Nyheder

Motion eller medicin: Læger udskriver cykling på recept

Foto: AdobeStock
29. maj 2019

I Cardiff, Welsh i England kan læger i en forsøgsordning udskrive cykling på recept til patienter, som er i risiko for en række fedmerelaterede sygdomme og forhøjet blodtryk. Målet er at reducere medicinforbruget, indlæggelser og dødsfald.

Læger i Wales tager nye midler i brug mod overvægt, fedmerelaterede sygdomme og højt blodtryk: Cykler. I en ny forsøgsordning kan læger nemlig udskrive en recept på et abonnement til en cykelordning, som giver de udvalgte patienter gratis adgang til så mange 30-minutters cykelture på lejecyklerne, som de overhovedet kan presse ind.

I første omgang er ordningen begrænset til to læger i en begrænset periode for at se, om ordningen virker efter hensigten. Gør den det, er det målet, at muligheden for at sende patienter på den tohjulede skal bredes ud til flere læger i byen.

Baggrunden er den store mængde af fedmerelaterede indlæggelser og mennesker med forhøjet blodtryk. I 2018 var 711.000 indlæggelser relateret til fedme, viser tal fra The national Health Service ifølge The New York Times. Det var en stigning på 15 procent i forhold til året før. Og som om at det ikke var nok, så er antallet af englændere på blodtrykssænkende medicin steget med 50 procent i perioden 2006-2016.

Der er altså et problem, der skal adresseres, og en måde at gøre det på er med motion.

Træning fjerner farligt fedt

To nyere studier kaster nemlig endnu en gang lys over de positive virkninger ved motion – her særligt i relation til de udfordringer som englænderne (og danskerne) står overfor – nemlig forhøjet blodtryk og fedme.

Det nye ved netop disse studier er, at de ser på effekterne ved motion sammenlignet med effekterne af de gængse medicinske behandlinger. En sammenligning, som ikke er blevet udforsket tidligere.

I den første metanalyse så forskerne på effekterne af reduktion af særligt farligt fedtvæv ved brug af henholdsvis farmaceutisk behandling og motion. Og måske er det ikke overraskende, at begge behandlinger havde en effekt.

Men faktisk fandt forskerne, at motion ikke bare målte sig med medicinen, men faktisk virkede bedre på at reducere det farlige fedtvæv, i forhold til patienternes vægt, målt over en behandlingstid på seks måneder eller mere.

Motion sænker blodtryk på lige fod med medicin

Andet studie er ligeledes en metaanalyse – her med fokus på motions virkning på forhøjet blodtryk hold op imod gængs medicin som betablokkere og lignende. Også her var fundene en smule overraskende. Igen viste det sig nemlig, at træningen kunne måle sig med medicinen.

Ved første øjekast viste de inkluderede undersøgelser, at træning som behandling af forhøjet systolisk blodtryk var medicinen underlegent. Men da forskerne delte patienterne op, således at de sammenlignede mennesker med ens blodtryk i de to grupper, viste det sig, at virkningerne var lige gode.

Forskerne bag bemærker selv, at fundet er bemærkelsesværdigt og bør undersøges yderligere, men at det kræver fri forskningsstøtte. I dag bliver langt det meste forskning på området finansieret af medicinalvirksomheder, som ikke har en interesse i at kortlægge motionens gavnlige virkninger.

Cykl på arbejde og lev længere

Forsøgsordningen med cyklerne i Wales løber over nogle måneder, hvorefter der skal evalueres på effekten. Men der er stor tiltro til pilotprojektet. Dr. Tom Porter, som er konsulent i Public Health Medicine ved Cardiff og Vale University Health Board og Public Health Wales, udtalte i en pressemeddelelse:

– Jeg er virkelig stolt af at være en del af det her projekt. Cykling er en fantastisk form for fysisk aktivitet og en af de nemmeste måder at holde sig sund, (…) at cykle på arbejde kan minimere risikoen for at dø af en hjertekarsygdom med 52 procent.

Ordningen, der er første tiltag af sin slags i England, er et eksempel på den udvikling, som nogle læger kæmper for, hvor de vil give patienter alternative muligheder til medicinsk behandling for både at minimere risikoen for bivirkninger og spare på medicinudgifterne.

Forrige artikelSøvnapnø: Sygdommen, der lever i nattens mulm og mørke

Næste artikelBønnepostej og linse-spinat-spread