Nyheder

Misforståelser om årsager til kræft

27. august 2008

Mange mennesker overvurderer kræftrisikoen fra miljøpåvirkning, mens de undervurderer den risiko, der er forbundet med veldokumenterede livsstilsfaktorer som f.eks. alkohol. Det viser den første verdensomspændende spørgeundersøgelse om folks viden om årsager til kræft. I Danmark er rygning fortsat den største enkelt-årsag til kræft og bør stå højest på forebyggelsesdagsordnen.

Undersøgelsen, der omfatter interview med 29.925 mennesker i 29 lande verden over, viser, at der er stort behov for forebyggelseskampagner, der kan rette op på misforståelserne om årsagerne til kræft.
Rige undervurderer alkohols kræftrisiko Befolkningerne i høj-indkomst landene er dem, der er mindst tilbøjelige til at opfatte alkohol som en kræftrisiko. Hele 42 procent i høj-indkomst landene mener, at alkohol ikke øger risikoen for kræft. I mellem-indkomst lande er det kun 26 procent, mens kun 15 procent i de fattigste lande ikke er klar over, at alkohol øger risikoen for kræft. Folk i de rige lande overvurderer til gengæld den gavnlige virkning af frugt og grønt. Hele 59 procent mener, at det øger deres risiko for kræft, hvis ikke de spiser nok frugt og grønt, mens kun 51 procent er klar over, at alkohol øger kræftrisikoen. Virkeligheden er, at det videnskabelige belæg for, at frugt og grønt beskytter mod kræft er langt svagere end beviset for, at alkohol øger risikoen. Vigtige budskaber, som ikke er blevet hørt Undersøgelsen er netop blevet offentliggjort i forbindelse med at verdensorganisationen for kræftbekæmpelse, UICC, afholder verdenskongres i Geneve i Schweiz. Det er lederen af kræftforeningen i Melbourne, Australien, dr. David Hill, der har ledet undersøgelsen. Han mener, den giver regeringen rundt om i verden grundige data til at planlægge forebyggelseskampagne i fremtiden. – Undersøgelsen viser, at der er nogle store og vigtige budskaber, som ikke er blevet hørt endnu. Vi sætter spotlight på de områder, hvor der er brug for en yderligere indsats, siger dr. David Hill. Stress og luftforurening tillægges for stor betydning Undersøgelsen viser også, at stress og luftforurening betragtes som større årsager til kræft end alkohol. Det er stik i mod de videnskabelige data. Forskerne har ikke kunnet dokumentere nogen sammenhæng mellem stress og kræft og luftforurening giver langt færre kræfttilfælde end alkohol. Generelt er folk i alle de undersøgte lande mere indstillede på at give udefra kommende faktorer, som f.eks. luftforurening, skylden for det stigende antal kræfttilfælde i verden, frem for at fokusere på de virkeligt store risikofaktorer som røg, alkohol og overvægt, som den enkelte selv har en vis kontrol over. – Vi ved, at folk har brug for viden for at ændre livsstil. De har behov for at få at vide, hvordan de skal ændre på deres liv, og de har behov for hjælp og støtte til at lave ændringerne, siger dr. David Hill. Tobaks-forebyggelse er vigtigst Den største enkelt-årsag til kræft er fortsat tobaksrygning. Men tobak er ikke fremhævet i rapporten, fordi hele 94 procent af befolkningerne i de rigeste lande er klar over sammenhængen mellem rygning og kræft. I de fattigste lande er det 69 procent som kender til sammenhængen. – Med det rygemønster vi fortsat ser i Danmark, skulle man tro, at vores kendskab til rygning og kræft ligger på niveau med ulandenes. Set fra et dansk perspektiv er der ingen tvivl om, at rygning stadig er det absolut vigtigste område for forebyggelse, siger forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, overlæge Hans H. Storm.
Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Forrige artikelHøje doser C-vitamin sænker kræftsvulsters vækst

Næste artikelBørneorm plager mange familier

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.