Nyheder

Nyttedyr mindsker brug af pesticider

13. oktober 2015

Pesticidrester er ikke så stort et problem i dansk frugt og grønt som udenlandsk. Danske gartnere er gode til at bruge nyttedyr.

I gamle dage var det stærke heste, som hjalp landmanden på markerne. I dag er galmyg og snyltehvepse blandt de tusindvis af små nytteinsekter, som strategisk bliver placeret af de danske gartnere. Formålet er at holde skadedyr, plantesygdomme og ukrudt nede ved hjælp af deres naturlige fjender, og det gør de danske gartnere så godt, at de er verdensførende i biologisk bekæmpelse af skadedyr og ukrudt.

Færre pesticider i dansk frugt og grønt

Danmark er det land i verden, der har færrest pesticidrester i frugt og grønt. Så hvis du ikke altid kan vælge økologisk, er det en god idé at vælge dansk. Det skyldes blandt andet, at de danske gartnere er førende i udnytte naturens egne våben mod svampe, ukrudt eller insekter i afgrøderne.

De små dyr og svampe går ind og gør det arbejde, som man ellers ville gøre med kemisk bekæmpelse, forklarer tomatgartner Mads Pedersen. Mads har sit eget tomatgartneri på Fyn, Alfred Pedersen & Søn, hvor han hver uge sætter tusindvis af små nyttedyr ind for at bekæmpe sygdomme og skadedyr i produktionen.

– Det er ligesom, når man bruger en kat til at fange en mus. Musen bliver ikke resistent over for katten, som skadedyr og svampe kan blive det over for pesticider. Har man et gartneri, har man et spisekammer, som nogle gerne vil ind i, så det gælder om kun at lukke de rette ind til tag selv-bordet. Derfor er den her metode super smart, siger Mads Pedersen.

Smådyr på flaske

Ifølge Dansk Gartneri benytter de fleste danske frugt- og grøntgartnere sig i dag af de små hjælpere i form af dyr og svampe, og selvom det kan lyde kompliceret, er det faktisk ganske enkelt. Gartnerne drysser simpelthen de små nyttedyr på planterne fra en flaske eller hænger små poser, hvor nyttedyrene bor og arbejder fra, op i gartneriet.

Metoden er i brug over hele verden, men Danmark er foregangsland på området og i mange danske gartnerier undgår man helt sprøjtemidler. Lene Sigsgaard forsker i biologisk bekæmpelse på Københavns Universitet, og hun peger på flere grunde til, at Danmark i dag står så stærkt inden for biologisk bekæmpelse.

– Politisk set har man været med til at skubbe udviklingen på vej gennem en stram regulering af pesticider, så det har været lettere for landmændene at bruge biologisk bekæmpelse. Derudover har danske gartnere et højt vidensniveau, og med danske firmaer, der er specialiseret i biologisk bekæmpelse og et fornuftigt samspil med forskningen, er Danmark kommet langt frem i skoene. Det kommer de danske forbrugere til gavn, fordi de dermed får frugt og grønt uden eller med færre rester af pesticider, siger Lene Sigsgaard, lektor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Øget fokus på naturlige alternativer

Igennem de sidste 10 år er anvendelsen af nyttedyr i de danske gartnerier vokset stødt, og den udvikling forventer Dansk Gartneri vil fortsætte fremover, fordi fokus på sundhed, og det vi indtager, fortsat stiger. Desuden er Danmarks adgang til pesticider af tekniske årsager begrænset, og det vil i sig selv kunne øge fokus på at finde alternative bekæmpelsesmetoder.

Kilde: Dansk Gartneri

Forrige artikelMRSA 398 koster sundhedsvæsenet millioner

Næste artikelBoom i vaccine-erstatninger