Krop

Q10 er indbegrebet af energi!

14. april 2017

Normalt tænker vi energi som noget, der sprudler og bobler, og får os til at rende rundt og få noget fra hånden. Men energi er hele grundlaget for vores eksistens – uden energi i kroppen ville vores muskler stoppe – også den store pumpe, vi kalde hjertet. Derfor er et stof som Q10 livsvigtigt.

Siden det lille coenzym Q10 blev opdaget i 1957, er vi en del klogere på, hvordan og hvad der skal til for, at vi skaber energi i kroppen – så vores muskler og ikke mindst vores hjerte kan fungere bedst muligt.

Vi danner selv Q10 i kroppen, men mindre med alderen, ligesom vi kan blive ramt på Q10-produktionen, hvis vi er syge eller svækkede. Derfor var det også noget af en landvinding, da man i 1975 fandt ud af at fremstille ren Q10 i mængder, der er store nok til brug i omfattende videnskabelige undersøgelser.

Vejen var banet for, at man i 1980’erne kunne begynde at tilbyde coenzymet som tilskud – både til ældre, hvis egen produktion var for nedadgående, men også til hjertepatienter og ja, endda som ingrediens i cremer, da hudplejeproducenter heller ikke var blinde for Q10s foryngende virkning.

Men forskningen har absolut ikke stået stille siden da. Faktisk bliver vi hele tiden klogere på, hvor vigtigt Q10 er, og hvilken forskel det kan gøre, hvis vi forstår at bruge det rigtigt. En af Danmarks egne producenter af tilskuddet, Pharma Nord, har i mange år bidraget til forskning i deres tilskud Bio-Quinon Q10, og dermed medvirket til at øge omfanget af den spændende viden, vi efterhånden har fået om Q10.

Vi har samlet en buket af nogle af de mange forhold, hvor Q10 har vist sig at have en indflydelse på vores sundhed og velvære.

 

Q10 – fra starten af livet

Mitokondriesygdomme: Sygdom i kroppens mitokondrier (kroppens energifabrikker) blev tidligere betragtet som sjældne. Det er ved at ændre sig, da vi i dag ved, at skader på mitokondrierne kan spille en rolle ved en lang række forskellige lidelser. Symptomer kan begynde i alle aldre. Børn får ofte sygdommen tidligt, mens mange symptomer først viser sig i voksenalderen.

Sygdommene rammer stort set alle organer, da alle celler indeholder mitokondrier, men selvfølgelig er muskler og hjerter centrale her.

Der er ingen kur, men antioxidanter – som bl.a. tilførsel af Q10 – har vist sig at kunne gøre en forskel.

Barnløshed: Allerede inden livet starter, er det afhængigt af Q10. Hvis en mand f.eks. døjer med dårlig sædkvalitet, har tilskud som selen og Q10 vist sig at kunne gøre en forskel. Spormineralet selen sikrer mere normale og levedygtige sædceller, mens Q10 har vist sig at øge sædcellernes energi og dermed bevægelighed.

Flere studier har vist, at nogle mænd derfor kan have glæde af at tage tilskud med Q10 og selen, hvis fertiliteten halter.

 

Q10 ved sygdomme, som kan ramme os hele livet

Parkinsons: Hos patienter med begyndende Parkinsons sygdom synes tilskud af ekstremt høje doser (1.200 mg) at kunne forsinke udviklingen af symptomerne. Det bør naturligvis kun ske i samråd med en læge.

Forhøjet blodtryk: Flere mindre undersøgelser har vist, at Q10 kan sænke blodtrykket hos patienter med forhøjet blodtryk uden væsentlige bivirkninger. 200 mg Q10 om dagen kan i gennemsnit sænke det systoliske blodtryk med 6 mmHg og det diastoliske blodtryk med 3 mmHg.

I nogle tilfælde kunne det systoliske blodtryk sænkes med op til 17 mmHg og det diastoliske blodtryk med helt op til 10 mmHg. Der efterlyses dog større undersøgelser, der kan præcisere behandling af forhøjet blodtryk med Q10.

Type 2 diabetes: Den blodtrykssænkende virkning kan være til gavn for type 2-diabetespatienter. Q10 forbedrer også karvæggens evne til at udvide sig, og det er med til at nedsætte risikoen for åreforkalkning og udvikling af blodpropper, hvilket er det største sundhedsmæssige problem hos type 2 diabetikere.

Paradentose: Vævsprøver af tandkød taget fra patienter med paradentose afslører et lavere indhold af Q10, end hvad der normalt findes i sundt tandkød. Tilskud af Q10 har vist sig at hjælpe til at nedsætte sygdomsaktiviteten og reducere tandkødslommerne, der udvider sig ved paradentose.

Migræne: Høje doser Q10 (150 til 300 mg/dag) har i studier med migrænepatienter vist sig at reducere både hyppigheden og styrken af migræneanfald. Eventuelt sammen med tilskud af magnesium og vitamin B2.

Fibromyalgi: Sygdommen, der i dag betegnes som en af de funktionelle lidelser, har vist sig at kunne bedres på flere områder med tilskud af Q10. I et mindre studie, hvor patienterne fik 300 mg Q10 fordelt over tre gange om dagen, så forskerne en forbedret funktion af deres mitokondrier, en forbedret antioxidant gen-ekspression, som er den hastighed hvormed informationen fra et gen (DNA) omsættes til et protein, i dette tilfælde en antioxidant. Derudover så forskerne en nedsat grad af inflammation i kroppen ledsaget af færre fibromyalgisymptomer, såkaldte ”tenderpoints”.

 

Q10 – specielt ved hjertesygdom

Hjertesvigt:  I det danskledede forskningsprojekt Q-Symbio fik hjertesvigtpatienter henholdsvis tre gange 100 mg Bio-Quinon Q10 dagligt eller tilsvarende kapsler med placebo. I den aktive gruppe var der hele 43 pct. færre hjerte-relaterede dødsfald blandt forsøgsdeltagerne. Derudover var en ligeså stor reduktion i antallet af hospitalsindlæggelser i Q10-gruppen.

Kolesterolsænkende medicin: Q10-tilskud har vist sig at kunne hjælpe patienter, der er ramt af bivirkninger ved hjertemedicin som kolesterolsænkende statiner. Amerikanske forskere offentliggjorde i 2007 en undersøgelse i American Journal of Cardiology, hvor de beskrev, hvordan 30 dages tilskud af coenzym Q10 førte til en 40 pct. reduktion af muskelsmerter hos patienter i statinbehandling. Muskelsmerter er en hyppig bivirkning ved statiner, som desværre forhindrer mange i at få den motion, der er så sund for hjertet.

Hjertekrampe/hjertestop: Undersøgelser har endvidere vist, at hjertekrampe (angina pectoris) muligvis kan afhjælpes med 100-200 mg Q10 om dagen. Ligeledes er der erfaringer med, at chancerne for overlevelse efter hjertestop forbedres, hvis Q10 gives i tillæg til aktiv nedkøling af kroppen til 32-34 grader.

 

Q10 kan forlænge livet og gavne alderdommen

Længere liv: Det svenske KiSel-10 studie påviste, at selen og Q10 i samspil kan reducere dødeligheden blandt ældre. 443 mænd og kvinder i alderen 70-88 år indgik i den fem år lange undersøgelse, foretaget af forskere fra Karolinska Instituttet i Stockholm og universitetshospitalet i Linköping. Halvdelen af deltagerne fik en kombination af 200 mcg SelenoPrecise, og 200 mg Bio-Quinon Q10. Den anden halvdel af deltagerne fik placebo-piller.

Kombinationen af de to næringsstoffer havde gode effekter på hjertefunktionen – dobbelt så mange af placebogruppens deltagere døde af hjertekarsygdomme som i den aktive gruppe.

Bedre livskvalitet:  Fem år efter KiSel-10-undersøgelsen sluttede, kunne man fortsat se en virkning på dødeligheden. 88 af de 221 ældre, der fik placebo-piller, var døde af hjertekarsygdomme, mens det fortsat kun var tilfældet hos halvt så mange i den aktive gruppe.

Derudover havde deltagere fra den aktive gruppe fortsat færre hospitalsbesøg og en forbedret livskvalitet samt mere energi. Vel at mærke fem år efter, at de havde deltaget i forsøget.

 


Forskerne bruger dansk Q10

Et af de mest veldokumenterede Q10-præparater er dansk udviklet og produceret. Det er fremstillet ved hjælp af en naturlig fermenterings-metode, der giver en råvare af høj kvalitet og med solid dokumentation for sikkerhed. Desuden er denne råvare fuldstændig identisk med det Q10, som findes i kroppen.

Netop den omfattende dokumentation for høj optagelighed og ensartet kvalitet har gjort, at International Coenzyme Q10 Association, den organisation, der koordinerer al Q10-forskning i hele verden, i mere end ti år har haft Bio-Quinon Q10 som deres reference-præparat.


 

Q10 som stimulans

I modsætning til kunstige stimulanser, hvis energiforøgende effekt i høj grad skyldes deres indvirkning på centralnervesystemet, er coenzym Q10 en integreret del af kroppens biokemi. Det er en af de væsentligste årsager til, at flere tager coenzym Q10, når de vil have mere energi. Stoffet dannes naturligt i leveren og findes desuden i beskedne mængder i føden.

Et af problemerne ved at anvende stimulanser er, at kroppen efterhånden vænner sig til dem, og så har de ikke længere den samme virkning. Man råder af samme grund ginseng-brugere til at holde pause og ikke anvende præparaterne dagligt igennem længere tid.

Med coenzym Q10 er det anderledes. Her understøtter man kroppens naturlige energiproduktion ved at tilføre stoffet udefra. Undersøgelser har oven i købet vist, at det ikke nedsætter kroppens naturlige Q10-produktion, så der er ikke tale om nogen form for vanedannelse.


 

Ingen bivirkninger

Foreløbig har man ikke kunnet påvise, at Q10 har bivirkninger, der afviger fra dem, man ser ved placebo i videnskabelige undersøgelser. Ikke engang i forsøg, hvor personer har fået meget høje doser igennem mange måneder, har det givet problemer. Professor Karl Folkers, som i sin tid isolerede stoffet for første gang, udtalte engang: ”Q10 er lige så sikkert som vand”.

De videnskabelige forskningsdatabaser er fulde af undersøgelser, som viser, at coenzym Q10 alene eller i kombination med andre lægemidler, behandlingsformer og kosttilskud kan medvirke til at forebygge og behandle forskellige helbredsproblemer.

 

Forrige artikelPappardelle med porre, ricotta og bacon

Næste artikelPassion er en fantastisk kilde til energi

Bliv medlem af Naturli+
helt gratis

 

Få tips og hacks til et lykkeligt liv med naturlig sundhed.

Velkommen du er nu tilmeldt Naturli+ klubben.