Nyheder

Pigers hjerner er bedre til sprog

3. april 2008

Gang på gang har forskning vist, at piger generelt er bedre til sprog end drenge – nu ved forskerne endelig hvorfor.

Piger er bare lidt bedre til det med sprog. Og det er fordi, pigers og drenges hjerner »behandler« ord på forskellige måder. Det skriver videnskabsbladet Scientific American. 31 drenge og 31 piger i alderen 9-15 år deltog i undersøgelsen, som skulle påvise forskellen på drenges og pigers sproglige indlæring. Piger lærer mere abstraktPiger, som skulle løse en opgave med sproglige udfordringer, viste større aktivitet i de dele af hjernen, som specifikt har med sprog at gøre, og som afkoder information på en abstrakt måde. Derfor lærer de også sproget mere helt. Drengene, derimod, viste stor aktivitet i hjerneregioner, der hænger sammen med visuelle og auditive funktioner, afhængigt af, hvordan ordene blev præsenteret for dem under øvelsen. Drenge lærer anderledesDet betyder i sidste ende, at der er forskel på, hvordan drenge og piger i en skoleklasse bedst lærer sprog. Og det gælder sprog i det hele taget – ikke kun, når de skal lære et nyt sprog. Drenge skal altså arbejde både med det visuelle (de skal se ord i bøger), det mundtlige (de skal selv læse op) og især det auditive (de skal høre ord), for rigtigt at kunne forstå sproglige sammenhænge mellem ordene. Men pigerne kan nøjes med en af delene. Rimer ordene og staves de ens?Forskerholdet kunne pege på forskellene mellem kønnene ved at overvåge de 62 børns hjerneaktiviteter, mens de udførte sprogrelaterede opgaver. En af de opgaver, børnene fik stillet, var, at de fik vist eller oplæst to ord ad gangen, som enten rimede, blev stavet på samme måde, eller ingen sammenhæng havde overhovedet. For eksempel blev ord som »lege« og »pege« læst op, og så skulle børnene sige, om de to ord staves på samme måde, hvis man udelukker det første bogstav. De skulle også sige, om ordene rimede eller ej – eksempelvis »mad« og »bad«. Ind i mellem blev ord, som slet ikke har noget at gøre med hinanden, læst op eller vist frem for børnene – blandt andet ordene »jazz« og »liste«. Bliver piger ved med at være hurtigere?Pigerne klarede sig generelt bedre end drengene i undersøgelsen. Ifølge forskerne skyldes det, at pigerne bruger den del af hjernen, som beskæftiger sig med sprog, i større grad end drengene gør. Pigerne afkodede simpelthen de ord, de så og hørte bedre. »For pigerne betød det intet, om de havde hørt eller læst et ord. Det peger på, at piger lærer ord i en mere abstrakt form, og det er jo det ideelle, når man skal lære«, forklarer en af forskerholdets ledere, Doug Burman, fra Newcastle universitetet i USA. Forskerholdet vil nu undersøge, om pigernes sproglige forspring fortsætter eller aftager med alderen. Tidligere undersøgelser peger nemlig på, at drengenes lidt langsommere sproglige lærerytme bliver hurtigere og mere effektiv, jo ældre de bliver. Kilde. Politiken

Forrige artikelMænd forstår ikke kvinders kropssprog

Næste artikelFedmeboom blandt unge er stoppet

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.