Nyheder

Multiresistent svamp spreder sig over kloden

Foto: Adobe Stock
24. april 2019

Vi har i flere år snakket om faren ved multiresistente bakterier, men det er ikke den eneste resistente trussel, vi står overfor. Svampen Candida Auris spreder sig nemlig verden over, og er ekstremt svær at slå ned og behandle.

Multiresistens betyder en svamp eller bakteries evne til at overleve, selvom den bliver udsat for medicin, der ellers burde slå den ned. Nogle er resistente overfor mange typer medicin, mens andre er resistente overfor de mest udbredte behandlingsformer.

Flere forskere tilskriver fremkomsten af multiresistente bakterier overforbruget af antibiotika i behandling af mennesker såvel som dyr. Den samme teori menes at gøre sig gældende, når det kommer til svampe.

Man bruger nemlig svampebekæmpende midler i stor stil i landbruget verden over, og tesen er, at det på samme måde som med bakterier, kan få svampene til at mutere og blive multiresistente. Dr. Rhodes, ekspert i smitsomme sygdomme, som har arbejdet med svampeudbrud på et hospital i London udtaler til New York Times:

– Vi driver det her frem (multiresistente svampe red.) med vores brug af bekæmpelsesmidler på afgrøderne.

Svampen vokser overalt

Svampeudbruddet i London var forårsaget af arten Candida Auris. Candida Auris kan vokse nærmest alle steder. På de hospitaler og stuer, hvor man har haft problemer med svampen, har man fundet, at den voksede på vægge, loft, senge, mennesker, gardiner og medicinsk udstyr. Det bliver blandt andet beskrevet i en rapport over udbrud på et spansk hospital, som varede i over ti måneder.

Candida Auris er svær at komme af med, og det er i sig selv problematisk, men særlig skidt er det, fordi den kan lede til infektioner i kroppen, som grundet Auris’ multiresistente natur, er svære at slå ned.

Svær at finde og vinde over

I løbet af de seneste fem år har man set udbrud i Venezuela, Spanien, England, Indien, Pakistan, Sydafrika og USA, hvor myndighederne har kategoriseret svampen som en seriøs trussel.

Og der er stor sandsynlighed for, at svampen har raseret flere steder. Det er i hvert fald konklusionen i rapporten fra Spanien, som beskriver, at svampen nemt bliver fejlklassificeret som en anden art.

Man ved ikke præcis, hvor Auris stammer fra, men man ved, at der findes fire forskellige grene af den, der er så forskellige, at de sandsynligvis er udsprunget fra forskellige dele af verden. Samlet er mere end 90 procent af infektioner med Candida Auris resistente overfor en type medicin, mens 30 procent er resistente overfor mere end to typer.

Epidemiolog Dr. Lynn Sosa udtaler til New York Times:

– Svampen er næsten uovervindelig og svær at identificere.

41,4 procent mistede livet på 30 dage

Derfor mener hun også, at den tager førstepladsen blandt multiresistente trusler. Farligst er den for mennesker, som har et i forvejen svækket immunsystem, det kan være små børn, ældre eller syge. Da svampen flyttede ind på det spanske hospital Politècnic Le Fe, døde 41,4 procent af de inficerede patienter indenfor 30 dage.

Og selvom man i løbet af de ti måneder, som rapporten her afdækker, arbejdede intensivt på at afskærme både inficerede og smittebærende patienter fra andre og med målrettet rengøring for at komme Candida Auris til livs, blev der ved med at dukke nye tilfælde op.

Muligvis flere dødsfald end antaget

Det er svært at opgøre, hvor mange der årligt dør af infektioner fra multiresistente bakterier eller svampe. En statistik mener, at der hvert år dør 23.000 mennesker af multiresistente bakterier, mens 2 millioner bliver syge. De tal kan dog vise sig at være konservative, skal man tro en gruppe forskere, som har prøvet at genestimere omfanget.

De mener, at tallet ligger nærmere 150.000 dødsfald årligt. Bare i USA.

Når der er så stor forskel i tallene skyldes det blandt andet manglende sygdomskoder for multiresistente infektioner i USA. Men noget tyder også på, at det kan skyldes fejlklassificering af infektioner – Candida Auris er svær at opspore som sådan –  men måske også, fordi der er manglende åbenhed om udbrud med multiresistente svampe og bakterier.

The New York Times har undersøgt fænomenet og kan beskrive, hvordan hospitaler hemmeligholder udbruddene for både patienter og offentlighed. Som en tidligere medarbejder hos CDC (Center for Disease Control) udtaler til avisen:

– Det er svært nok for professionelle at prøve at forstå de her organismer. Det er næsten umuligt at formidle det til offentligheden.

Forrige artikelAl den plastik, vi ikke ser

Næste artikelMobiltelefoner: Skru ned for strålerne