Nyheder

Økologi er godt for klimaet

8. maj 2008

Økologisk landbrug er ikke en belastning for klimaet – i mange tilfælde er det en fordel.

Niels Halberg, centerleder på Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, har længe beskæftiget sig med økologi og CO2 udledning: – Mange økologiske fødevarer udleder mindre drivhusgasser per kilo produkt, end det er tilfældet med konventionelle varer. Det gælder for eksempel for mælk og kornprodukter. Energiforbruget i økologisk produktion er som regel også lavere, fortæller han.I relation til klimaet rummer økologien store fordele:Der anvendes ikke kunstgødning i økologisk jordbrug. Økologerne anvender i stedet planter, der kan skaffe næring fra luften til at forsyne markens afgrøder. Kunstgødning bliver kemisk fremstillet på gødningsfabrikker, og det sker under et stort energiforbrug. Det er den store synder i forhold til klimabelastningen fra det konventionelle landbrug. Økologi binder CO2 jorden i stedet for at frigøre det, fordi man i økologisk landbrug indarbejder organisk materiale i jorden. Økologisk landbrug bidrager dermed til at reducere CO2 udledningen. Økologi producerer desuden sunde fødevarer, giver bedre dyrevelfærd og større biodiversitet på landbrugsjorden.Dagbladet Information omtaler i dag et speciale i geografi fra Københavns Universitet, der konkluderer, at produktionen af økologisk øl udleder 12 procent mere CO2 end produktionen af konventionel øl. Specialet foreslår, at begrænset CO2-udledning bliver et økologikrav. Sybille Kyed, chefkonsulent i Økologisk Landsforening, siger: – Vi er enige i, at det er vigtigt, at der bliver bygget klimahensyn ind i Ø-mærket, hvilket vi i øjeblikket arbejder på i Økologisk Landsforening.Økologisk Landsforening har endnu ikke fået mulighed for at læse specialet, men tvivler på, at konklusionen vedrørende økologisk øl holder, da det på baggrund af oplysningerne i Information virker til, at der er en række forhold i produktionen, der ikke er taget højde for. Kilde: www.okologi.dk

Forrige artikelMænd betaler prisen for usund ungdom

Næste artikelDrik vand for tandsundheden