Nyheder

Ny klimastrategi: Frihed under klimaansvar

Foto: Adobe Stock
28. august 2018

Økologisk Landsforenings har frigivet deres nye klimastrategi. Den indeholder ni konkrete mål, der skal skubbe landbruget i en grønnere retning og en bøn til politikerne om reformer og økonomiske incitamenter, der kan styrke udviklingen.

For uger siden luftede vi de overordnede rammer i Økologisk Landsforenings nye klimastrategi, og nu er vi klar til at tage dig med på en rejse ned i detaljerne. Strategien indeholder ni mål rettet mod det økologiske landbrug og syv principper og anbefalinger til politiske reformer. Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, siger i foreningens pressemeddelelse:

– Klimaet kalder på handling. Og når den handling skal komme fra landmænd, er det vigtigt, at den nye politik for alvor motiverer landmændene. Vi foreslår, at politikere giver landmænd meget stor frihed til selv at vælge, hvilke klimahandlinger de udfører på gården for at nå̊ i mål med klimaforbedringer.

Der skal være frihed under klimaansvar.

Han taler for, at det politiske klima skal understøtte det globale. Men om Per Kølster får politisk støtte, kan klimaet ikke vente med at få svar på. Derfor er økologerne også allerede trukket i arbejdstøjet for at starte den grønne omstilling. Et sted at tage fat er i mulden.

Bidrag i jordhøjde

En af de helt store syndere i landbrugets udledning af drivhusgasser er lattergassen. Den dannes i jorden, når de naturlige bakterier begynder at lege med kvælstof. Derfor er det et mål at optimere kvælstof-inputtet i jorden og reducere udledning af lattergas. Det skal blandt andet lykkes ved at tilpasse kvælstofmængden bedre til typen af afgrøder og udnytte teknologiens muligheder.

Og der er flere gode klimabidrag at finde i jordhøjde. Et andet mål handler nemlig om kørespor på markerne. Ved at have faste kørespor får jorden nemmere ved at holde på vand og næringsstoffer, og risikoen for lattergasudslip mindskes. Det betyder også, at jordens mikroorganismer forstyrres mindre. De faste kørespor gør også, at jorden ikke skal bearbejdes så meget, og på den måde kan dieselforbruget reduceres.

Rodnettet i jorden skal også forbedres for at holde på fugt og næringsstoffer. Det skal ske ved at plante flere buske og træer, som også vil have en gavnlig effekt på CO2 i atmosfæren og fungerer som levesteder for bestøvere og insekter. Floraen vil enten blive plantet som en integreret del af sædskiftet eller på områder, hvor der ellers er lavt udbytte.

Den nye linje handler om at gøre økologi lige dele grønt og rødt. Men der er også fokus på dyrene i udspillet, og modsat hvad nogen måske vil sige, så kan et godt, langt ko-liv også være godt for klimaet.

Den klimavenlige ko

– Det interessante, som tit overrasker folk, er dyrenes sundheds betydning for deres klimabelastning. Jo længere de lever, deres mindre belaster de klimaet, fordi der er en periode, når man for eksempel skal have nye kalve, hvor de ikke producerer noget, siger Per Kølster.

Hvis man har stor udskiftning i sine køer, er der med hver kalv en periode, hvor de ikke producerer noget, men til gengæld belaster klimaet med deres blotte tilstedeværelse. Det er altså godt for klimaet, hvis den enkelte ko lever længere. Det er også godt, hvis koen er rask, fordi det giver flere effektive produktionsdage gennem livet, og det bonner positivt ud på udledningen af drivhusgasser per kilo produkt, og der vil være brug for færre køer til samme produktionsmængde.

– Vi skal have vores køer til at være sunde og leve længere. De økologiske køer lever allerede længere end de konventionelle, men vi vil gøre det endnu bedre, siger Per Kølster.

For at få sundere og mere klimavenlige køer vil man have fokus på blandt andet produktionssystemet og foder. Faktisk kan foderet også være med til at sænke koens udslip af CO2, ved ganske simpelt at få dem til at prutte mindre.

Landbruget er en klimasynder. Men de økologiske landmænd vil med den nye strategi tage ansvar for klodens fremtid. De vil ændre deres produktionsvilkår, og de vil tale for et generelt mindre kødforbrug.

Om de bliver bakket op af politiske reformer, der skal styrke den teknologiske udvikling og give støtte til de klimavenlige landmænd, vil efteråret vise. Her skal der nemlig forhandles om en ny klimaplan for de kommende år.

Du kan læse hele strategien her:

https://okologi.dk/

Forrige artikelHjælp din hjerne

Næste artikelSkal man være bange for kokosolie?

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.