Nyheder

Musikalske prøvelser gavner

26. november 2013

Det kan være hårdt for nerverne at høre “Für Elise” for 117. gang på klaveret eller den skrattende kattejammer fra violinstrengene, men prøvelserne kan hjælpe dit barn resten af livet.

Musik er sundt. Det har længe været kendt, at musik kan modvirke stress og sænke blodtrykket, men nu har et studie fra Northwestern University i USA vist, at musikundervisning kan udvikle hjernen, så ændringerne stadig har betydning mange år efter.

Musikøvelser højnede reaktionsevnen

Man fandt ud af, at reaktionsevnen var hurtigere hos ældre mennesker, der havde spillet et instrument på et tidspunkt i livet end hos mennesker, der aldrig havde spillet et instrument. Det drejede sig om få millisekunder, når deltagerne skulle se og opfatte et tal, men den lille tidsforskel kan have stor betydning for ældre menneskers talforståelse.

De kognitive evner var forbedret selv mange år efter

Det pudsige var, at de pågældende forsøgspersoner ikke havde rørt et instrument i mange årtier, men hvis de blot havde spillet et instrument i fire år eller mere i barndommen og ungdommen, havde syslen tilsyneladende betydning for deres kognitive reaktionsevne i alderdommen.

Musik ændrer hjernen

Forklaringen kan ligge i, at øvelser med noder og musik stiller store krav til hjernen. Når vi anstrenger hjernen på denne måde, finder synapserne (kontaktfladen mellem nervecellerne i hjernen) nye veje at mødes. Det kan give nogle vedvarende strukturændringer i hjernen, som altså kan gavne de kognitive evner resten af livet.

Kilde: Metro.se

Forrige artikelHvilken and bør du vælge?

Næste artikelFem gode bud til vintersalaten