Nyheder

Ny forskning: Aloe vera kan afhjælpe tryksår

Foto: Adobe Stock
27. marts 2019

Tryksår er et udbredt problem for indlagte patienter. Op imod 43 procent får tryksår i nogen grad under indlæggelse, hvilket kan forlænge hospitalstiden og give både smerter og infektion. Men ny forskning peger på, at aloe vera kan være med til at beskytte huden mod sårene.

Et iransk studie fra 2018 har undersøgt aloe vera-plantens indvirkning på tryksår. I undersøgelsen sammenlignede man to grupper af patienter, som ud fra en række kriterier havde samme risiko for at udvikle tryksår. De måtte blandt andet ikke have en øget disponering for sår grundet eksempelvis diabetes. De skulle være forventet indlagt lige lang tid. Være i en sammenlignelig aldersgruppe. Måtte ikke have haft tryksår inden indlæggelse – bare for at nævne nogle af kriterierne.

I sidste ende havde man en kontrolgruppe og en eksponeret gruppe med henholdsvis 38 og 39 patienter i hver. Man undersøgte så plantens indvirkning på udviklingen af tryksår i et trippel-blindt studie, hvor hverken sygeplejerskerne, deltagerne eller analytikerne vidste, hvem, som havde fået aloe vera-gel og hvem, som havde fået en placebo-gel.

Alle deltagerne modtog den almindelige behandling og forebyggelse mod tryksår ud over gelen. Det betyder, at sygeplejerskerne tilså de udsatte områder, sørgede for at aflaste dem, og at de skulle skifte position hver anden time. Ved forsøgets afslutning kunne man se en statistisk signifikant forskel på udviklingen af tryksår og dertilhørende gener i de to grupper.

Mindre smerte – færre sår

I gruppen, som var blevet behandlet med aloe vera som supplement til den ordinære pleje, så man markant færre sår og senere udvikling af smerter i de udsatte områder. Efter 10 dage havde en patient i den eksponerede gruppe fået tryksår på hoften. Det gjaldt for tre i kontrolgruppen. To patienter i den eksponerede gruppe havde tryksår på bagdelen, mens otte i kontrolgruppen havde.

Der var også forskel på, hvornår patienterne i de to grupper begyndte at opleve smerter i området, og hvordan de oplevede udviklingen af dem over de ti dage

For patienterne i aloe vera-gruppen begyndte smerterne først den niende dag – to dage efter kontrolgruppen. Smerterne i den udsatte gruppe havde også en statistisk signifikant nedgang på dag otte, ni og ti i forhold til kontrolgruppen, hvor smerterne tog til fra dag syv og frem.

Unik kombination til fremme af sårheling

Aloe vera-planten er blevet brugt i medicinsk behandling siden år 1500 f.Kr. i blandt Kina og Grækenland. Og det er ikke så mærkeligt, når man ser på plantens indhold. Man ved nemlig, at den indeholder 20 forskellige mineraler, 20 aminosyrer samt en vifte af vitaminer og vand. Blandt andet kan kobber, jern, calcium, zink, magnesium og vitamin A, B, C, E og B12 fremhæves.

Studier har også påvist, at planten hæmmer thromboxan i kroppen. Thromboxan bremser sårheling. Det betyder altså, at planten fremmer heling, og i processen reducerer den inflammation. Planten indeholder også polysakkarider, som øger kollagenproduktionen i sårene og ændrer kompositionen af kollagen ved at øge tværbindingen, som i sidste ende får sår til at hele hurtigt.

Derfor er aloe vera også blevet brugt i behandlingen af forskellige hudsygdomme amt mindre brandsår, liggesår og nu måske tryksår.

Tryksår er et stort problem for danske patienter

– Der er ingen tvivl om, at det er et godt og seriøst studie. Så det tyder jo på, at aloe vera er en glimrende løsning, hvis man vil beskytte huden. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at tryksår jo er en skade, man får fra tryk, så vi må ikke glemme, at det først og fremmest handler om patientens sidde- og liggestillinger. Men rapporten viser, at aloe vera er et fint supplement og kan give en ekstra sikkerhed, udtaler overlæge på Videnscenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital Bo Jørgensen. 

Tryksår er et stort problem i Danmark. Faktisk viser det iranske studie, at patienter i Danmark lider af tryksår i højere grad end patienter i både Spanien, Tyskland, Jordan, Irland, Belgien og flere andre lande. Det er problematisk, fordi sårene er smertefulde og kan påvirke den overordnede sundhedstilstand både fysisk og psykisk.

Det kan også have alvorligere konsekvenser. Et engelsk research center har rapporteret, at risikoen for, at en patient dør, er to-seks gange større, hvis de har tryksår, ligesom indlæggelsestiden kan blive forlænget med op til en måned. Bo Jørgensen udtaler:

– Jeg er glad for, at der bliver lavet studier, der fokuserer på tryksår, for det er et stort problem.

Forrige artikelIngen konsekvenser for kræftfremkaldende stof i fødevarer

Næste artikelEr der hormonelle ubalancer bag din stress?