Sind

Nye teorier og viden: Dine tanker styrer dine celler

24. oktober 2011

Forskeren, Bruce Lipton, har fundet dokumentation for, at “livets hemmelighed” findes i den syv milliontedele af en millimeter tykke membran, hver eneste af cellerne i vores krop er udstyret med.

Mellem en tredjedel og to tredjedele af al helbredelse skyldes placeboeffekten. Folk tror, at de er helbredt, og det virker. Og ikke bare i uskyldige forsøg med hovedpine, der forsvinder, hvis man giver forsøgspersoner kalkpiller, de tror, er panodiler. Der findes eksempler på, hvordan overbevisningen om, at man har gennemgået en operation kan helbrede, som om man var blevet opereret, selvom det kun var en “snyde-operation”. Med andre ord – vores overbevisninger om virkeligheden påvirker virkeligheden.

Ingen forskere stiller i dag spørgsmålstegn ved placeboeffekten, der er dokumenteret til overflod. Men samtidig har meget få forskere været nysgerrige efter at undersøge, hvad den videnskabelige baggrund er for placebo-mysteriet, som gør op med den gængse forestilling om, at det er vores gener,  der er det altdominerende kontrolsystem for opbygningen og udviklingen af cellerne.

Nu udfordrer nye forskningsresultater genernes position, samtidigt med at forskningen giver en mulighed for at forstå placeboeffekten videnskabeligt.

Biologen, Bruce Lipton, vækker i disse år opsigt som talsmand for en “ny biologi”, der blot ser generne som planskitsen til udviklingen af vores celler. Ikke som den dominerende faktor.

– De data, vi har i dag, viser, at ti – måske endda kun fem – procent af de mennesker, der er syge, er blevet det på grund af deres gener. 90-95 pct. har altså fine og raske gener, men er alligevel blevet syge.

– Min forskning viser, at det er miljøet, der kontrollerer cellerne, og at det er vores overbevisninger, som er den dominerende faktor.

Derfor er det simpel logik, at man kan ændre cellernes skæbne ved at skifte miljø og overbevisninger. Og det er jo også det, der sker gang på gang, når folk helbreder sig selv. De ændrer den måde, de lever og tænker, og når de gør det, tager de magt over deres gener og bliver helbredt.

– Konventionel videnskab lærer dig, at du er et offer for dine gener, mens det i den nye biologi er dig, der har magten, siger Bruce Lipton.

Cellens membran kan høre dine tanker

Det var en kæmpe sensation, da forskerne i midten af sidste århundrede opdagede genernes betydning for vores cellers udvikling. “Livets hemmelighed er opdaget”, kunne man læse på forsiden af formiddagsbladene.

Bruce Liptons forskningsresultater viser, at “livets hemmelighed” findes i den syv milliontedele af en millimeter tykke membran, hver eneste af cellerne i vores krop er udstyret med. For hold nu godt fast: Den kan, ifølge Lipton, “høre” vores tanker. Eller måske snarere vores ubevidste overbevisninger, for  dem er der langt mere power i, end der er i vores dagsbevidsthed. Stærke overbevisninger er bærere af kraftig energi. Denne energi bliver “oversat” til materie af cellemembranen. Og sådan folder livet sig ud.

– Din oplevelse af verden afgør, hvilke stoffer hjernen sender ud i blodet. Hvis du ser én, du er forelsket i, så udløser du stoffer, der er sunde for cellerne. Det er meget simpelt. Tænk blot på perioder, hvor du var forelsket. Var du ikke fuld af sundhed og energi? spørger Bruce Lipton, der får mere og  mere lydhørhed for sine kontroversielle teorier. Han har været gæst i hundredevis af radio- og tv-shows, hovedtaler ved flere konferencer, og hans bog “Biology of Belief” (der er oversat til dansk: Intelligente Celler) er blevet en bestseller.

En kvantefysisk åbenbaring

Einsteins usynlige kvanteunivers repræsenterede en lidt flippet gren af fysikken, da Bruce Lipton var universitetsstuderende i midten af 60´erne. Han valgte kvantefysikken fra, og nåede langt ind i sin karriere uden at vide noget særligt om den.

Stort set ingen biologer, og meget få forskere i øvrigt, havde formået at anvende kvantefysikken konstruktivt i deres forskning, da Lipton i en boghandel i en lufthavn var på udkig efter en kriminalroman til sin flyvetur. Hans øjne faldt tilfældigt på bogen “The Cosmic Code: Quantum Physics as the  Language of Nature” af Heinz Pagels. Uden nogle forventninger købte han den.

Da flyet landede i næste lufthavn, befandt han sig i en tilstand af intellektuelt chok. For hvad var det, Einstein havde bevist?: Stof kan ikke med sikkerhed fastslås at eksistere, for kigger man ind i atomet, så er der ingenting. Det dukker simpelthen op ud af det blå. Stof er i virkeligheden energi, og hver eneste stoflige struktur udsender en enestående energisignatur.

Det gik op for Bruce Lipton, at lige så fremragende hans forskningsresultater passede ind i Einsteins univers, lige så dårligt passede de ind i Newtons, som langt hovedparten af forskningsverdenen arbejder indenfor. Her kan man på tryg afstand iagttage fysiske objekter med afstand imellem reagere på  hinanden.

Ifølge Lipton er det en måde at forstå verden på, som er holdbar, når det gælder den måde større objekter – med planeterne som de største –bevæger sig i forhold til hinanden. Men nede på celleniveauet, der hvor det hele bliver sat i gang fra, er det kvantefysikken, der regerer.

– Kvantefysikken bryder fuldstændig med den traditionelle opfattelse af verden, som stadig er den fremherskende. Det usynlige magnetiske felt i og omkring alle fysiske objekter er for Einstein den dominerende faktor for objekternes udvikling. Alt er bundet sammen af elektromagnetiske energibølger, som sender til hinanden.

– Hvis du vil ændre en struktur, er det derfor mest effektivt at ændre på det magnetiske felt, der styrer den, siger Bruce Lipton.

Et nyt verdensbillede for celler

Denne nye forståelse af det univers, biologien udfolder sig i, gjorde, at forsøgene hjemme i laboratoriet nu gav endnu mere mening. Bruce Lipton dyrkede vævskulturer af de klonede entodelceller, som beklæder blodkarrene. Når han forsynede dem med næringsstoffer, bevægede de sig “med åbne  arme” hen mod dem. I giftige omgivelser trak de sig væk. I begge tilfælde med forandringer inde i cellen som følge.

Det mest bemærkelsesværdige var, at de stoffer, der udløses direkte fra sindet, tilsidesatte de signaler, der kom lokalt fra kroppen. Studerede han, hvordan cellen reagerer på en proteinreceptor, der svarer til histamin (et stof, kroppen udskiller som en slags nødalarm), svarede effekten nogenlunde til,  hvis han udsatte cellen for adrenalin, som er et stof, der kommer direkte fra reaktioner i bevidstheden og sætter sig igennem via centralnervesystemet. Men hvis cellen blev udsat for begge stoffer på én gang, så var det adrenalinen, der overtog styringen. Altså det stof, der kom via hjernen og  nervesystemet.

Disse resultater er for Bruce Lipton dokumentationen på, at cellen for det første udvikler sig og ændrer sig i et dynamisk samarbejde med omgivelserne. For det andet at den højest rangerende spiller i dette samarbejde er vores eget sind.

– Der findes maskiner, som kan måle tankevirksomhed uden, at de rører fysisk ved hovedet. Et klokkeklart bevis på, at tankerne eksisterer udenfor os selv. Behøver vi mere dokumentation på, at vores bevidsthed står i forbindelse med et magnetisk felt, som er styrende for vores cellers udvikling?

– Min forskning beviser, at virkeligheden bag placeboeffekten er, at dine tanker bliver broadcastet ud i det magnetiske felt, hvor cellemembranen læser signalerne. Det åbner op for helt nye perspektiver, for hvis vores grundlæggende overbevisninger styrer cellernes udvikling, så er der jo rigtig god  grund til at arbejde med dem, siger Bruce Lipton.

Celler lytter til underbevidstheden

Hvis man skal arbejde personligt med sinegrundlæggende overbevisninger, er der, ifølge Lipton, én fælde man skal undgå at falde i.

– Det er vigtigt at huske på, at det er vores underbevidsthed, og ikke vores dagsbevidsthed, der er den helt afgørende udslagsgivende faktor. Underbevidstheden er langt kraftigere og langt mere effektfuld end bevidstheden. Det nytter derfor ikke noget bare at gå rundt og fortælle sig selv, at man har  et perfekt helbred, hvilket rigtig mange uden held har forsøgt sig med indenfor positiv tænkning, hvis din underbevidsthed siger noget andet. Og råber meget højere.

– Derfor skal man interessere sig for, hvad underbevidstheden er, og hvordan man påvirker den, for at få den ønskede virkning ud af et holdningsskift. Der findes masser af gode teknikker, og en del af dem kan du finde på min hjemmeside www.brucelipton.com.

– Derudover skal man huske på, at man også er oppe imod alle andre menneskers overbevisninger, der blander sig lige så meget i det magnetiske felt som én selv. Det er en stor udfordring at lave en forandring, når man lever i en verden, hvor alle siger til én, at man er et offer.

– Det kan derfor være en god idé at omgive sig med mennesker, der understøtter dig i troen på, at du har magten. For hvis dit liv er baseret på, hvad du tror, så bliver du et offer, hvis du tror, du er det, siger Bruce Lipton.

 

Bruce Lipton

Bruce Lipton startede sin karriere som cellebiolog som underviser på Wisconsin universitetet. Her udviklede han, sammen med kollegaen, Ed Schultz, en teknik til vævstransplantation, som viste, at generne styres af deres omgivelser. Senere, da han arbejdede på Stanford universitetet, kunne han  dokumentere, at det miljø, der arbejder gennem cellemembranen, kontrollerer kroppens cellers adfærd, og at den mest styrende faktor er det menneskelige sind. Efterfølgende har andre videnskabsmænd bekræftet Liptons koncept og idéer i adskillige videnskabelige publikationer.

Forrige artikelHelseteket: Stærk plante mod udbredt sygdom

Næste artikelMælk beskytter mod vira