Nyheder

Mistanke bekræftet: Pesticider dræber bier

4. juli 2017

To nye, internationale studier dokumenterer, at massedøden blandt bier skyldes pesticider i landbruget.

Der har været en del skriverier om massedød i bibestandene verden over. Selvom der fortsat er diskussion om, hvorvidt bierne generelt bliver færre, eller om nedgangen i bibestanden er naturlige sæsonudsving og lokale problematikker, viser det nye studie en klar sammenhæng mellem pesticider og massedød blandt bier.

Tre konklusioner

Det europæiske studie bekræfter en gammel mistanke. Det konkluderer blandt andet, at:

  • Bier dør oftere, hvis de færdes på rapsmarker, hvor landmanden har sprøjtet med insektgiften neonicotinoid, end når de færdes på rapsmarker, der ikke er sprøjtet.
  • Bierne dør også, når de spiser pollen fra vilde blomster, der lever tæt på marker, som sprøjtes med pesticider.
  • Bierne dør i hobetal, når de udsættes for en cocktaileffekt af insektgiften neonicotinoid og en svampegift, hvor dødsraten er noget lavere, når de kun udsættes for insektgiften.

Studiet er det største af sin art nogensinde. Forskerne har taget udgangspunkt i 33 store landbrugsarealer med rapsmarker i både Tyskland, Ungarn og Storbritannien. En række af markerne var sprøjtet med pesticider, mens andre ikke blev sprøjtet i det år, hvor forskerne var på arbejde i markerne.

Tyske bier klarer sig bedre

Fælles for alle tre lande var, at bierne ved de sprøjtede marker var dårligere til at reproducere sig selv end bierne ved de ikke-sprøjtede marker.

I Storbritannien og Ungarn får bierne knap halvdelen af deres føde fra raps, og her døde langt flere bier, som levede i de sprøjtede marker end bier, der fløj omkring i de ikke sprøjtede marker. I Tyskland, hvor bierne er knap så afhængige af rapsblomsterne og derfor kun får omkring 15 pct af føden fra raps, er påvirkningen fra pesticider langt mindre.

– Det er helt klart, at de tyske bier finder føde fra en række andre kilder og derfor er mindre udsatte for pesticider, siger professor Richard Pywell fra Center for Økologi og Hydrologi i Storbritannien til The Guardian.

Canadisk studie bekræfter det europæiske

I det andet studie har forskere undersøgt biers tilstand i majsmarker i Canada.

Dette studie viser, at biernes mest udbredte dødsårsag ikke var selve landbrugsafgrøderne men derimod vilde blomster, der optager insektmidlet neonicotinoid.

– Det tyder på, at neonicotinoid spreder sig fra markerne til det omgivende miljø, hvor det bliver optaget af andre planter, som er meget attraktive for bier, siger forskningsleder, Nadia Tsvetkov, fra York University, Canada, til The Guardian.

De canadiske forskere fandt i lighed med deres europæiske kolleger, at forskellige pesticider blandet sammen er endnu mere skadelige for bierne end ren insektgift. Når giften var blandet med et andet pesticid, såsom svampegift, var dødeligheden fordoblet blandt bierne.

Forbud mod neonicotinoid på vej

Hver femte bifamilie i Danmark døde i løbet af vinteren. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Biavlerforening. Det er fjerde år i træk, at bidøden bliver værre i Danmark.

EU har varslet et totalt forbud mod neonicotinoid til efteråret. Allerede nu er det forbudt at sprøjte blomstrende afgrøder i EU-lande med insektgiften.

Kilde: The Guardian

Forrige artikelKosttilskud og viden til candidapatienter

Næste artikelStørre håb for kræftbehandling