen nedbrydes den overflødige celletilvækst, eller ved cellenedbrydning bliver cellerne erstattet, hvilket kan se ud som svulstdannelse. Der kommer fred i sindet,  og det gode forhold til andre genopbygges. Midt i helbredelsesfasen kan der komme en helbredelseskrise, bl.a. på grund af væskeophobning. Der kan kortvarigt komme forskellige symptomer, og konflikten kan genopleves.

Forskellige symptomer – samme proces

I metamedicin skelner man mellem “kolde” sygdomme og “varme” sygdomme, hvoraf halvdelen tilhører konfliktfasen og halvdelen helbredelsesfasen. Det er ikke individuelle sygdomme, men to forskellige symptomer på samme proces. Det er almindeligt, at folk føler sig mere syge i helbredelsesfasen, og det  er her, de søger læge.

Susanne Bilander, der har skrevet bogen “Din intelligente krop”, nævner en 12-årig pige med eksem over store dele af overkroppen. Hendes forældre var blevet skilt, så hun boede på skift hos forældrene. Faderen havde dårlig samvittighed, fordi eksemet altid blussede op, når datteren var hos ham, og  helede i løbet af ugen, når hun var hos moderen. Da det var faderen, der var flyttet, var datterens konflikt “mistet kontakt med far”, så ugen, hvor pigen var hos sin mor, tilhørte derfor konfliktfasen, hvor symptomerne er en mindre følsom hud. Når hun flyttede hen til faderen, opstod en ubevidst,  biologisk konfliktløsning, hvor hun gik over i helbredelsesfasen med rødt og blussende eksem.

Når det drejede sig om kræft, lagde Dr. Hamer mærke til, at en del af patienterne havde svulster under konfliktfasen sammen med typiske symptomer på stress, mens andre, som fik kræftdiagnoser, viste følelsesmæsig og kropslig afslapning og lige havde løst en konflikt, da kræften opstod. Konfliktchokkene kan ramme forskellige dele af hjernen, og påvirker de organer og væv, der svarer til denne del af hjernen. Der aktiveres et overlevelsesprogram, og når konflikten er overstået, nedbrydes kræftsvulsten under helbredelsesfasen, blandt andet ved hjælp af mycobakterier, og patienten  bliver rask.

Metamedicin peger på os selv

Dr. Hamer ser bakterier og vira som biologiske hjælpere i helbredelsesprocessen. Tror man på, at symptomer i kroppen skyldes virus, bakterier, generne eller vildtvoksende kræftceller, tænker man ikke på, at krop og sind hænger sammen, og at årsagen og dermed sygdommens løsning findes indeni os. Man kan så let føle sig magtesløs og overlade det hele til lægen, der behandler symptomerne.

Ved at tage ansvar og tænke på, hvorfor man er blevet syg, kan man aktivere sine selvhelbredende kræfter og kroppens sunde reaktioner. Feber er f.eks. kroppens måde at modvirke virussygdomme på, og febersænkende midler modvirker helbredelsen.

Ved at sige noget højt på en positiv måde kan man styrke sine selvhelbredende kræfter. Man kan f.eks. sige: “Jeg vil være rask og er villig til at gøre, hvad der kræves for at blive rask”. For at klare det, kan man også søge viden om sygdom og sundhed, blandt andet i bøger om selvheling og hos  sundhedsprofessionelle. Ved at fokusere på det, man gerne vil have eller opleve, så får man det, man vil have.

En metamediciner kan hjælpe til en forståelse af forbindelsen mellem sindet, hjernen, kroppen og livssituationen, og hjælpe med at løse følelsesmæssige konflikter. Det er ikke en erstatning for almindelig lægehjælp eller psykologisk hjælp, men hjælper med til at tilrettelægge en terapiplan, der indeholder  noget om kost, bevægelse, bearbejdning af tanker og følelser, dit fysiske miljø, dine sociale relationer og din åndelige praksis.

I forordet til Susanne Billanders bog beskriver Lars Mygind, tankefeltterapeut og metamediciner, sit arbejde med at hjælpe en ung mand, Jens, i slutningen af tyverne med morbus Bechterew, der er en meget smertefuld sygdom: “Da Jens kommer til mig, har han voldsomme smerter i ryg og hofter. Jens spiser store doser af smertestillende medicin og engang imellem sovemedicin. Når man kender Metamedicinmodellen, så ved man, at smerter i knogler er helingsfasen, og at  helbredelsen ikke bliver afsluttet, hvis smerten fortsætter. Vi ved også, at vi leder efter følelsesmæssige konfliktchok, som handler om selvnedvurdering. I løbet af seks måneder kommer Jens 14 gange, og hver gang dukker nye konfliktchok op, som vi forløser med tankefeltterapi, som er mit foretrukne traumeløsningsværktøj. For hver gang er der længere og længere perioder med smertefrihed. I dag spiser Jens ingen medicin, og ved sit seneste besøg på hospitalet var smidigheden i rygsøjlen stærkt forbedret. Begge dele til stor forundring for hospitalet, da prognosen for morbus Bechterew er forværring i alle kendte tilfælde. Under alle omstændigheder er livskvaliteten for Jens lige nu det højeste, den har været i mange år” (citat slut). Læs også artiklen om tankefeltterapi af Tine Sofia Marcussen her.

Alvorlig sygdom kræver lægens hjælp

Ved alvorlige sygdomme som f.eks. meningitis, blodforgiftning eller andre livstruende sygdomme bør man søge læge og få de lægemidler eller den operation, som lægen anbefaler. Ved mindre alvorlige sygdomme vil kroppen oftest klare det selv uden brug af lægemidler. 95 ud af 100 bliver raske af sig selv i løbet af 14 dage, og man undgår så bivirkninger af lægemidlerne.

Dr. Hamer brugte længden og intensiteten af konfliktfasen til at vurdere krisesituationer og nødvendigheden af lægelig behandling. Helbredelseskrisen indtræffer i midten af helbredelsesfasen, og varigheden af konflikten spiller en rolle for helbredelseskrisen og blandt andet for, hvor stor en svulst vil  blive, og om det er nødvendig at operere den bort. Man kan læse mere på www.metamedicin.dk eller i bogen “Din intelligente krop” af Susanne Billander. Den findes også som lydbog, indlæst af Jytte Abildstrøm. Snart udkommer bogen “Fra kræft til kraft” med otte norske historier om selvhelbredelse ved  hjælp af metamedicin. Jeg kan også anbefale at læse bogen “Intelligente celler” af Bruce Lipton.

Jeg vil gerne understrege, at der er meget i metamedicin, jeg i min egenskab af læge ikke kan forklare eller gå ind for, men også meget der for mig er forfriskende nytænkning. Sindets indflydelse på den kropslige sundhed er meget større, end man hidtil har troet. Læs også artiklen om Bruce Lipton og intelligente celler her.

Faktorer somdefinerer etkonfliktchok:

U – Er uventet
D – Er følelsesmæssigt stærkt; dramatisk
I – Medfører isolation fra andre mennesker
N – Nul løsning. Man har ikke nogen strategi

Udin = uventet, dramatisk, isolerende og nul strategi

Forrige artikelEksplosion i ADHD-diagnoser

Næste artikelTandpasta kan gøre bakterier resistente