Nyheder

Miljøvenligt alternativ til norsk laks

19. marts 2014

Ville det ikke være rart at kunne spise laks uden at tænke på hverken miljøbelastning eller tungmetaller? En dansk produktion af Atlanterhavslaks er på vej til at gøre drømmen til virkelighed.

I Hvide Sande og Hirtshals er man begyndt at producere Atlanterhavslaks i bassiner på land. Produktionen belaster miljøet langt mindre end havbrug, og fisken er tilmed sundere og knap så fed som opdrættet laks fra Norge. Men du finder ikke laksen i supermarkedet endnu; foreløbig går det meste til eksport og udvalgte restauranter. Det vil dog nok ændre sig indenfor de næste par år.

Kritik af artikel på naturli.dk om norsk laks

For et par uger siden bragte Naturli.dk en artikel, der advarede imod norsk opdrætslaks. Pointerne i artiklen var, at produktionen af norske opdrætslaks er en trussel mod miljøet, bl.a. fordi den udbredte brug af antibiotika påvirker bestanden af vildlaks udenfor havburene, ligesom affald fra produktionen ødelagde havbunden og biodiversiteten. En anden pointe var, at opdrætslaksene fra Norge indeholder så meget dioxin, at flere norske læger fraråder børn og gravide at spise fisken. Vi blev kritiseret for ikke at bringe de norske sundhedsmyndigheders manglende advarsler mod laksene ind i formidlingen, men eftersom advarslerne kom fra seks uafhængige eksperter (bl.a. en speciallæge fra universitetssygehuset i Bergen), fandt vi dem troværdige. Det var trods alt ikke nogen tilfældige, privatpraktiserende læger, der udtalte sig; det var eksperter med særlig indsigt i giftstoffer (se nedenstående link til artikel i VG). Desuden skal der givetvis en del til, før de offentlige sundhedsmyndigheder i Norge vil advare mod en eksportvare, der omsætter for flere milliarder norske kroner årligt. En eksportvare, der tilmed er i vækst.

Alternativer til norsk laks

Flere læsere efterlyste alternativer til den norske opdrætslaks, og det eneste alternativ i de store supermarkedskæder er MSC-mærket laks, der findes på frost og som konserves. Dermed er det ikke et reelt alternativ til de flotte, orange laksesider fra Norge i kølemontren eller de flotte og friske laksesteaks hos fiskehandleren, der i 99 pct af tilfældene også kommer fra havbrug, primært i Norge.

Lakseopdræt på land

Men der findes faktisk så småt et reelt alternativ, hvis du vil spise fersk, velsmagende laks, der ikke er opdrættet i et norsk havbur med rigelige mængder antibiotika.

Ved Hvide Sande og i Hirtshals står henholdsvis Langsand Laks og Danish Salmon bag projekter, hvor man producerer Atlanterhavslaks på land. Det kan næsten lyde naturstridigt, men der er tale om store anlæg, hvor man bruger havvand fra Skagerrak, som man renser og recirkulerer. Ved hjælp af højteknologi skabes der strøm og iltning i bassinerne, der gør vandmiljøet meget lig det, man finder på havet.

Mindre brug af antibiotika

Fordelene ved at ligge på land er indlysende: Det er meget nemmere at kontrollere miljøbelastningen og begrænse sygdomsudbrud i mindre, lukkede kredsløb end i store havbure. Vandet renses og udskiftes hele tiden, så der aldrig opstår de aflejringer af fækalier, parasitter, foderrester og antibiotika, som man ser ved de kystnære laksefarme. Produktionen på land påvirker ikke biodiversiteten i havmiljøet. På land er man også fri for fiskelus og parasitter, så brugen af antibiotika kan begrænses mest muligt.

Danske erfaringer modsiger skeptikere

Den norske forskningsinstitution Nofima har tidligere hævdet, at produktionsformen er alt for omkostningstung, og at det kræver oceaner af plads at producere på land. De hævdede bl.a., at det ville kræve 33.000 kvadratmeter landjord at producere 1000 ton om året. Påstanden kom frem, da institutionen skulle regne på en alternativ produktionsform til de norske laksefarme.

Faktum er, at man hos Langsand Laks kan producere laks til en pris pr. kilo, der ganske vist ligger godt 20 pct. over norsk opdrætslaks, men de forøgede omkostninger har også rod i en begrænset volumen på 1000 ton om året. Langsand Laks producerer til 28 kroner pr. kg i renset, pakket vægt, men de kunne komme ned på 24 kroner, hvis anlægget havde været otte gange så stort – og det ville være en kilopris, der ligger under flere norske havbrugs formåen.

De 1000 årlige ton, Langsand Laks p.t. kan producere, er ikke meget i forhold til de 1,5 millioner ton, nordmændene producerer årligt. Til gengæld kan de producere de 1000 ton, der svarer til 250.000 laks, på blot 4000 kvadratmeter, hvilket er under en ottendedel af kritikernes påstand.

Energiomkostningerne er til gengæld højere på land end til havs. Hos Langsand bruger man 2 kwh pr. kilo laks, men hvis man regner det samlede energiforbrug ved transport fra havbrug i Norge ned til kunderne i Danmark med, er det samlede energiforbrug nogenlunde ens. Dertil kommer, at Langsands energiforbrug primært kommer fra vindenergi.

Laksen fra Hvide Sande eksporteres til USA

Foreløbig er det kun laks fra Langsand Laks, der er i handelen. Danish Salmon startede produktionen senere, så deres laks har endnu ikke nået slagtevægten på fire kilo. Den nås i løbet af to år fra produktionsstart.

Langsand Laks eksporterer en stor del af produktionen til Californien, hvor miljøbevidstheden omkring laks er i højsædet.

– De spiser ret meget laks på den amerikanske vestkyst, og der har været nogle miljøskandaler omkring havbrug i Canada, som har fyldt amerikanernes bevidsthed. De er meget optaget af miljøspørgsmål i Californien, og en meget stor andel af forbrugerne er bevidste om miljøpåvirkningen i havbrug, hvor det i Danmark er en meget lille andel af forbrugerne, der tænker i de baner. Det har gjort, at vi har et rigtig godt marked derovre, siger initiativtager til Langsand Laks, Thue Holm til naturli.dk.

Kan fås på restauranter og hos fiskehandleren

Herhjemme kan du foreløbig primært finde Langsand Laks på menukortet på udvalgte restauranter.

– Vi har ikke rigtig nogen interesse i at komme i Dansk Supermarkeds eller Coops butikker, fordi de helt sikkert vil presse prisen i bund, så den kan sælges til samme pris som den norske. Men jeg vil ikke afvise, at vi med tiden dukker op i Irma eller som nicheprodukt i andre supermarkeder. Men ellers kan man bestille vores laks gennem fiskehandleren, siger Thue Holm.

Laksene udmærker sig ved at være mindre fede end de norske. Ganske vist er laks sund pga fedtindholdet, men de norske opdrætslaks er markant federe end vildlaksen, og det er i fedtet, at giftstofferne ophober sig. Desuden viser flere undersøgelser, Langsand Laks selv har foretaget, at indholdet af de sunde Omega 3-fedtsyrer er højere i den danske end den norske laks.

Kilder: langsandlaks.dk, stateofgreen.com, VG.no

Forrige artikelLBI-princippet (Lidt er altid Bedre end Intet)

Næste artikelVitaminer forsvinder i saftpressen