Nyheder

Renere luft i fremtiden

15. december 2021

Teknologisk Institut skal lede et nyt center med et overordnet formål: At sikre renere luft. Målet er både at hjælpe klimaet og sundheden på vej ved at mindske udledningen af skadelige partikler og blive klogere på luftens tilstand.

Hver dag, hele livet, fra vi bliver født, og til vi lander i graven, trækker vi vejret. Derfor kan det egentlig ikke komme som en overraskelse, at kvaliteten af den luft, vi indånder, har stor betydning for vores sundhed. Men de konkrete tal, kan virke chokerende. Opgørelser viser nemlig, at 4.200 danskere årligt dør af luftforurening og på verdensplan gælder det for syv millioner mennesker. 

Derudover er det værd at fremhæve, at ni ud af ti indånder dagligt indånder forurenet luft. Det er problematisk. Både for kroppen og for klimaet. For flere af de partikler, som vi kalder luftforurening, og som kan gøre os syge, har også en direkte negativ konsekvens for klimaet. 

Det gode er, at man i høj grad kan slå to fluer med et smæk, hvis man finder ud af at mindske luftforureningen, ved at gøre noget ved forureningskilderne. Det er blandt andet det, som man skal arbejde med på Dansk Innovationscenter for Renluftteknolog, ledet af Teknologisk Institut.  

Til gavn for krop og klima

Innovationscentret skal arbejde på tre ben, der samlet skal sikre renere luft i fremtiden. En opgave, som kun bliver mere presserende i takt med, at mere og mere data peger på skadelige effekter ved luftforurening, og at målsætningerne for klima kommer tættere og tættere på. 

Derfor er det afgørende, at vi konstant er på forkant teknologisk til gavn for menneskers sundhed og fremtidens klima, og som også kan fremme dansk eksport, siger Sune Dowler Nygaard, direktør, Teknologisk Institut.

[relateredehistorier]

Helt lavpraktisk består arbejdet i at identificere, reducere og fjerne luftforurening. Det første kan lyde banalt set i lyset af, at luftforureningen eksisterer, og at omfanget er dokumenteret i en grad, hvor det kan kobles til menneskers død. Ikke desto mindre, er det et vigtigt element, forklarer centerchef Jacob Ask Hansen.

– For at kunne sætte ind over for luftforurening og CO2-udledning er man nødt til at kende omfanget og kilderne til udledningerne. Dokumenteret viden om bidraget fra forskellige kilder er derfor et vigtigt led i at kunne prioritere indsatsen, siger han.

Foruden at identificerer problemet, ligger der i centrets fokus allerede nu, at de skal arbejde på at finde løsninger, der kan reducere udledningen fra nogle helt konkrete sektorer.

Skal også forbedre indeklimaet

Specifikt drejer det sig om landbruget, energisektoren og den maritime sektor, som alle tre står for en stor del af udledningen.

– Der er et stort potentiale i at optimere de produkter og processer, som udleder mest. I resultatkontrakten vil vi for eksempel i samarbejde med industrien reducere udledning fra brændeovne og kedler, som står for en markant del af den danske partikelforurening, siger centerchef Jacob Ask Hansen.

Slutteligt skal Jacob Ask Hansen og de øvrige på centret finde måder, hvorpå man i højere grad kan rense forurenet luft, får vi indånder den. Det handler i høj grad om indeklima, hvor vi bliver udsat for forurenende elementer fra mange kilder. Blandt andet kontormøbler og artikler, der afgasser kemikalier til luften.

Forrige artikelEt naturligt nej til tab af knoglemasse

Næste artikelMere natur på vej