Krop

Får du god luft, når du træner?

23. juni 2013

 I de større byer motionerer mange mennesker ved at løbe eller cykle i byen. Det er sundt at bevæge sig, men kan der være bivirkninger forårsaget af den luftforurening, der kan findes i byen? Vi har set nærmere på effekten af at træne i luftforurening.

Masser af mennesker løber eller cykeltræner i de større byer, men de færreste tænker over, at man ofte vil udsættes for en vis luftforurening, mens man træner. Især træning tæt på befærdede veje i myldretiden er ofte forbundet med ikke ubetydelig luftforurening.

I hvile har man en ventilation på ca. 6 liter pr. minut. Under maksimalt arbejde øges ventilationen typisk til mellem 100 og 180 liter pr. minut, hvilket derfor betyder, at lungerne udsættes for et meget stort luftflow. Er denne luft forurenet, kan man således nemt forestille sig, at det kan forårsage negative effekter.

Det er blevet foreslået, at folk, der træner i sådanne omgivelser har større risiko for at blive påvirket af luftforureningen end personer, som ikke træner. Forklaringen skulle dels være den store ventilation under fysisk arbejde, dels at man ånder mere gennem munden end gennem næsen under træning, hvor der er mindre filtration af partikler, og sidst at man laver dybere indåndinger under træning. Men passer det, at man er i øget risiko for at blive ramt af luftforurening, hvis man træner i storbyerne?

Kulmonooxid og træning

En engelsk undersøgelse har set nærmere på, hvordan en række forskellige luftforureningspartikler/gasser kan påvirke personer, som træner. En af de gasser, som forskerne bag undersøgelsen så nærmere på, var kulmonooxid (CO).

CO er en giftig farveløs gas uden lugt, der bl.a. dannes ved ufuldstændig forbrænding i bilmotorer. Gassen binder sig ca. 200 gange nemmere til de røde blodlegemer end ilt (O2), hvorfor indånding af CO betyder dårligere iltning af blodet og dermed også af de arbejdende muskler. En øget koncentration af CO i blodet har derfor en negativ indvirkning på præstationsevnen under et konditionskrævende arbejde.

En undersøgelse har vist, at hård træning i et område med tung trafik, kan tidoble blodets CO-indhold. Det svarer til indholdet af CO i blodet, efter at have røget 10 cigaretter i træk. Et andet studie viste, at løbe- og cykeltræning i en storby resulterede i CO-niveauer i blodet svarende til det, som ses hos rygere. Koncentrationen af CO i blodet normaliseres heldigvis forholdsvist hurtigt, når man indånder ikke-forurenet luft.

Selvom moderne bilmotorer udleder langt mindre CO, så har det stigende antal biler på vejene gjort, at CO-niveauerne i storbyerne er forblevet konstant i en lang årrække. For at minimere CO-mængden i den inhalerede luft, anbefaler forskerne, at man ikke træner lige op ad meget trafikerede veje i byerne.

Mikroprartikler og træning

En anden bekymring som rejses af forskerne bag den engelske undersøgelse er forurenet lufts høje indhold af mikropartikler, dvs. partikler, der er så små, at de ikke opfanges i luftvejenes filtrationssystem, og derved kommer helt ned i lungen. Det er især under perioder med smog, at der er store koncentrationer af mikropartikler i den luft, som indåndes i byerne.

Sker det, at disse små partikler kommer helt ned i lungens alveoler, kan der ske en forringelse af lungens evne til at udveksle ilt med blodet. Nogle af disse partikler kan forblive i lungen i flere dage, før det lykkes at udskille dem igen.

Forskerne er stadig usikre på, om træning øger ophobningen af mikropartikler i lungerne. Noget tyder dog på, at der sker en øgning, idet man ventilerer mindre gennem næsen, hvor meget filtration sker, under træning. En hollandsk undersøgelse viste, at personer, som cyklede i Amsterdam, i gennemsnit havde syv gange flere mikropartikler i lungerne, end personer, som cyklede i landzoner. Forskerne mener, at dette i højere grad har negativ indvirkning på helbredet over tid, end på præstationsevnen under fysisk arbejde.

Bly ophobning

Bly er et tungmetal, som har en lang række skadelige effekter på kroppen. Efter indånding, absorberes bly i blodbanen, hvorfra det kan have en række skadelige effekter på kroppen. Flere ældre undersøgelser peger på, at der er større ophobning af bly hos løbere og personer, der cykeltræner i storbyerne sammenlignet med personer, som træner i landzoner. Heldigvis produceres i dag primært blyfri benzin, hvilket har reduceret koncentrationen af bly i byluften betydeligt, og derved nedbragt problemet.

Forureningseffekter vs. helbred

Undersøgelser viser, at den helbredseffekt, man får ved træning, langt overstiger den negative effekt, som forureningen har på kroppen under træning, hvorfor luftforureningen ikke skal ses som argument for ikke at træne. I stedet skal du forsøge at undgå træning i byernes myldretid, ligesom du skal sigte mod at undgå at træne op og ned af befærdede veje. I særlige tilfælde, hvor der er massiv smog i storbyer, kan træning være uhensigtsmæssig, men under ”normale” forureningsniveauer, bør det ikke være det argument, der afholder dig fra at træne.

   

Litteratur:

(1)       Johan de HJ, Boogaard H, Nijland H, Hoek G. Do the health benefits of cycling outweigh the risks? Environ Health Perspect 2010 August;118(8):1109-16.

(2)       Carlisle AJ, Sharp NC. Exercise and outdoor ambient air pollution. Br J Sports Med 2001 August;35(4):214-22. 

Forrige artikelFaste – fordele og ulemper

Næste artikelLysten er din værste fjende

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.