Nyheder

Regeringen vil beholde skadeligt pesticid

1. august 2017

EU vil forbyde et pesticid, der muligvis er kræftfremkaldende og skadeligt for fostre, men den danske regering stemmer imod. Pesticidet kan bruges sikkert i Danmark, lyder argumentationen.

Pesticidet hedder flupyrsulfuron-methyl, og udover kræftmistanken og dets potentielt skadelige indvirkning på fostre, er stoffet også giftigt for vandlevende organismer.

Midlet bruges herhjemme til at bekæmpe græsarten agerrævehale på landbrugsarealer med vinterbyg. Pesticidet er oprindelig godkendt af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Efsa, men nu skal godkendelsen fornys, og det er Efsa ikke indstillet på. Årsagen hertil skal findes i undersøgelser tilbage fra 2014, hvor man allerede begyndte at tænde advarselslamperne for det pågældende pesticid.

Laveste risikokategori

Men fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og resten af regeringen vil ikke undvære pesticidet.

I et notat til Folketingets Europaudvalg skriver Miljø- og Fødevareministeriet blandt andet, at pesticidet blot er mistænkt for at være kræftfremkaldende og skade fostre, og at det desuden er placeret i den laveste risikokategori.

Ender måske i grundvandet

Pesticidet bliver udvasket i markernes drænvand, og nedbrydningsbestanddele kan ifølge undersøgelser havne i grundvandet i koncentrationer over grænseværdien. Men hvis landmændene følger forordningerne og ikke bruger flupyrsulfuron-methyl i større koncentrationer end tilladt, vil det dog efter alt at dømme ikke ske herhjemme. Det viser forsøg fra danske forsøgsmarker.

Regeringens modvilje til et forbud skal findes i et muligt tab i landbrugssektoren på 89 millioner kroner. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i ovennævnte notat. Midlet bliver i dag brugt på 110.000 hektar med vinterbyg og 3000 hektar med hundegræs til frø.

“Landbrugets forkølede argumenter”

Men hvis man spørger Danmarks Naturfredningsforening (DN), er der andre veje at gå. Man kunne eksempelvis øge sædskiftet, påpeger DN, Forbrugerrådet Tænk og Det Økologiske Råd i et fælles høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet.

Landbrugspolitisk seniorrådgiver Thyge Nygaard fra DN er endda en del mere klar i spyttet:

– Landbruget bestemmer i Danmark. Så gengiver regeringen alle landbrugets forkølede argumenter for, at de ikke kan undvære stoffet, udtaler han til Ingeniøren.

Kilde: Ingeniøren.dk

Forrige artikelHåb mod kræftsygdom: Vi skal turde danse med vores følelser

Næste artikelRecept på tarmbakterier