Nyheder

Regeringen fokuserer på kost og motion

28. november 2007

Om ti år bliver danskerne tre år ældre, hvis det går, som der er lagt op til i regeringsgrundlaget for 2007, der skal styrke forebyggelsen.

Den danske forebyggelsesindsats skal styrkes, fremgår det af det nye regeringsgrundlag, som statsminister Anders Fogh Rasmussen byggede på i sin redegørelse til Folketinget.Derfor vil regeringen lancere en national forebyggelsesplan i 2009. Målet er at øge middellevetiden med tre år i løbet af de næste ti år. Styrkelsen af forebyggelsen kan også aflæses i skabelsen af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Det ny ministerium samler sundhedsområdet, der således udskilles fra indenrigsområdet.Forebyggelseskommission skal undersøge differentieret momsAf regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil nedsætte en forebyggelseskommission, der skal komme med anbefalinger til en national handlingsplan for forebyggelse. Forebyggelseskommissionen skal blandt andet undersøge konsekvenserne af at indføre differentieret moms, hvor momsen på frisk frugt og grønt sættes ned.Som led i styrkelsen af det forebyggende arbejde sammenlægges Det Nationale Råd for Folkesundhed og Motions- og Ernæringsrådet.Bedre rammer for motionHerudover vil regeringen blandt andet forbedre mulighederne for at dyrke idræt og motion for børn og voksne. De kommunale idrætsfaciliteter skal have flere penge til renovering, særligt de anlæg der anvendes i idrætsundervisningen og af idrætsforeninger.Motion skal også styrkes i børnehaver og skolefritidsordninger gennem et øget samarbejde mellem kommunerne og de lokale idrætsforeninger. Samtidig skal idræt i folkeskolen styrkes. Og til børnenes forældre skal det blive muligt for arbejdsgivere at tilbyde medarbejdere skattefri, gratis motion i for eksempel fitnesscentre.Regeringen har nedsat et breddeidrætsudvalg, som skal komme med konkrete forslag til forbedring af befolkningens muligheder for at dyrke idræt og motion. Samtidig skal kommunernes byplanlægning understøtte en aktiv livsstil, fx ved bedre cykelstier, motionsfremmende arealer og grønne områder i byerne.Et sundt måltid mad til børn i dagtilbud og skolerUd over en eventuel momsdifferentiering skal kostområdet også styrkes ved, at alle børn i daginstitutioner og skoler så vidt muligt skal kunne købe sund og nærende mad til en rimelig pris, som det formuleres i regeringsgrundlaget.Endelig skal aldersgrænsen for, hvornår unge må købe cigaretter, hæves fra 16 til 18 år. Det svarer til de gældende regler i blandt andet Sverige, Norge og Finland. Kilde: www.folkesundhed.dk

Forrige artikelUndersøgelse slår fast: Kvinder er bedre til at multitaske

Næste artikelFærre unge tager stoffer