Nyheder

Psykologhjælp til unge i krise

18. maj 2007

Forsøg med åbne psykologambulatorier, hvor de unge selv kan henvende sig, og mere psykologisk hjælp på ungdomsuddannelser skal hjælpe unge, der er i krise.

Unge, som skærer og skader sig selv. Store børn, som sulter sig halvt ihjel. Unge piger og drenge, som pludselig mister livsgnisten og rammes af depression eller angst.

»Der er desværre masser af eksempler på flere og flere psykiske problemer blandt de unge, og vi ser jo også, at ventetiderne til psykiatrisk behandling er meget lange. Vi skal have nogle tilbud, som tager hånd om de unge, inden de kræver indlæggelse og psykiatrisk behandling,« siger socialminister Eva Kjer Hansen.

133 mio. kr. er derfor afsat de kommende år som forsøgspenge til kommuner eller organisationer, der bygger et tilbud til unge i krise op.»Der er noget i vores tid, som de unge har svært ved at tackle, og som giver identitetsproblemer og kriser. Samtidig er vi blevet bedre til at erkende psykiske problemer og stille en diagnose, og de to ting tilsammen øger presset helt gevaldigt,« siger ministeren, som har aftalt forsøgsmillionerne med de øvrige partier i Folketinget i de såkaldte satspuljeforhandlinger.

På forhånd har partierne udvalgt fire overordnede overskrifter for forsøgene. »Vi vil gerne afprøve ideen med åbne ambulatorier med psykologer, hvor de unge selv kan henvende sig og bede om hjælp,« siger Eva Kjer Hansen.

Psykologhjælp på gymnasier og andre skoler, hvor de unge har deres gang, er også en del af pakken.

»Det er ude på skolerne, man kan følge med i, når en ung får det svært, har svingende humør og vanskeligheder ved at passe sine ting. Her skal der være en mulighed for psykologisk hjælp både af hensyn til den enkelte og for at forhindre, at vedkommende måske opgiver uddannelsen,« siger hun.NetværkFor de unge, hvor problemerne har krævet indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, er der også hjælp at hente. En del af forsøgspengene skal bruges til at etablere en ordentlig opfølgning efter udskrivning, så de ikke risikerer at ryge ind igen med det samme.

Som et fjerde og sidste tema er der tænkt på den psykisk syges familie, og derfor skal der også bruges penge på at afprøve forskellige former for netværk til forældre og søskende. Formand for landsforeningen Sind, Finn Graa Jakobsen, er stærkt opløftet over udsigten til en indsats, som kan forebygge en tung karriere som psykiatrisk patient.Inden indlæggelse»Det er næsten ligegyldigt, hvor få og små pengene er, bare de trækker i den retning. Der er uhyggeligt lange ventelister til behandling, så det er bedst at fange problemerne inden indlæggelse. Når først problemerne er så fremskredne, så kører møllen, og tingene bliver ofte bare værre og værre. Hvis det kan standses i opløbet, er meget vundet,« siger formanden.

Kilde: Jyllands-Posten.

Forrige artikelAlt for mange har problemer med afføring

Næste artikelFrugt til lungerne