Nyheder

Ny trend: Folk får penge for at leve sundere

25. september 2008

Samfundet sparer muligvis penge ved at betale folk for at droppe deres usunde livsstil.

Er det en god idé at betale mennesker med en usund livsstil for at lægge deres dårlige vaner på hylden? Måske – måske ikke. Men debatten kører lige nu i USA, hvor fænomenet Pay for Performance for Patients, P4P4P, angiveligt er ved at brede sig. Kan spare sundhedsudgifter Baggrunden for konceptet er en tese om, at hvis folk kommer hurtigere ud af en dårlig og sygdomsfremkaldende livsstil, vil samfundet i sidste ende spare store summer på sundhedsbudgettet. Og eftersom mange mennesker har uhyggeligt svært ved at holde op med at ryge, skære ned på alkoholforbruget eller lægge kosten om, kunne lidt kontanter måske virke motiverende… Professor: »Ikke dansk tankegang« Professor Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed: »Jeg kommer direkte fra et møde i regeringens forebyggelseskommission.Vi har drøftet alle mulige måder at få folk til at leve sundere på. Men at honorere dem for at kvitte de dårlige vaner har vi godt nok ikke været inde på«, siger Morten Grønbæk til politiken.dk. »Jeg kan dog sagtens forestille mig, at der – i hvert fald på papiret – kan være en vis sundhedsøkonomisk gevinst ved ideen. Eksempelvis hvis man ved at få folk til at kvitte tobakken kan forebygge KOL, rygerlunger, som er en stor samfundsudgift over en meget lang årrække«. »Der kan med sikkerhed også spares mange sundhedsudgifter ved at få flere til at tabe sig og derved forebygge diabetes 2«, siger Morten Grønbæk. Sundhedsprofessoren ser dog ideen som 'meget amerikansk'. »Det med at betale er ikke en dansk tankegang. Herhjemme finder vi det klogest, at man overbeviser folk om, at det er vigtigt at forebygge sygdom ved at leve sundt. Så jeg tror ikke, at ideen vil vinde indpas i Danmark«, siger Morten Grønbæk. Usunde patienter: »Fin idé« Patienterne er tilsyneladende delte på spørgsmålet. I en undersøgelse, der til oktober offentliggøres i tidsskriftet Journal of General Internal Medicine, er 515 amerikanske patienter, der sad i venteværelserne hos praktiserende læger, blevet spurgt om deres holdning til ideen om P4P4P. Rundspørgen viser, at konceptet især er populært blandt rygere og overvægtige. De synes, at det ville være en fin idé at få penge for at gøre noget ved deres dårlige tobaks- og spisevaner. Måske – svarede de 'usunde' – er det den eneste effektive måde at få os til at ændre livsstil. Usikker effekt De hidtidige undersøgelser af metodens effektivitet har ikke givet et klart billede af, om P4P4P virkelig giver de ønskede resultater i praksis – altså at folk vitterlig ændrer deres livsstil radikalt, fordi de betales for at gøre det. Resultaterne har været modstridende, oplyser forlaget Springer, der udgiver Journal of General Internal Medicine.
Kilde: Politiken

Forrige artikelOverlæge: Brug smertestillende med omtanke

Næste artikelFølg fire gode råd og halvér din dødsrisiko