Krop

Vild med dans – er dans motion?

8. december 2013

Efter 10 sæsoner med det populære program ”Vild med dans”, har dans fået masser af fokus i bedste sendetid. Det er dog de færreste, der ser dans som en egentlig motionsform. Men faktisk kan dans godt få både pulsen op og bringe dig i form, og så er det endda ret sjovt.

I Danmark er dans blevet promoveret voldsomt gennem forskellige tv-programmer gennem de seneste 8-10 år. Dans er dog en ældgammel disciplin, som findes i et utal af varianter. Vi har set nærmere på fænomenet.


Dans er mangfoldig motion

Dans involverer generelt rytmisk bevægelse af kroppen til musik. Dansen udføres i mange forskellige kulturer, og fungerer som et emotionelt udtryk, en social interaktion eller som motion, ligesom dansen også benyttes til at fortælle en historie eller til at udtrykke ideer. Dans kan også opfattes som en nonverbal kommunikationsform mellem mennesker.

En fast definition af, hvad dans er, findes dog ikke, idet forståelsen af dans afhænger af sociale og kulturelle normer, og derfor kan variere fra funktionelle bevægelser som folkedans til yderst sofistikerede danseteknikker som ballet.

Dans er sjældent dyrt at deltage i og stiller ikke store krav til udstyr – dog kræves en dansepartner til nogle danseformer. Mange forbinder ikke dans med motion, men ser det i højere grad som en underholdende aktivitet (eller i nogle tilfælde som et nødvendigt onde, der bare skal overståes…).

De fleste, som danser, nyder dog dansen og finder den sjov eller ligefrem smuk og æstetisk. For andre medfører dansen social interaktion og en følelse af samhørighed, ligesom dansen også er nært forbundet med mange højtider, traditioner og festligheder. Danser man regelmæssigt, kan dansen have vigtige sundhedsmæssige effekter.

 

Dans er sundt

Dans øger det fysiske aktivitetsniveau, og kan også forbedre mobiliteten. Mange typer dans udfordrer koordinationen og balancen, idet dansen bringer kroppen ud i yderpositioner og ofte foregår på et ben ad gangen.

Dans kan øge pulsen til mellem 68 pct. og 90 pct. af den maksimale pulsfrekvens i forskellige dansetyper. Dans kan desuden modvirke knogleskørhed.

I en ny undersøgelse så man nærmere på, hvordan dans påvirker hælknoglernes mineraltæthed (altså hvor massive knoglerne er). I undersøgelsen sammenlignede man både mandlige og kvindelige elitedansere med personer, som ikke dyrkede dans. Undersøgelsen viste, at de mandlige og kvindelige dansere havde hhv. 19 pct. og 18,6 pct. stærkere knogler i hælen sammenholdt med kontrolpersonerne. Undersøgelsen siger dog ikke noget om, hvordan det forholder sig i resten af kroppen. Forskerne bag undersøgelsen ser resultaterne som indikation for, hvordan knoglerne generelt påvirkes af dans, og peger derfor på, at dans kan benyttes som en forebyggende foranstaltning mod knogleskørhed.

Dans er godt for humøret

I en nyere undersøgelse sammenlignede man humørændringer før og efter hhv. hiphop-dans, aerobics, skøjteløb og fitness-træning. I undersøgelsen indgik 287 studerende, som ved lodtrækning blev fordelt i de fire forskellige træningsgrupper, og som herefter gennemførte et enkelt træningspas af den pågældende idrætsgren.

Før og efter træningspasset udfyldte forsøgspersonerne et spørgeskema omhandlende ”positiv velbefindende” og ”træthed”. De forsøgspersoner, som havde deltaget i hhv. aerobics og hiphop-dans, scorede 18 pct. og 21 pct. bedre i kategorien ”positiv velbefindende”, mens skøjteløb og fitness-træning ikke bevirkede nogen ændring. Også i kategorien ”træthed” sås forbedringer efter hhv. aerobics og hiphop-dans på 22 pct. og 20 pct., mens der ingen forbedring var efter skøjteløb og fitness-træning. Forskerne mener, at frygten for at komme til skade på skøjter, og generel kedsomhed under den traditionelle fitness-træning, kan være årsagen til, at der ikke ses psykiske forbedringer efter disse træningsformer. Forskellige typer af dans ser således ud til at kunne have gunstig indvirkning på humør og energiniveau.


Dans kender ingen alder

Dans henvender sig til alle aldre og er derfor også en potentiel motionsform til ældre mennesker, som måske har svært ved at se sig selv deltage i mere traditionelle idrætsgrene. Studier har således vist, at ældre dansere har større knoglemineral tæthed, bedre kondition, bedre balance og hurtigere maksimal ganghastighed end personer, som ikke danser. Desuden så man et mere stabilt og kraftfuldt gangmønster, ligesom man fandt, at ældre, som danser, generelt er lettere og sjældnere har diabetes og forhøjet blodtryk sammenholdt med ikke-dansere.


Effektive danseformer

Blandt de mest effektive danseformer til at komme i bedre form er Aerobics og Zumba, som begge er populære træningstilbud i mange fitness-centre. Aerobics blev tilbage i 1960’erne udviklet af Kenneth Cooper og Pauline Potts.

En klassisk undersøgelse fra 1990’erne viste, at otte ugers aerobics gav lige så store forbedringer af konditallet som et otte ugers træningsprogram bestående af løb og gangtræning hos personer, der var mellem 24 og 48 år.

I 1990’erne udviklede columbianeren Alberto “Beto” Perez danseformen Zumba, der indkoorporerer en række danseformer såsom hip-hop, soca, samba, salsa, merengue og mambo. Det blev skønnet, at ca. 14 millioner mennesker ugentligt tog timer i Zumba i mere end 150 lande op gennem 1990’erne. Fælles for Aerobics og Zumba er, at begge danseformer presser pulsen godt i vejret, og derfor bevirker, at der forbrændes ekstra kalorier, og at konditionen kan påvirkes. Dans kan derfor fint benyttes som motion, med gode resultater på både fysiske og mentale parametre.

 

Dansens dag

Hvert år d. 29. april er Dansens Dag, hvor dansen bliver fejret i hele verden. Også i Danmark samler Dansens Dag al slags dans for at fejre kunstformen. Dansens Dag sætter spot på dansens universelle evne til at krydse alle politiske, kulturelle og etniske grænser og forene folk i fred og venskab gennem et fælles sprog: DANS!

Se mere på www.dansensdag.dk

 

 

 

Litteratur:

1. Garber, CE, McKinney, JS, Carleton, RA. Is aerobic dance an effective alternative to walk-jog exercise training? J Sports Med Phys Fitness 1992 32: 136-141.

2. Keogh, JW, Kilding, A, Pidgeon, P, Ashley, L, Gillis, D. Physical benefits of dancing for healthy older adults: a review. J Aging Phys Act

Forrige artikelÆbleskiver uden allergi

Næste artikelSyg efter lakrids?