Nyheder

Q10 kan hjælpe efter hjertesvigt

14. oktober 2014

En international undersøgelse viser, at coenzym Q10 kan spille en vigtig rolle i behandlingen af hjertesvigt.

Den danske hjerteforsker, overlæge dr. med. Svend Aage Mortensen fra Hjertecentret på Rigshospitalet forholder sig meget positivt til resultaterne af en ny undersøgelse ved kronisk hjertesvigt.

– Jeg vil gå så vidt som til at betegne denne mulighed for supplerende behandling med coenzym Q10 som et paradigme-skift indenfor behandlingen af hjertesvigt, udtaler den danske hjerteforsker, overlæge dr. med. Svend Aage Mortensen fra Hjertecentret på Rigshospitalet.

Svend Aage Mortensen er forskningsleder for en netop offentliggjort, international undersøgelse, Q-SYMBIO, som dokumenterer, at man kan bedre tilstanden og forløbet hos patienter med svigtende hjerte med coenzym Q10. Undersøgelsen er netop offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Journal of the American College of Cardiology, HEART FAILURE.

Styrker hjertet

– Ved konventionel behandling af hjertesvigt fokuserer man blandt andet på at hæmme forskellige hormonale faktorer, som er fremtrædende ved hjertesvigt og som belaster hjertet. Med coenzym Q10 går man ind og understøtter de cellulære processer omkring energidannelsen, og ad denne vej kan man tilføre den svækkede hjertemuskel flere kræfter, siger Svend Aage Mortensen.

Næsten halvt så mange dødsfald

Ialt 420 patienter med kronisk hjertesvigt medvirkede i undersøgelsen, som strakte sig over en periode på to år. Halvdelen af patienterne fik coenzym Q10 (Bio-Qinon Q10) 100 mg tre gange dagligt, hvorimod den anden halvdel fik et tilsvarende antal identiske, men virkningsløse kapsler (placebo). Deltagerne i begge grupper fortsatte med deres omfattende lægeordinerede medicin, som anbefales ved hjertesvigt.

Efter to år var der 43% færre hjerte-relaterede dødsfald i Q10-gruppen i forhold til placebo-gruppen. Ligeledes var der 43% færre hjerte-relaterede komplikationer i Q10-gruppen, hvilket blandt andet omfattede hospitals-indlæggelse på grund af forværring af hjertesvigt.

Behandling uden bivirkninger

Svend Aage Mortensen vurderer ud fra de opnåede resultater, at coenzym Q10 kan komme til at spille en vigtig rolle som supplerende behandling af kronisk hjertesvigt. Stoffet gav ingen bivirkninger, og effekten blev registreret hos patienterne, på trods af at de allerede havde fået den anbefalede behandling ved hjertesvigt.

Q10 findes naturligt i alle celler

Alle kroppens celler er afhængige af coenzym Q10. De behøver stoffet for at kunne danne den energi, de kræver for at fungere normalt. Kroppen danner selv coenzym Q10, men denne evne aftager med alderen og kan ligeledes svækkes i forbindelse med sygdom. Hjertet er særligt energikrævende, og derfor finder man høje koncentrationer af Q10 i hjertemusklen. Ved hjertesvigt forholder det sig anderledes, idet mængden af Q10 er lavere end normalt. Hjertet kan ikke danne energi nok til at trække sig sammen med tilpas stor kraft og derfor bliver patienterne hurtigere trætte og lettere stakåndede. Når man tilfører Q10 til den øvrige hjertemedicin, bedres hjertets energiomsætning og derved får hjertemusklen fornyet kraft og patienten færre symptomer.

Produktet Bio-Qionon fra Pharma Nord forhandles bl.a. i helsekostforretninger og på apoteket.

Kilde: Journal of the American College of Cardiology, HEART FAILURE, online oktober 2014

Forrige artikelHent energi i naturen

Næste artikelAktiv aldring er andet end motion