Nyheder

Økologiske eller bæredygtige fisk?

29. august 2016

Den konventionelle fiskeproduktion har store konsekvenser for økosystemet. Med økologi-mærket og MSC-mærket kan du heldigvis købe fisk med god samvittighed. Men der er stor forskel på de to former for fiskeproduktion.

 

Når du køber konventionelle fisk, kan du ikke vide, om du står med en truet yellowfin tun i hånden, eller om du har fingrene i et produkt, der har kostet skildpadder og delfiner livet undervejs.

Heldigvis findes der produkter af økologiske og bæredygtige fisk. Her er fiskenes velfærd højtprioriteret, og produktionen af fiskene skal være så skånsom for miljøet som muligt.

Men selvom der er mange ligheder, er der stor forskel på økologiske fisk og bæredygtige fisk.

 

Økologi: kontrolleret produktion

EU sætter strenge krav for økologi-mærkede fisk. Fiskene skal være opdrættet i dambrug med max 25 kg fisk per 1000 liter vand. Vandet i dambruget skal være af høj kvalitet og må ikke indeholde forurenende stoffer.

Hjælpestoffer som kloramin og formalin, som bliver brugt til at desinficere udstyr og justere vandkvaliteten, må ikke bruges i økologisk fiskebrug, lige som der heller ikke må bruges farvestof. I konventionelt fiskebrug bliver der flere steder brugt farvestof til for eksempel at gøre laksekød mere rødt.

Fiskenes frokost er heller ikke ligegyldig. De skal have økologisk foder uden genmodificerede stoffer.

 

Frie fisk med MSC-mærket

Vilde fisk, der svømmer i havet, kan ikke få økologi-mærket. Det skyldes, at man ikke kan kontrollere deres foder og vandforhold som i lukkede anlæg. I stedet sikrer MSC-mærket, at de vilde fisk er fanget på en skånsom måde og ikke er i fare for at blive udryddet. Mærket står for ”Certificeret bæredygtigt fiskeri”.

Information om alders- og kønsmønstre i bestanden skal dokumenteres for at forhindre, at for mange unge fisk bliver fanget. For nedfiskede arter, skal fiskeriet foregå på en måde, der genopbygger arten.

Derudover skal der tages højde for økosystemet. Bifangst skal undgås – dvs. fangst af arter som delfiner, skildpadder og havfugle. Det kan gøres ved at finde en anden metode til at kassere fiskeaffald, så det ikke tiltrækker havefugle eller andre dyr til fiskeredskaberne.

Gennem et effektivt forvaltningssystem bliver det sikret, at fiskene ikke er fangede i beskyttede områder, og at der er taget højde for lokale, regionale og internationale love.

Kilder: msc.org og taenk.dk

Forrige artikelUnge topatleter dør tidligere

Næste artikelForkert mærkning på plejeprodukter til børn