Nyheder

Påvirker sund mad evnen til at lære?

24. april 2008

Pædagoger og lærere har nu og da givet udtryk for, hvordan de tydeligt mærker forskel på børn, som spiser sund og tilstrækkelig mad i løbet af en skoledag i modsætning til børn, der primært spiser sukker- og fedtholdige madvarer som kiks, slik, chips og sodavand.

Det er endnu ikke dokumenteret, at en sund og tilstrækkelig mængde mad fremmer børns koncentrationsevne og adfærd, hvis børnene i forvejen spiser sundt og varieret. Fødevarestyrelsen igangsætter en litteratur undersøgelse af kostens betydning for indlæring og adfærd.Den ernæringsmæssige status påvirker effektenDet er specielt børn med en dårlig ernæringsmæssig status dvs. børn med både vitamin- og mineralmangel, hvor mangel tilstanden har vist sig at have en negativ effekt på adfærden og evnen til at tilegne sig ny viden. Disse børns indlæringsevne vil kunne forbedres ved at de spiser sund mad. Der er dog ingen tvivl om, at sund og varieret mad fordelt jævnt over dagen giver børnene de bedste indlærings- og adfærdsmæssige betingelser. Derfor er det vigtigt, at alle børn og unge har mulighed for at spise og drikke sundt gennem hele dagen Skoler og institutioner kan gøre en forskelMan kan gøre en forskel og tage del i ansvaret på mad- og måltidsområdet i skoler og give børnene gode muligheder for indlæringen. Her er en mad- og måltidspolitik et godt redskab. Netop ved at sikre rammerne for at kunne spise sund mad, kan man vise børnene at det prioriteres. Man kan starte med at afsætte fx 20-25 minutter til at børnene kan spise deres frokost, lave regler for at de små kan købe mad i skoleboden først, fravælge salg af kakao i skoleboden mv. Få forældrene på banenI arbejdet med at formulere en mad- og måltidspolitik er det vigtigt at inddrage forældre ligesom de skal være garant for, at børnene har en sund madpakke med, som rækker til en hel lang skoledag, eller være villige til, at give børnene penge med til at købe mad i skoleboden. Kilde: www.altomkost.dk

Forrige artikelStofposen bedst for klimaet

Næste artikelOvervægtige børn dømt til fedme