Sind

Når dit parforhold skal overleve ferien

25. september 2009

Romantik, fest og glæde – vi har alle en holdning til, hvad vores ferie skal handle om. Derfor er det en god idé at tage forventningerne op med sin partner og familie, inden ferien starter – og risikerer at slutte i skuffelse eller skilsmisse.

For nogen starter frustrationerne allerede inden, man begynder at planlægge ferien, i værste fald blusser disse frustrationer op under ferien, og for de hardest ramte resulterer det måske i skilsmisse. Ferien ender i hvert fald ikke med den portion af overskud og energi, den burde have leveret.

Mette Fenger er par- og psykoterapeut i Svendborg og har gennem årene hjulpet mange par i krise. Hun plejer at have rigtig mange henvendelser i denne tid, før sommerferien, hvor de første parforhold mærker ferien stramme. Og faktisk er det en god idé at komme problemerne i forkøbet, for selvom ferien gør problemerne tydelige, er det i dagligdagen den første indsats skal gøres for parforholdet. God ferieforberedelse omfatter mere end lige at pakke kufferten!

Brug frustrationerne positivt

– Jeg tror, noget af det værste for os mennesker er at opleve, at det er dødt mellem os, og hvis vi ikke kan skabe en livfuldhed, hvor vi er, prøver vi at skabe den andre steder. En exit kan være børnene eller arbejdet. Det er de mere legitime. De alvorlige kan f.eks. Være alkohol og affærer, fortæller Mette Fenger. – når vi så har sommerferie, begynder vi at mærke, hvor vanskeligt det er at skabe den kontakt, vi dybest set længes efter. Og så kommer frustrationerne, som vi tit betragter som noget negativt.

Men Mette Fenger vil gerne formidle, at ferien kan være alle tiders mulighed for at se på frustrationerne som noget positivt, som en mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Vi mangler blot redskaberne til at komme ud af vores fastlåsthed.

– Der ligger det i frustrationerne, at vi meget let falder for det komplementære, det modsætningsfyldte. Hvis du bliver fascineret af din kone, fordi hun måske har det spontane og handlekraftige, så falder du netop for det, som du måske selv savner. Omvendt falder hun for nogle sider, som du har, men som hun selv savner at få mere kontakt med. I starten er vi fascineret. Så kan vi sige: Ih, hvor er du spontan! Hvor er du handlekraftig!

– Efter forelskelsen, der som regel varer omkring 27 måneder, begynder frustrationerne at komme. Så begynder vi at kritisere partneren for det, vi oprindelig dybest set faldt for: ”Hvorfor er du altid så uansvarlig og dominerende osv.”

Husk fascinationen

Mette Fenger medgiver, at her selvfølgelig er tale om en ubevidst proces, men rent klinisk kan man se, at man falder for personer, der har nogle af de positive og negative sider, som vores forældre havde, og det er de negative sider, der skaber frustrationer.

– Det første råd, jeg vil give forud for ferien er: Tænk på, at det, du faldt for hos din mand, f.eks. at han er god til at slappe af, dybest set er det, du selv skal udvikle. Hvis du har en frustration, så har det 90 pct. med din egen historie at gøre. De 10 pct. har med din partners adfærd at gøre. Han gør et eller andet, som trykker på en knap, som aktiverer alt det gamle, og så kan du spørge dig selv, hvad savnede du dengang, som du længes efter nu?

– Det andet råd er: Stop al kritik, men vær opmærksom på, at under al kritik har vi nogle længsler. Under kritikken er vi små børn, som længes efter at få noget. Og ved at vi beder om det uden at kritisere, får vi som regel det, vi gerne vil have. Især hvis vi gør det synligt og konkret og målbart. Men kritik forstærker faktisk de sider, vi egentlig ønsker at ændre på, sådan at partneren fjerner sig – for hvem har lyst til at være sammen med et kritisk menneske?

– Amerikaneren John Gottman har bl.a. skrevet om de negative hestekræfter, vi skal undgå, og det er sådan noget som sarkasme, at buse ud med tingene uden at banke på først, at rejse et ”jerntæppe”, hvor man enten forsvarer sig eller går sin vej. Gottman har lavet en undersøgelse, som viser, hvad der karakteriserer de to ud af fem par, der faktisk trives. Hvad er det, de gør, som andre ikke gør, og hvad kan vi lære af de par? Her nævner han otte trin, som man bør være opmærksom på – og de kan være rigtig gode råd for ferien og dagligdagen.

Lyt til hinanden!

Noget, der virkelig kan fastlåse parforholdet, er, at vi ikke lytter ordentligt til hinanden, mener Mette Fenger.

– Dialogen kommer tit til at handle om, hvem der har ret, og dér vil jeg råde folk til at begynde at se forskelligheden som en værdifuld ting. At vi ser den person, vi er gift med eller er sammen med, som den vedkommende virkelig er, og ikke som den, vi synes, han/hun skulle være. Når man giver plads til forskellighed, selv om man ikke er enige, bliver livet meget mere spændende.

– Det aller-allervigtigste, er empatien. Det, at du prøver at gætte på, hvilke følelser den anden har. Jeg tror, at hvis vi har empati, så er der fred her i verden. Men har vi den ikke, kan vi komme til at dehumanisere vores relationer. Har vi indlevelsesevnen, kan vi rent faktisk ikke såre et andet menneske, fordi så lever vi os ind i, hvordan partneren har det.

– Så ved man, at seksualiteten er vigtig, altså den fysiske kontakt. Man ved, at seksualitet skaber ro, afslappethed, og der skabes endorfiner, kroppens egne smertestillende og opkvikkende stoffer. Hvis seksualiteten er gået i stå, skal man ikke vente den kommer tilbage af sig selv. Det gør den ikke. Man skal heller ikke vente, at et godt parforhold automatisk vender tilbage. Man skal selv begynde og sige: Hvad er det for et parforhold, en ferie, et liv jeg gerne vil have – og så begynde at skabe det!

Skab overraskelser

Mette Fenger knytter det med endorfinerne sammen med en iagttagelse i Zoologisk have. Der var to bure med fugle i. I det ene bur fik de foderet, ærterne, kontinuerligt fra en automat, og der var fuglene helt passive. I det andet bur kom dyrepasserne mere tilfældigt, mindre forudsigeligt, med maden. Her var der langt mere livfuldhed.

– Overraskelser er rigtig godt for parforholdet. Ferien giver gode muligheder for at skabe overraskelser. Du skal blot huske, at du ikke laver en overraskelse, som du selv synes er en overraskelse. Måske skulle du allerede nu begynde at skrive små noter om, hvad din partner ville sætte pris på. Men husk, at meget tit er det, der er en overraskelse for din partner, ikke det samme for dig selv!

– Omkring vreden siger mange: Skal jeg ikke have lov at være vred? Vrede er da en følelse! Ja, vrede er en følelse, men måden vi forvalter vreden på, har enorm betydning. Hvis man buser ud med sin vrede, skaber det utryghed hos partneren og børnene, men hvis man derimod gør vreden forudsigelig: ”Jeg er vred over det og det, og jeg ved, at størstedelen har med mig og min historie at gøre,” altså hvor man selv tager ansvaret for den vrede, så har man en helt anden situation.

Kend din partner

Grundtemaet, det vigtigste element omkring det at have en god ferie, er ifølge Mette Fenger ordet bevidsthed. Jo mere vi kender til hinan dens bagage, des bedre undgår vi at træde på de landminer, vore forældre har plantet omkring os. Ikke fordi de var dårlige mennesker, men uanset hvilken familie vi kommer fra, er der altid noget, vi ikke har fået – så et rigtig godt spørgsmål inden ferien, det er at spørge sin partner: Hvad kunne du egentlig længes efter fra mig?

– Det afhænger også af, hvilken proces vi befinder os i inden for ægteskabet. Det er selvfølgelig fantastisk at tage på ferie, når man er i den første forelskelse. Man er på dopamin, som omdannes til noradrenalin. Man er så at sige tvangspræget optaget af den udkårne. Men så begynder det at ændre sig. Kroppen kan som før nævnt max holde til det i 27 måneder, så begynder frustrationerne at komme.

– Hvor længe varer frustrationerne? De varer resten af livet, så derfor er vi nødt til at lære at håndtere og bruge de her frustrationer, for ellers sker der det, at enten bliver folk skilt, og der er rigtig mange trusler om skilsmisse efter ferien, eller også lever de et parallelt liv. Hvis man bliver skilt og gifter sig igen, er skilsmisseprocenten endnu højere, fra 50 første gang til cirka 64 procent i andet ægteskab. Bare jeg skifter partneren ud, skal det nok gå! Den holder ikke, for man glemmer, at man selv følger med.

Mette Fenger har et godt råd som afslutning: – når du mærker de stærke følelser i frustrationen, så gør det modsatte af det, du plejer at gøre. Bliv i kontakten i stedet for at trække dig tilbage eller forsvare dig. Giv udtryk for din sårbarhed, for det er i det felt, du bliver mødt og får indføling. Jo mere man kender til hinandens historie og forstår baggrunden for hinandens reaktioner, des mindre magtkamp og des større harmoni vil man opleve.

Gottmans otte trin

Dette var karakteristisk for par, der trives:

1. Kendskab til hinandens verdener. Var oprigtigt nysgerrige efter at lære hinandens verdener at kende. ”Du har dit landskab, jeg har mit,” og de var meget interesserede i at lære den andens landskab at kende.

2. At huske det positive. De var gode til at anerkende og værdsætte de små positive ting i dagligdagen.

3. At række ud. Var gode til at reagere på de små udspil fra deres partner. Den, der giver sig selv lov til at tage imod kærlig omsorg fra sin partner, og som selv giver kærlig omsorg, skaber følelsesmæssige bånd, der er væsentlige i et parforhold.

4. Vi-formen. Planlagde deres liv sammen. De var måske ikke altid enige, men planlagde det store billede i deres liv sammen og bestræbte sig på at støtte hinandens drømme. De tog ikke på egen hånd beslutninger, der havde med fællesskabet at gøre.

5. Den konstruktive diskussion. De var gode til at ”gå over broen” til hinandens ”landskaber”, erkende det værdifulde i forskelligheden og sætte sig ind i den andens måde at opleve verden på. De var ikke altid enige, men viste ikke foragt ved f.eks. at rulle med øjnene eller komme med barsk kritik.

6. Accepterede indflydelse. Var villige til at erkende, at der var noget rimeligt i det, deres partner sagde eller ville opnå. De succesfulde partnere er mere villige til at komme med indrømmelser i stedet for at komme med kategoriske afvisninger.

7. Effektiv genforening. Var gode til at udbedre uoverensstemmelse eller rette op på mislykkede forsøg på at etablere forbindelse, reparere hvad der var gået i stykker. Lærte af de konflikter, de havde været i.

8. Undgik fastlåsthed. Partnerne kunne stadig af og til være irriterede over den anden parts adfærd og holdninger. Men de havde en evne til at mindske irritationen ved at forstå og understøtte de underliggende drømme bag partnerens engagement og optagethed i forhold til stridsemnet.

Forrige artikelFeriens glæder og bivirkninger

Næste artikelFit for ferien: 10 forslag til en aktiv ferie